• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Tussenvoegsels volgens de APA -richtlijnen

Gepubliceerd op 10 april 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Omdat de APA-methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten, zijn ze gericht op de Engelse taal. Voorheen waren de tussenvoegsel hét grote verschil tussen de Nederlandse en Engelse richtlijnen. Vanaf 2018 worden de tussenvoegsels op dezelfde manier weergegeven als in Engelstalige teksten. Lees hier verder hoe je de tussenvoegsels volgens de APA -methode verwerkt.

Tussenvoegsels van achternamen in de tekst

De bronverwijzing in de tekst kan je op twee manieren weergeven:

1. De auteur wordt niet in de lopende tekst geplaatst, maar komt samen met het jaar van publicatie aan het einde van de zin te staan.

Voorbeeld:

Er is geen causaal verband gevonden tussen welvaart en obesitas (Van Zomeren, 2010).

2. De auteur wordt in de lopende tekst genoemd en het jaar van publicatie staat tussen haakjes.

Voorbeeld:

Volgens Van Zomeren (2010) is er geen causaal verband gevonden tussen welvaart en obesitas.

Waar plaats je de tussenvoegsels volgens de APA in de tekst?

Veel achternamen hebben een voor- of tussenvoegsel, bijvoorbeeld ‘de’ in meneer De Vries of ‘van der’ in Van der Brugge. Voor- en tussenvoegsels komen in de bronverwijzing altijd voor de achternaam te staan.

Er bestaat geen causaal verband tussen welvaart en obesitas (Van der Brugge, 2009).

Globalisatie heeft een negatief effect op de inkomensverschillen (De Vries, 2015).

Wordt de auteur genoemd in de lopende tekst, dan vermeld je ook hier de tussenvoegsels van de achternaam.

Van der Brugge (2009) concludeert in zijn onderzoek dat er geen causaal verband bestaat tussen welvaart en obesitas. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat . . .

Tussenvoegsel met hoofdletter volgens de APA

Wordt in de bronverwijzing de auteur met het jaar van publicatie tussen haakjes weergegeven, dan krijgt het eerste voorvoegsel in de achternaam een hoofdletter.

(Van den Berg, 2010)
(De Roon & Ten Cate, 2016)

Wordt de auteur genoemd in de lopende tekst, dan wordt ook hier het eerste tussenvoegsel met een hoofdletter geschreven.

Van den Berg (2010) concludeert in zijn onderzoek dat …

Meerdere auteurs met tussenvoegsels volgens de APA

Wanneer een bron meer dan twee auteurs met tussenvoegsels heeft, dien je meteen bij de eerste verwijzing uitsluitend de eerste auteursnaam weer te geven, gevolgd met ‘et al’.

Uit recent onderzoek (Van der Linden et al., 2001) blijkt dat …

Vermeld je de auteurs in de lopende tekst, dan schrijf je ook hier de eerste tussenvoegsels van de achternamen met een hoofdletter.

Van der Linden et al. (2001) concluderen dat …

Tussenvoegsels van achternamen in de literatuurlijst

Waar plaats je de tussenvoegsels volgens de APA in de literatuurlijst?

In de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst komen de tussenvoegsels van een achternaam, zoals ‘van der’ in meneer Van der Brugge, voor de achternaam te staan. Daarentegen worden voornamen en titels, zoals prof., of drs. niet opgenomen.

Van der Brugge, P. (2009). De gevolgen van globalisatie die niemand erkent. Noordhoff.

Eerste tussenvoegsels met hoofdletter 

De eerste tussenvoegsel van een achternaam schrijf je in de literatuurlijst altijd mét hoofdletter. De tweede tussenvoegsel schrijf je nooit met hoofdletter.

Van der Linden, R. (2001). Verschillende mentaliteiten in Europa. Noordhoff.

De Roon, M. (2016). Voetbalgekte op de Italiaanse tribunes. Thieme-Meulenhoff.

Meerdere auteurs met tussenvoegsels volgens de APA

Ook wanneer de titelbeschrijving meerdere auteurs bevat, gelden de bovenstaande bepalingen.

Van der Linden, R., Porter, P., & De Graaf, L. (2015). Communicatie. Noordhoff.

Alfabetisering van de literatuurlijst

In de literatuurlijst sorteer je de titelbeschrijvingen op alfabetische volgorde. Zo worden bijvoorbeeld de achternamen met tussenvoegsels als ‘van’ of ‘van der’ onder de ‘V’ gesorteerd.

Buitenlandse namen met tussenvoegsels

Niet alleen in Nederland kennen we achternamen met tussenvoegsels. Tussenvoegsels bij achternamen komen namelijk ook in andere landen voor.  Denk bijvoorbeeld aan namen als Da Silva, El Khayati, McCartney, De Portillo of De Gaulle.

Soms worden de tussenvoegsels aan de achternaam vastgeplakt, bijvoorbeeld bij namen als DiCaprio, DeMille, O’Hara of L’Enfant. Ook in deze gevallen schrijf je de ‘tussenvoegsel’ met hoofdletter.

Wat vind jij van dit artikel?
9 3
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken