• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Wat is fieldresearch? Inclusief voorbeelden

Gepubliceerd op 22 oktober 2020 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Fieldresearch

Fieldresearch, oftewel veldonderzoek, is een veelvoorkomende term bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld bij het schrijven van een scriptie. Anders dan bij deskresearch, waar je secundaire data verzamelt en analyseert, ga je met fieldresearch daadwerkelijk ‘het veld’ in om bij participanten nieuwe data te verzamelen.

Wat is fieldresearch?

Fieldresearch is een onderzoeksmethode waarbij je op pad gaat om eigenhandig data te verzamelen van respondenten die nog niet eerder zijn verzameld door een andere onderzoeker. Deze data worden ook wel primaire gegevens genoemd. Na het verzamelen van deze primaire gegevens ga je ze vervolgens analyseren en interpreteren. Als je dit goed hebt gedaan, dan leidt dit tot bruikbare informatie die je kunt gebruiken om (een deel van) je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Fieldresearch is een vorm van empirisch onderzoek, omdat dit type onderzoek is gebaseerd op eigen ervaringen waarbij je gebruikmaakt van directe en indirecte waarnemingen. Je vergaart hiermee dus primaire gegevens. Fieldresearch is weer het tegenovergestelde van deskresearch, oftewel bureauonderzoek, waarbij je juist bestaande informatie, oftewel secundaire gegevens, vergaart en analyseert van achter je bureau.

Welke onderzoeksmethoden kun je gebruiken?

Indien je fieldresearch wilt gebruiken voor jouw onderzoek, kun je gebruikmaken van meerdere onderzoeksmethoden, ook wel dataverzamelingsmethoden genoemd. De methoden die je kunt gebruiken zijn:

Fieldresearch kun je zowel voor kwalitatief als kwantitatief onderzoek doen. Zo kun je bijvoorbeeld (semigestructureerde) interviews afnemen voor je kwalitatieve onderzoek of enquêtes houden of observaties doen voor je kwantitatieve onderzoek. Welke methode je het best kunt gebruiken voor jouw onderzoek, hangt af van je onderzoeksvraag en de probleemstelling.

Uiteraard kun je voor jouw onderzoek gebruikmaken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, dit wordt ook wel ‘mixed methods’ genoemd.

Wanneer doe je fieldresearch?

In de meeste gevallen doe je fieldresearch, omdat de informatie die je nodig hebt voor je onderzoeksvraag niet direct voorhanden is. Vaak is dat zo, omdat je onderzoek doet naar een praktijkprobleem, waarbij specifieke personen in relatie tot een bepaald onderwerp bevraagd of geobserveerd moeten worden. Daarnaast kun je fieldresearch doen om een onderzoek te reproduceren, om te kijken of jouw data overeenkomen met die in eerder onderzoek.

De voor- en nadelen

Het grote voordeel van fieldresearch is dat je het op zo een wijze kunt inrichten, dat je de meest waardvolle informatie voor jouw onderzoek kunt vergaren. Daarbij kun je elke stap goed verantwoorden, omdat het dataverzamelingsproces zelf uiteenzet. Een goede afbakening, voorbereiding en documentatie zijn hierbij van belang. Met een interview kun je bijvoorbeeld gerichte vragen stellen (en doorvragen als dat nodig is) die je helpen bij de beantwoording van je onderzoeksvraag.

Een nadeel van fieldresearch is dat het helaas vrij tijdrovend is. Zo moet je namelijk zelf goed de doelgroep bepalen, op zoek gaan naar de juiste participanten, hen benaderen en tot slot de informatie daadwerkelijk vergaren. Je moet hiervoor vaak naar een locatie gaan en/of een ruimte of andere benodigdheden huren. Naast tijd kan fieldresearch dus ook geld kosten.

Voorbeeld van fieldresearch

Probleemanalyse

Je doet onderzoek naar een specifiek praktijkprobleem bij onderneming X. Het probleem houdt volgens onderneming X in dat de studenten in klas A, die les krijgen van de heer De Jong, in reeds drie opeenvolgende jaren aanzienlijk lager scoren dan studenten in klassen die geen les krijgen van de heer De Jong. Onderneming X heeft jou gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaak waarom Klas A al drie jaar lang aanzienlijk lager scoort dan het gemiddelde.

Methodologie

Je hebt besloten om eerst de literatuur in te duiken om te kijken of naar dit onderwerp al onderzoek is gedaan. De kans is natuurlijk groot dat je geen specifieke informatie kunt vinden over het probleem bij onderneming X, maar het helpt je mogelijk wel een goed beeld te creëren van hoe dit probleem onderzocht kan worden en waar je (extra) op moet letten.

Nadat je informatie hebt verzameld en geanalyseerd middels het literatuuronderzoek, ga je ‘het veld’ in om het specifieke probleem in klas A te onderzoeken. Je besluit zowel de heer De Jong als de huidige en voormalige studenten van Klas A te interviewen, om dit onderwerp te bespreken en om hun beleving en de mogelijke oorzaken van de lage cijfers te achterhalen. Hieruit is naar voren gekomen dat volgens de studenten de lestechnieken van de heer De Jong niet goed aansluiten bij hun behoeften. De heer De Jong is van mening dat zijn studenten niet goed genoeg leren.

Om deze bevindingen grondiger te onderzoeken, besluit je om Klas A te observeren, om zo te kijken hoe de studenten omgaan met de lestechnieken van de heer De Jong. Een observatie leent zich namelijk perfect voor het onderzoeken van de gedragingen van de participanten. Na de les laat je zowel de studenten als de heer De Jong een enquête invullen, waarin je hen de les aan de hand van verschillende variabelen laat beoordelen.

Wat vind jij van dit artikel?
14 5
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken