• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Stijlfouten in je scriptie

Gepubliceerd op 10 mei 2017 door F. Fahad

Citeer dit artikel

Je spreekt van stijlfouten in het geval van een verdraaide uitdrukking, een verkeerde woordkeuze of een ontspoorde zin. Soms wordt een afwijking opzettelijk gebruikt, dan spreek je van een stijlfiguur. In dit artikel behandelen we een aantal stijlfouten die wij veelvuldig in scripties tegenkomen.

Congruentiefout (Incongruentie)

De congruentiefout houdt in dat het getal van het onderwerp niet overeenkomt met het getal van de persoonsvorm. Om deze fout te voorkomen dienen het onderwerp en de persoonsvorm beide meervoud of enkelvoud te zijn. Voorbeelden:

  • Een groep demonstranten hielden borden omhoog Een groep demonstranten hield borden omhoog. (groep is enkelvoud)
  • Een reeks boeken zijn te koop → Een reeks boeken is te koop. (reeks is enkelvoud)
  • De Verenigde Staten heeft een nieuwe president → De Verenigde Staten hebben een nieuwe president. (de Verenigde Staten zijn meervoud)

Pleonasme en Tautologie

Bij zowel pleonasme als tautologie wordt twee keer hetzelfde gezegd met andere woorden. Je zegt iets dan eigenlijk ‘dubbelop’. Voorbeelden:
Pleonasme: daarnaast ook, weer hervatten, groene gras, hete zon, uiterste limiet.
Tautologie: nooit ofte nimmer, enkel en alleen, geheel en al, eenzaam en verlaten.

Foutieve samentrekking

Bij een samentrekking worden twee zinsdelen of woorden samengevoegd. Een samentrekking is alleen juist wanneer deze delen dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden van foutieve samentrekkingen:

  • Respondent A. gaf haar leeftijd op en vervolgens sociaal gewenste antwoorden. → Respondent A. gaf haar leeftijd op en gaf vervolgens sociaal gewenste antwoorden.
  • Er zal een literatuuronderzoek gedaan worden en de begeleider om tips gevraagd worden. → Er zal een literatuuronderzoek gedaan worden en de begeleider zal om tips gevraagd worden.

Tangconstructie

Een tangconstructie betekent dat er een grote afstand bestaat tussen woorddelen die bij elkaar horen. Hierdoor kan een zin minder goed leesbaar worden. Voorbeelden van een tangconstructie:

  • In juni vindt een groepsinterview, onder de leden van de studentenvereniging van de Universiteit van Amsterdam, plaats. → In juni vindt een groepsinterview plaats, onder de leden van de studentenvereniging van de Universiteit van Amsterdam.
  • Uit de resultaten kan geconcludeerd worden, en hierbij is rekening gehouden met de validiteit, dat er een causaal verband is. → Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een causaal verband is. Hierbij is rekening gehouden met de validiteit.
Wat vind jij van dit artikel?
2 1
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken