• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

Voorbeeld probleemstelling voor je scriptie

In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van de probleembeschrijving en probleemstelling en de daarbij horende doelstelling, hoofdvraag en deelvragen.

Het beschrijven van het probleem en het formuleren van de probleemstelling is een lastig, maar belangrijk onderdeel van het onderzoeksvoorstel en de scriptie. Immers, hier wordt het probleem of vraagstuk beschreven waar jij onderzoek naar gaat doen.

Casus

Bedrijf X is een webwinkel dat elektronische apparaten verkoopt in de Benelux. De jaarcijfers van 2016 laten zien dat de verkoop in Nederland achterloopt op die van België en Luxemburg, waardoor de gehele onderneming break-even draait. Om faillissement te voorkomen, moet bedrijf X in 2017 meer omzet genereren uit de Nederlandse markt.

Volgens de directie keren Nederlandse webwinkelklanten niet snel terug voor een vervolgaankoop, omdat zij niet tevreden zijn. Ongeveer 85% van alle klachten is afkomstig van Nederlandse klanten.

Probleembeschrijving

Bedrijf X kampt met het probleem dat veel Nederlandse webwinkelklanten niet terugkeren voor een vervolgaankoop. De directie wil in 2017 de klantloyaliteit in Nederland verhogen en denkt dat de klanttevredenheid hierop sterk van invloed is.

Om dit probleem te onderzoeken, moet je de probleemstelling, doelstellingen, hoofdvraag en deelvragen opstellen:

Probleemstelling

De Nederlandse webwinkelklanten keren niet terug voor een vervolgaankoop. Doordat de klantloyaliteit in Nederland te laag is, wordt er te weinig omzet gegenereerd om winst te maken. Bedrijf X moet de klantloyaliteit zien te verhogen om een hogere omzet uit Nederland zien te behalen en om faillissement af te wenden.

Doelstelling

De klantloyaliteit van Nederlandse klanten verhogen om zodoende meer omzet te genereren en faillissement af te wenden.

hoofdvraag

Hoe kan de klanttevredenheid van de Nederlandse online klanten van bedrijf X in 2017 worden verbeterd om de klantloyaliteit te verhogen? (adviserend)

Deelvragen

  1. Wat is het verband tussen klantloyaliteit en klanttevredenheid?
  2. Hoe tevreden en loyaal zijn de Nederlandse webwinkelklanten van bedrijf x op dit moment?
  3. Welke factoren zijn van invloed op de klanttevredenheid en klantloyaliteit van de Nederlands webwinkelklanten van bedrijf X?
Terug naar overzicht