• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Titel bedenken voor je scriptie

Gepubliceerd op 3 april 2020 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Een hbo- of wo-scriptie dient een goede titel te bevatten die de essentie van het onderzoek in één zin weergeeft. Echter, een titel bedenken voor je scriptie wordt door veel studenten als lastig ervaren. Hierbij komt namelijk ietwat creativiteit om de hoek kijken. Een goede titel bedenken voor je scriptie doe je zo.

Waar moet een goede titel voor je scriptie aan voldoen?

Een goede titel heeft betrekking op het onderwerp van je scriptie. Dat betekent dat enkele kernwoorden van jouw onderzoek terugkomen in de titel en/of ondertitel van je scriptie. De titel van je scriptie moet daarnaast uitnodigend zijn en nieuwsgierigheid opwekken bij de lezer. De titel van je scriptie mag dan ook wat ‘speelser’ zijn.

Een goede titel:

 • heeft betrekking op het onderwerp
 • is uitnodigend
 • wekt nieuwsgierigheid op

Naast de titel bevat een scriptie vaak ook een ondertitel, ook wel subtitel genoemd. De toon van de ondertitel is wat zakelijker en gaat doorgaans in op het onderzoeksdesign en de essentie van het onderzoek. Wat wordt precies onderzocht? Zo kan hier bijvoorbeeld worden ingegaan op: de aard van het onderzoek (kwalitatief of kwantitatief), het type onderzoek, de (doel)populatie en eventueel de plaats waar het onderzoek plaatsvindt.

Belangrijk om te weten:

 • De titel op het voorblad wordt vaak in een groter lettertype weergegeven dan de ondertitel.
 • De titel en ondertitel worden van elkaar onderscheiden door een dubbele punt (ongeacht of deze eindigt met een leesteken).
 • Achter de titel en ondertitel komt geen punt.
 • Er zijn verder geen regels verbonden aan de lengte van de titel.

De titel en ondertitel worden beide weergegeven op het titelblad. In hbo-scripties gaat dit vaak gepaard met een relevante afbeelding. Daarnaast worden de titel en ondertitel nogmaals weergegeven op de informatiepagina. Tot slot kun je de titel en ondertitel van je onderzoek ook in de header of footer verwerken.

Voorbeelden van titels en ondertitels per vakgebied

Een titel bedenken voor je scriptie is niet voor iedereen even gemakkelijk. Heb je moeite met het bedenken van een goede titel? Bekijk eens ter inspiratie de volgende voorbeeldtitels van scriptie van verschillende vakgebieden:

Economie & Bedrijfskunde:

 1. Onbekend maakt onbemind: Medewerkerstevredenheid onderzoek naar het gebruiksgemak en functionaliteit van kwaliteitsapplicatie IProva voor de medewerkers van Meander Groep Zuid-Limburg
  .
 2. De organisatie in een stroomversnelling: Een kwalitatief onderzoek naar de procesoptimalisatie van de orderverwerking van Zalando in Nederland.
  .
 3. Schieten met pijlen in plaats van hagel: Een marktsegmentatieonderzoek naar het identificeren van nieuwe marktkansen voor Mercer in Nederland

Communicatie:

 1. Excuses in beeld: Een experimenteel onderzoek naar de invloed van mediakeuze op de excuses en het imago van de zender in terugroepberichten
  .
 2. Excuses aanvaard: Onderzoek naar het aanbieden van verontschuldiging tijdens een crisis via Facebook
  .
 3. Merklogo in de sleur? Geef het opnieuw kleur!: Experimenteel onderzoek onder volwassenen naar de effecten van kleuren in merklogo’s op merkattitude, merkimago en merkherinnering

Human Resource Management:

 1. Verborgen talenten: Een kwalitatief onderzoek naar het detecteren en ontwikkelen van talenten binnen organisaties
  .
 2. De arbeidsmotivatie centraal: Een onderzoek naar het verband tussen taak of relatiegerichte leiderschapsstijl en gemotiveerd werkgedrag
  .
 3. Op zoek naar werknemers met public service motivation: Een experimenteel onderzoek naar het effect van PSM-gerelateerde content in vacatureteksten

Psychologie:

 1. Veelplegers matching tussen recidiverisico en behandelintensiteit?: Een pilotstudie
  .
 2. Verveel je creatief: Het verband tussen verveling, dagdromen en een creatief brein
  .
 3. Praatjes vullen geen gaatjes: Een onderzoek naar de verandering van het participatiepatroon van adolescenten tijdens therapiegesprekken

Marketing:

 1. Alcoholmarketing en Jongeren: Een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing
  .
 2. Consumptiegedrag uit schuldgevoel?: Een marketing strategisch onderzoek naar het verschil in consumptiegedrag van werkende moeders en niet werkende moeders, met bijzondere aandacht voor schuldgevoel als drijfveer
  .
 3. Regie over klantcommunicatie: Een onderzoek naar het realiseren van geïntegreerde marketingcommunicatie in een overheidsorganisatie.

Tandheelkunde:

 1. Colgate, de Medische Zending en Fernandes: Een antropologisch onderzoek naar Surinaamse ideeën en praktijken op het gebied van gebitsverzorging, geneeswijzen en voeding vanuit een tandheelkundig vraagstuk
  .
 2. Behandeling van patiënten met ernstige kokhalsproblematiek: Een evaluerend onderzoek binnen het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het UMCG
  .
 3. Micromorfologie van door amalgaam verkleurd dentine: SEM-onderzoek naar een mogelijke oorzaak van lagere hechtsterktes van composiet

Maatschappelijk werk:

 1. 1+1=3?: Onderzoek naar de samenwerking tussen schuldhulpverlening en het algemeen maatschappelijk werk in Den Haag
  .
 2. Praten helpt?! Maatschappelijk werk Groot Klimmendaal, locatie Ede: Onderzoek naar de behoeften en ervaren baat (resultaat) van revalidanten en naasten die hulpverlening hebben ontvangen van het maatschappelijk werk
  .
 3. Versterkt in de verbinding: Onderzoek naar versterkende en verbindende interventies in de intensief ambulante gezinsbegeleiding

Rechten/ Rechtsgeleerdheid:

 1. Goedwillig instemmen met plannen werkgever, of toch niet? Onderzoek naar het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden
  .
 2. Privaatrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid: Onderzoek naar diverse grondslagen van privaatrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid
  .
 3. Frequent ziekteverzuim: Een onderzoek naar praktische en juridische mogelijkheden die door organisaties ingezet kunnen worden bij frequent ziekteverzuim

Accountancy:

 1. De invloed van social controls en action controls op de kwaliteit van dienstverlening: Een onderzoek naar de effecten van tightness van controls in de financiële dienstverlening
  .
 2. De invloed op de financiële situatie van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland door invoering van IFRS 11
  .
 3. Keeping the eye on the ball: De invloed van groeiende budgetten op de rol en positie van de controller

Geschiedenis:

 1. Een principiële kwestie? Politiek strategische overwegingen van Kamerleden in de districtenkwestie 1872-1917
  .
 2. Het heden van het verleden. Aleida Assmann en het debat over de verhouding tussen herinnering en geschiedenis
  .
 3. Het doorbreken van een imperiale impasse. Een geschiedenis van de koloniale cultuur en Teuku Umar in het Algemeen Handelsblad 1883-1899

ICT/ Informatica:

 1. Het ontwerpen van een virtuele omgeving met daarbij gepast software; onderzoek naar het vereenvoudigen van de huidige TI-situatie
  .
 2. Spoorzoekertje: Een augmented reality applicatie met nauwkeurige locatiebepaling door map matching in realtime
  .
 3. Onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van ITIL binnen QQQ Delft

Onderwijs & Pedagogiek:

 1. Juf, laat eens zien! Onderzoek naar effectief gebruik van een digitaal schoolbord in een kleuterklas op het gebied van beginnende geletterdheid
  .
 2. Loopbaanbegeleiding, een vak apart: Een discrepantieanalyse van beleid versus praktijk van loopbaanbegeleiding binnen het ROC van Amsterdam, opleiding Onderwijsassistent
  .
 3. De feedbackcyclus in Schonenvaart: Een praktijkonderzoek naar de invloed van feedback op zelfsturing, self-efficacy en intrinsieke motivatie

Verpleegkunde: 

 1. Optimaliseren van de (na)zorg voor patiënten met een lymfoom: een cross-sectioneel onderzoek
  .
 2. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke handicap: De ontwikkeling van een handreiking voor locatie Sintmaheerdt voor gebruik in de praktijk en voor de ontwikkeling van beleid
  .
 3. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!: Afstudeerscriptie over het verminderen van separeren in de acute psychiatrie

Tandheelkunde:

 1. Cariësrisicofactoren in kaart gebracht bij kinderen met verschillende nationaliteiten: Verschillen tussen de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit
  .
 2. De invloed van links- en rechtshandig poetsen op de aanwezigheid en locatie van plaque, cariës (D), restauraties (F), ontbrekende elementen (M) en de totale cariëservaring (DMFS) bij volwassenen
  .
 3. Regulering van de mondzorg: Een kwalitatief onderzoek naar effecten van maximumtarieven op het ondernemerschap van tandartsen en de gevolgen hiervan voor de patiënt

Heb je meer inspiratie nodig om de titel te bedenken voor je scriptie? Bekijk dan eens de scriptiebibliotheek van de UvA of HBO Kennisbank.

Wat vind jij van dit artikel?
6 1
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken