• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Modellen: SWOT-analyse

Gepubliceerd op 12 oktober 2016 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

De SWOT-analyse is een bedrijfskundig model dat inzicht verschaft in de interne en externe positie van bijvoorbeeld een product, dienst of organisatie. Door middel van de analyse worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op een overzichtelijke manier in kaart gebracht.

Waarvoor wordt een SWOT-analyse gebruikt?

Organisaties gebruiken dit model om zowel de interne sterktes en zwaktes, als de externe kansen en bedreigingen te analyseren. De analyse kan uitgevoerd worden voor bijvoorbeeld een product, dienst, project, afdeling of de gehele organisatie.

De output van de SWOT-analyse wordt gebruikt als input van de confrontatiematrix of als hulpmiddel voor het bepalen van een nieuw strategisch beleid. De analyse is vaak een onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan in het afstudeeronderzoek.

Hoe ziet een SWOT-analyse eruit?

Een SWOT-analyse bestaat uit een interne- en externe analyse en is opgedeeld in 4 segmenten:

 • Strengths – sterke punten van een organisatie (intern)
 • Weaknesses – zwakke punten van een organisatie (intern)
 • Opportunities – kansen voor een organisatie (extern)
 • Threats – bedreigingen voor een organisatie (extern)

schermafbeelding-2016-10-12-om-16-34-59

Strenghts (intern)

Beschrijf hier de belangrijkste sterke punten van de organisatie ten opzichte van de concurrentie. De sterke punten zijn altijd van toepassing op factoren binnen de organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Sterk logistiek netwerk
 • Goed imago
 • Hoog klanttevredenheidspercentage

Weaknesses (intern)

Beschrijf hier de belangrijkste zwakke punten van de organisatie ten opzichte van de concurrentie. Ook de zwakke punten zijn altijd van toepassing op factoren binnen de organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Hoog personeelsverloop
 • Dalende winst
 • Dalend marktaandeel

Opportunities (extern)

Beschrijf hier de belangrijkste kansen voor de organisatie. Denk hierbij aan ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, die een positief effect hebben op de organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Wereldwijd verhoogde vraag naar de producten
 • Versoepelde wetgeving in productieland
 • Milieuschandaal bij grootste concurrent

Threaths (extern)

Beschrijf hier de belangrijkste bedreigingen voor de organisatie. Denk hierbij aan ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, die een negatief effect hebben op de organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Handelsembargo met het land met grootste afzetmarkt
 • Groot aantal nieuwe toetreders op de markt
 • Stijging lonen in productieland

Hoe maak je een SWOT-analyse?

Voordat je aan de SWOT-analyse begint, voer je een situatieanalyse uit. De resultaten uit de situatieanalyse gebruik je vervolgens als input voor de SWOT-analyse. Selecteer per segment de belangrijkste resultaten die in de situatieanalyse naar voren zijn gekomen. Rangschik deze resultaten vervolgens naar prioriteit en vul de SWOT-analyse in.

STAPPENPLAN
1Selecteer per segment de belangrijkste resultaten uit de situatieanalyse.
2Rangschik de resultaten naar prioriteit.
3Maak een tabel waarin de resultaten van de 4 segmenten overzichtelijk gepresenteerd zijn.
4Vul de SWOT-analyse in.

Maak je geen gebruik van een situatieanalyse? Probeer dan zo objectief mogelijk de organisatie te analyseren. Laat bijvoorbeeld de werknemers een vragenlijst invullen met wat volgens hen de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie zijn.

TIPS 
1Analyseer de organisatie zo objectief mogelijk.
2Om de validiteit van de SWOT-analyse te waarborgen, gebruik je de situatieanalyse als input voor de SWOT-analyse.
3Formuleer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zo bondig mogelijk.
4Vind je het moeilijk om te bepalen welke resultaten de hoogste prioriteit genieten? Stuur (relevante) werknemers in de organisatie een prioriteitenlijst en check wat zij vinden.
Wat vind jij van dit artikel?
1 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken