• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Welke werkwoordstijden gebruik ik in mijn scriptie?

Gepubliceerd op 20 maart 2017 door Farah

Citeer dit artikel

Vaak schrijf je een scriptie terwijl je nog volop bezig bent met het onderzoek. Hierdoor kan het verwarrend zijn welke tijden je moet aanhouden. In dit artikel laten we per scriptie-onderdeel zien welke werkwoordstijden je dient te gebruiken.

SCRIPTIE-ONDERDEELWERKWOORDSTIJDEN
Voorwoord• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor feiten en aankondigingen
• Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgeronde zaken
• Onvoltooid verleden tijd: voor mededelingen en achtergrondinformatie
Samenvatting• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor afzonderlijke feiten / conclusies
• Voltooid tegenwoordige tijd: voor reeds afgeronde zaken
Inleiding• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor de aankondiging van het onderwerp
• Onvoltooid verleden tijd: voor achtergrondinformatie
Theoretisch kader• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor theorieën, definities en feiten
• Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgerond onderzoek
Methodehoofdstuk• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor theorieën, definities en feiten
• Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgerond onderzoek
Resultaten• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor feiten en resultaten
• Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgerond onderzoek
Conclusie• Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor feiten en conclusies
• Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgerond onderzoek

Voorwoord

In het voorwoord vertel je de lezer in opdracht van wie het onderzoek heeft plaatsgevonden, hoe je het afstudeerproces hebt beleefd en een dankwoord aan de personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het eindproduct.

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor feiten en aankondigingen
   • Voor u ligt het adviesrapport over een strategisch marketingplan.
   • Graag wil ik een aantal personen bedanken.

Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgeronde zaken
   • Gedurende het afstudeertraject heb ik mij beziggehouden met . . .
   • Dit afstudeertraject heb ik als zeer positief en leerzaam ervaren.

Onvoltooid verleden tijd: voor mededelingen en achtergrondinformatie
   • Wel vond ik het lastig om voldoende respondenten te vinden.

Samenvatting

In de samenvatting behandel je de belangrijkste onderdelen en maak je duidelijk waar de scriptie over gaat.

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor afzonderlijke feiten / conclusies
• Bedrijf X heeft een goed functionerend HR-beleid.
• Bedrijf X dient te informeren naar andere mogelijkheden.

Voltooid tegenwoordige tijd: voor reeds afgeronde zaken
• Bij dit onderdeel is gekozen voor een groepsinterview.
• Het experiment heeft uitgewezen dat er een causaal verband is.
• Uit de resultaten is gebleken dat de nakijkdienst effectief is.

Inleiding

In de inleiding informeer je de lezer onder andere over het onderwerp, het doel en de relevantie van jouw onderzoek.

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor de aankondiging van het onderwerp
• Bedrijf X kiest bij online marketing specifiek voor . . .
• Bedrijf X wil het bereik van haar merk vergroten.
• Sociale media zijn hier bij uitstek geschikt voor.

Onvoltooid verleden tijd: voor achtergrondinformatie
• Bedrijf X onderzocht wat de CPC is van Facebook advertenties in Nederland.
• Het bedrijf kwam uit op een gemiddelde van €0,50 per klik.

Theoretisch kader / Literatuurstudie / Methodehoofdstuk

Het theoretisch kader, ook wel literatuuronderzoek genoemd, vormt de basis van waaruit je onderzoek gaat doen. Vanuit die theorie zul je de onderzoeksresultaten analyseren. In de onderzoeksmethode beschrijf je de aanpak van je onderzoek.

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor theorieën, definities en feiten
• Met zijn leertheorie wil Bandura benadrukken dat . . .
• Uit het meest recente onderzoek over zijn leertheorie blijkt dat . . .
• Deze leervorm wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij . . .

Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgerond onderzoek
• In 1973 heeft een Amerikaanse professor de theorie toegepast op . . .
• Zijn onderzoek is gebaseerd op de leertheorie van Bandura.

Resultaten / Conclusie

In de resultaten presenteer de je de belangrijkste bevindingen die leiden tot de beantwoording van de deelvragen, en uiteindelijk de hoofdvraag. In de Conclusie beantwoord je de onderzoeksvragen en beargumenteer je waarom je tot dat antwoord bent gekomen.

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor feiten, resultaten en conclusies
• Maar liefst 82% van de respondenten wil gebruikmaken van een nakijkdienst.
• Deze studenten geven aan moeite te hebben met de grammaticaregels.
• Veel examinators wijzen scripties af bij twee of meer fouten.
• De scriptiebegeleiding op scholen behoeft verbetering.

Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgerond onderzoek
• . . . is gebleken dat Bedrijf X . . .
• De resultaten uit de enquête hebben aangeduid dat . . .
• Deze uitkomst heeft bewezen dat . . .

Wat vind jij van dit artikel?
5 1
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken