• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Zinnen inkorten in je scriptie

Gepubliceerd op 27 juli 2022 door Farah

Citeer dit artikel

Je scriptie is te lang en je hebt te horen gekregen dat het woordaantal omlaag moet. Veel studenten vinden het lastig om hun tekst in te korten zonder de betekenis van zinnen te veranderen. Aan de hand van een voorbeeld laten wij stapsgewijs zien hoe je een lange zin kunt inkorten tot een prettig leesbare, academische zin. Je kunt verschillende zinnen inkorten in je scriptie, als voorbeeld nemen we de volgende zin:

Uit de enquête die ik heb afgenomen is er gebleken dat 75 procent van de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, het merendeel van het huishoudelijk afval deponeert in afzonderlijke afvalbakken. (32 woorden)

Stap 1: Vermijd het bijwoord ‘er’

Het bijwoordje ‘er’ gebruik je vaak onbewust als opvulwoord en heeft dan geen functie in de zin. Om de leesbaarheid te bevorderen kun je ‘er’ zoveel mogelijk in je tekst verwijderen:

Uit de enquête die ik heb afgenomen is gebleken dat 75 procent van de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, het merendeel van het huishoudelijk afval deponeert in afzonderlijke afvalbakken. (31 woorden)

Stap 2: Passieve zinnen actief maken

Pas zoveel mogelijk actief taalgebruik toe in je scriptie, actieve zinnen lezen makkelijker. Dit doe je door de hulpwerkwoorden worden, zullen, kunnen, moeten en mogen te vermijden.  In de voorbeeldzin kun je ‘is gebleken’ veranderen in blijkt:

Uit de enquête die ik heb afgenomen blijkt dat 75 procent van de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, het merendeel van het huishoudelijk afval deponeert in afzonderlijke afvalbakken. (30 woorden)

Stap 3: Ik-vorm vermijden

De ik-vorm kun je beter vermijden in je scriptie, omdat je als onderzoeker jezelf niet met ‘ik’ mag aanduiden. Bovendien zijn de woorden ‘die ik heb afgenomen’ overbodig, omdat de lezer zal begrijpen dat de enquête reeds is afgenomen:

Uit de enquête blijkt dat 75 procent van de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, het merendeel van het huishoudelijk afval deponeert in afzonderlijke afvalbakken. (26 woorden)

Stap 4: Gebruik symbolen

Een andere manier om een zin in te korten is door symbolen in plaats van woorden te gebruiken. Bevat je tekst bijvoorbeeld veel financiële gegevens en komt het woord ‘euro’ vaak voor, gebruik dan het eurosymbool (€). Dit geldt ook voor percentages, 75 procent zijn twee woorden terwijl 75% wordt gezien als één woord:

Uit de enquête blijkt dat 75% van de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, het merendeel van het huishoudelijk afval deponeert in afzonderlijke afvalbakken. (25 woorden)

Stap 5: Formuleer termen

In een academische tekst is de materie vaak complex. Om de inhoud begrijpelijker te maken kun je soms meerdere woorden vervangen door één term. In de voorbeeldzin zijn ‘de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek’ in feite de respondenten. De woorden ‘deponeert in afzonderlijke afvalbakken’ kun je beknopt formuleren met de term scheiden.

Daarnaast is er in de voorbeeldzin geen inhoudelijk verschil tussen het scheiden van een deel van het huishoudelijk afval en het merendeel van het huishoudelijk afval: de kern is het scheiden van huishoudelijk afval. De uiteindelijke zin luidt:

Uit de enquête blijkt dat 75% van de respondenten huishoudelijk afval scheidt. (12 woorden)

Hulp bij zinnen inkorten in je scriptie

Wil je de zinnen inkorten in je scriptie, maar vind je dit lastig? Onze taalexperts overzien overbodige woorden in je tekst en passen direct academisch taalgebruik toe. Daarnaast kennen zij alle regels over de opmaak van een academische tekst.

Wat vind jij van dit artikel?
3 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken