• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Situatieanalyse | Interne en externe analyse

Gepubliceerd op 17 september 2019 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

De situatieanalyse

Als je advies moet uitbrengen aan een organisatie, is het van belang dat je de organisatie goed leert kennen. Wie is de organisatie, wat doet het en wat zijn de ontwikkelingen in de omgeving? Met de initiële vraag van de organisatie of de hoofdvraag van je scriptie in het achterhoofd, ga je de situatieanalyse doen.

De situatieanalyse bestaat uit een interne en externe analyse en is een perfect middel om de huidige situatie van een organisatie in kaart te brengen voor je afstudeeronderzoek. Een situatieanalyse dien je regelmatig uit te voeren, zodat je altijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de markt en hierop adequaat kunt inspelen.

 • De situatieanalyse bestaat uit een interne en externe analyse.
 • De uitkomsten van de situatieanalyse dienen als input voor de SWOT-analyse.
 • Het is toepasbaar op het strategisch beleid van een organisatie.
 • Het is vaak onderdeel van een marketingplan.

Waaruit bestaat een situatieanalyse?

Interne analyse

Met de interne analyse ga je de interne omgeving (micro-omgeving) van de organisatie bestuderen en analyseren. De interne omgeving bestaat uit de factoren waarop de onderneming direct invloed heeft, zoals de productie, logistiek, marketing, financiën en het beleid.

Tijdens de analyse probeer je de sterke en zwakke punten van de micro-omgeving te achterhalen. Zo beschrijf en analyseer je bijvoorbeeld de huidige invulling van de vier P’s (prijs, product, promotie en plaats), de strategie en doelstellingen, het (klant)beleid, het functioneren van de marketingactiviteiten en de financiële situatie door kengetallen zoals de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit uit te rekenen.

Voorbeelden sterktes en zwaktes (micro-omgeving)

SterktesZwaktes

 • Het klantbeleid is goed en de service wordt beoordeeld met een 9,5

 • Inspanningen van de marketingafdeling hebben geleid tot een toename van de afzet met 8,5%

 • Er wordt een goede prijs voor de producten gehanteerd ten opzichte van de concurrentie


 • De huidige doelstellingen zijn te ambitieus en worden niet behaald

 • Het product voldoet niet meer aan alle wensen van de klant

 • Een belangrijke klant haalt het product uit het assortiment

 • Slechte solvabiliteit, waardoor de onderneming geen lening kan afsluiten

Modellen voor de interne analyse

Voor de interne analyse kun je verschillende modellen en analyses gebruiken, zoals de portfolio-analyse (BCG-matrix, PLC: productlevenscyclus, MABA analyse), GAP-analyse, INK-model, BMC7S model, value chain analyse.

Externe analyse

Met de externe analyse breng je de meso- en macro-omgeving van de organisatie in kaart. De meso-omgeving is de directe omgeving van de onderneming, ook wel stakeholders genoemd, waarop het nog enigszins invloed heeft, in tegenstelling tot de macro-omgeving.

Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar ontwikkelingen bij de toeleveranciers, concurrenten, afnemers (meso) en ontwikkelingen op politiek, technologisch, demografisch en economisch gebied (macro).

Met de uitkomsten van de interne analyse in het achterhoofd ga je bij de analyse van de meso- en macro-omgeving na of je kansen en bedreigingen ziet voor de onderneming of markt. Deze kansen en bedreigingen worden als input gebruikt voor de SWOT-analyse, waarmee je vervolgens weer strategische beslissingen kunt nemen.

Voorbeelden van kansen en bedreigingen (meso- en macro-omgeving)

KansenBedreigingen

 • De leverancier gaat just-in-time (JIT) leveringen aanbieden, waardoor de onderneming geen (grote) voorraad meer hoeft aan te houden

 • Grootste concurrent is betrokken bij een schandaal, waardoor het imago is geschaad

 • De producten die de onderneming verkoopt winnen aan populariteit in het buitenland

 • De koopkracht gaat vooruit


 • De producten die de onderneming verhandelt worden extra belast

 • Er is een nieuw type machine ontwikkeld, waardoor het machinepark van de onderneming is verouderd

 • Vergrijzing. Dit heeft een negatief effect op de grootte van de doelgroep

 • De waarde van de euro stijgt flink ten opzichte van de Britse pond, waardoor de export kan afnemen

Modellen voor de externe analyse

Voor de externe analyse kun je de volgende modellen gebruiken: Vijfkrachtenmodel, ABCD-analyse, SDP-model.

Wat vind jij van dit artikel?
1 1
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken