• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Verbindingswoorden gebruiken in je scriptie

Gepubliceerd op 20 december 2018 door Farah

Citeer dit artikel

Het toepassen van verbindingswoorden, ook wel signaalwoorden genoemd, is heel erg belangrijk in een scriptie of verslag. Verbindingswoorden maken verbanden binnen een zin, tussen zinnen en tussen alinea’s duidelijk. Ze creëren als het ware de structuur in de tekst. Hierdoor wordt de inhoud van een scriptie of verslag een stuk duidelijker voor de lezer.

Verbindingswoorden kunnen verschillende verbanden hebben, denk hierbij aan het aanduiden van tijd (voordat, nadat, wanneer), het aanduiden van een tegenstelling (daarentegen, hoewel, maar), of het geven van een verklaring (omdat, want, immers). De tabel hieronder biedt een overzicht van alle verbindingswoorden met bijbehorend verband.

Voorbeelden verbindingswoorden en bijbehorend verband

VERBINDINGSWOORDEN
Doel – middelOm… teDe interviews zijn getranscribeerd om gespreksfragmenten te kunnen coderen.
OpdatDe interviews zijn opgenomen met een voicerecorder, opdat er geen informatie verloren gaat.
Door middel vanDoor middel van een steekproefcalculator is de steekproefgrootte berekend.
Met behulp vanDe grafieken zijn gemaakt met behulp van het statistische programma SPSS.
DaarmeeEen bedrijf dat duurzaam onderneemt verspilt zo min mogelijk natuurlijk bronnen en draagt daarmee positief bij aan het milieu.
DaartoeDe beantwoording van de hoofdvraag staat centraal in het onderzoek en daartoe dienen alle betrokkenen zich in te spannen.
Met als doelDe resultaten zijn uitgeschreven met als doel de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Door teBij de analyse zijn patronen ontdekt door te turven.
DaarvoorDe student wil slagen voor zijn herkansing en studeert erg hard daarvoor.
TeneindeDe studieplanning wordt strikt gevolgd teneinde de scriptie op tijd af te ronden.
Oorzaak – gevolgDoorDoor de lage respons is de betrouwbaarheid van het onderzoek afgenomen.
DaardoorIn het interview stelde zij alleen gesloten vragen en kon daardoor niet doorvragen.
WaardoorEr is triangulatie toegepast, waardoor de validiteit is verhoogd.
DoordatDe conclusie is niet volledig doordat er geen antwoord is gegeven op de hoofdvraag.
ZodatDe namen van de respondenten zijn niet genoemd, zodat hun anonimiteit wordt gewaarborgd.
Te danken aanDe hoge respons is te danken aan social media.
Te wijten aanDe deadline is niet gehaald en dat is te wijten aan zijn luiheid.
Als gevolg van Als gevolg van de plagiaat mocht zij niet meer afstuderen.
VanwegeZij kozen voor een longitudinaal onderzoek vanwege het succes van hun vorige onderzoek.
Ten gevolge vanTen gevolge van de sociaal wenselijke antwoorden, moest het interview opnieuw afgenomen worden.
OpsommingEn Hierbij is gebruikgemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Ook Ook zijn er experimenten uitgevoerd.
BovendienDe jaarcijfers van het bedrijf waren slecht en bovendien incorrect.
VerderIn het tweede hoofdstuk staat het literatuuronderzoek centraal. Verder worden enkele modellen behandeld.
EveneensDe betrouwbaarheid is hoog, en de validiteit eveneens.
Ten eersteTen eerste wordt het probleem in kaart gebracht.
Ten tweede (etc.)Ten tweede wordt de probleemstelling geformuleerd.
DaarnaastDaarnaast zijn observaties gedaan tijdens werkoverleggen.
Maar ookZo ontstaat niet alleen vervuiling, maar ook een ongezond leefklimaat.
AlsookIk vond het afstuderen stressvol, alsook leerzaam.
TevensDe inleiding bevat een bedrijfsomschrijving en tevens een leeswijzer.
Vervolgens Eerst heb ik de data verwerkt, vervolgens heb ik deze geanalyseerd.
Ten slotteTen slotte wordt het model van Korthagen behandeld.
DaarbijDe presentatie is soepel verlopen en daarbij was ik niet zenuwachtig.
Tot slotHet onderzoek van Baarda (2017) heeft tot slot uitgewezen dat…
Zowel... alsEr zijn zowel interviews als enquêtes afgenomen.
Reden - verklaringWantNiks doen is zonde, want ik krijg genoeg tijd vanuit mijn opleiding om te studeren.
OmdatDit begrip is buiten beschouwing gelaten, omdat dit onderzoek anders te breed wordt.
DaaromVeel vragen zijn onbeantwoord gebleven, daarom moet vervolgonderzoek plaatsvinden.
NamelijkEen van de zwaktes is namelijk dat het bedrijf geen socialmediakanalen beheert.
ImmersSommige werknemers voelen zich geïsoleerd; immers, contact met collega’s ontbreekt.
AangezienNiet elke medewerker zal zich willen verenigen, aangezien zij het werk toch als tijdelijk bijbaantje tijdens de studie zien.
DusDe resultaten gelden niet voor de hele populatie, dus zijn deze niet te generaliseren.
DaardoorDe medewerkers zouden onder de cao-exceptie vallen en daardoor recht hebben op collectieve middelen.
(Dat) blijkt uitMeisjes in de puberteit worden beïnvloed door het schoonheidsideaal in de media. Dat blijkt uit een recentelijk onderzoek naar schoonheid en beeldvorming.
HieromDe respondenten zijn hoogsensitief. Hierom is een rustige ruimte opgezocht om hen te interviewen.
VanwegeHet was vanwege diverse redenen lastig om voldoende respondenten te werven.
Samenvatting - conclusieSamengevatSamengevat kan gesteld worden dat salarisonderhandelingen een hoger loon kunnen opleveren.
KortomIk moest nog veel stof leren en ik was te laat begonnen. Kortom, ik heb me niet goed voorbereid op het tentamen.
DusHet experiment bleek te zijn mislukt, dus ben ik gaan kijken naar andere onderzoeksmethoden.
Al met alAl met al wijst dit onderzoek uit dat fluoridetabletten ongezond zijn.
ConcluderendConcluderend is vast te stellen dat flossen het gebit gezond houdt.
SamenvattendSamenvattend kan gesteld worden dat genetische afwijkingen worden geërfd van de ouders.
Hieruit volgtHieruit volgt het gegeven dat meer dan vierduizend ziekten worden veroorzaakt door genetische afwijkingen.
UiteindelijkUiteindelijk is het zo dat een afwijking zich na de geboorte uit.
Hieruit kunnen we afleidenHieruit kunnen we afleiden dat het menselijk lichaam vele functies heeft.
Alles bij elkaarAlles bij elkaar zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde ernstig.
Met andere woordenIs integraal gezondheidsmanagement lucratief? Met andere woorden, verdien je er geld mee?
DaaromDe consumptie van vlees is een bron van CO2-uitstoot. Het is daarom van belang dat we minder vlees gaan eten.
SlotsomOm tot de slotsom te komen, is triangulatie toegepast.
Alles afwegendAlles afwegend zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel wel moeten aannemen.
Vandaar datIk heb een uur op de loopband gestaan, vandaar dat ik zo moe ben.
TegenstellingMaarZij ondervond dat mensen nieuw geleerde dingen in eerste instantie goed onthouden, maar dat na verloop van tijd ons geheugen ons in de steek laat.
EchterEchter, ons geheugen laat ons niet altijd in de steek.
TochIk heb geen studieplanning bijgehouden en toch heb ik al mijn tentamens gehaald.
DaarentegenMijn collega’s houden van samenwerken. Ik, daarentegen, werk liever alleen.
AnderzijdsEnerzijds heeft het experiment uitgewezen dat…, en anderzijds is gebleken dat….
HoewelHoewel ik hem duidelijk vond spreken tijdens zijn presentatie, kwam hij tijdens het beantwoorden van de vragen wat minder krachtig over.
NietteminHet was glad op de weg, niettemin nam hij de fiets.
IntegendeelHet programma SPSS toont geen kwalitatieve gegevens. Integendeel, het geeft je cijfermatige informatie.
In plaats vanHerhaalde toetsing in plaats van eenmalige toetsing geeft de student de ruimte om te oefenen.
In tegenstelling totIn tegenstelling tot vrouwen kunnen mannen geen kinderen baren.
Daar staat tegenoverDaar shoppen is duur, maar daar staat tegenover dat de kledingmakers het beter hebben.
DesondanksHaar literatuuronderzoek verliep stroef, desondanks konden de deelvragen beantwoord worden.
Tijd - volgordeToenIk was zenuwachtig toen ik moest presenteren.
EerstDe interviews zijn opgenomen, maar eerst heb ik om toestemming gevraagd.
VervolgensNa het uitschrijven van de interviews, zijn vervolgens fragmenten gecodeerd.
Ten slotteNadat ik de economische gevolgen heb behandeld, ga ik ten slotte in op de maatschappelijke gevolgen.
TerwijlIk at mijn lunch terwijl ik op mijn laptop werkte.
VoordatIk adem altijd diep in en uit voordat ik een presentatie houd.
NadatHet voorwoord heb ik geschreven nadat het onderzoek was afgerond.
DaarnaIk stelde een nieuwsbrief op en daarna verzond ik deze.
DaarvoorHet tentamen ging slecht, hij had daarvoor niet goed geslapen.
VroegerNu gebruiken ze een laptop, vroeger had ik gewoon een schrift en pen.
LaterZe begon te vertellen over Plato, later had ze het over Socrates.
Nu Een uur geleden at ik pruimen, nu heb ik buikpijn.
TegenwoordigVroeger droegen vrouwen rokken, maar tegenwoordig zijn deze vervangen door broeken.
DanIk gebruik zoektermen, dan kan ik gerichter zoeken.
Als (zodra)Als de begrippen zijn gedefinieerd, kunnen ze geoperationaliseerd worden.
AlDe attitudes van de doelgroep zijn in het theoretisch kader al onderzocht.
BijnaHet onderzoekproces is bijna afgerond.
WanneerWanneer het onderzoek is afgerond kan de verdediging ingepland worden.
VoorafgaandVoorafgaand aan de verdediging, heb ik een PowerPoint gemaakt.
IntussenHet afstudeerbedrijf was intussen ingelicht over de voortgang van het onderzoek.
VergelijkingZoalsDe resultaten zijn precies zoals verwacht.
Net alsIn Nederland rijden we rechts, net als in Duitsland.
EvenalsIk studeer rechten, evenals mijn zus.
In vergelijking metIn vergelijking met vroeger spelen kinderen minder buiten.
Hetzelfde alsDe resultaten zijn hetzelfde als die in voorgaand onderzoek.
Vergeleken metVergeleken met vorig jaar zijn er nu minder coronabesmettingen.
AlsTegenwoordig ga ik als afgestuurde biochemicus door het leven.
Voorbeeld - toelichtingBijvoorbeeldSoms moet je een compromis sluiten, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen.
ZoHet onderzoek heeft nieuwe informatie opgeleverd, zo blijkt namelijk dat apen wel degelijk kunnen rekenen.
Ter illustratieEconometrie is lastig te begrijpen, ter illustratie is daarom een schema gemaakt.
ZoalsAmsterdammers worden geadviseerd gebruik te maken van het openbaarvervoer, zoals de metro en de tram.
Een voorbeeld (hier)vanOns zonnestelsel bestaat uit verschillende planeten, een voorbeeld hiervan zijn Mars en Jupiter.
Dat komt voor bijSchuldgevoel is een normale emotie, dat komt voor bij zowel kinderen als volwassenen.
Onder andereDe Malala fund heeft partners wereldwijd, onder andere in Europa en in Azië.
WaaronderTijdens de opleiding geneeskunde leer je veel over het menselijk lichaam, waaronder over de organen en spieren.
Neem nouGroenten zijn heel gezond, neem nou broccoli die een bron van ijzer en kalium is.
Ter verduidelijkingDe problematiek omtrent vleesconsumptie is complex. Ter verduidelijking heeft de student een tabel gemaakt.
VoorwaardeAlsJe mag het onderzoek pas starten als je een go hebt gekregen voor je PvA.
MitsEr wordt geen plagiaat geconstateerd, mits voldaan is aan de APA-regels.
WanneerZij wil pas kinderen wanneer ze er echt klaar voor is.
TenzijIk blijf in Amsterdam wonen, tenzij ik word aangenomen in Parijs.
Stel datStel dat zijn usb-stick zoekraakt, dan is hij alles kwijt
In het geval datIn het geval dat de sneeuwbalmethode niet werkt, wordt de tennisbalmethode ingezet.
Aangenomen datHij heeft een tweede fles wijn gekocht, aangenomen dat de eerste snel op is.
IndienIk heb extra studiedagen ingepland, indien blijkt dat ik meer tijd nodig heb.
Wat vind jij van dit artikel?
20 1
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken