• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken

Scriptie: Theoretisch kader in het onderzoeksvoorstel

Het theoretisch kader is het vooronderzoek en vormt de wetenschappelijke basis van waaruit je onderzoek gaat doen. Het is de verzameling van relevante theorieën, ideeën en modellen over het centrale thema. Vanuit de theorie die je hebt verzameld analyseer je de onderzoeksresultaten.

Voordat je begint aan het theoretisch kader is het belangrijk om je goed te verdiepen in het onderwerp. Dat doe je door literatuur op te zoeken dat betrekking heeft op jouw centrale thema.

Waarom een theoretisch kader?

Het onderzoek moet op basis van wetenschappelijke theorie en literatuur verantwoord worden. Het doel van een theoretisch kader is om deze wetenschappelijke verantwoording aan te tonen.

De verkenning en definiëring van begrippen, theorieën en visies helpen jou niet alleen om meer inzicht te krijgen in het centrale thema, maar ook om het onderzoek richting te geven. Daarnaast toon je aan dat jouw onderzoek betrouwbaar is, omdat het is gebaseerd op wetenschappelijke theorie.

Wat moet er in het theoretisch kader?

In het theoretisch kader analyseer je het centrale thema van het onderzoek en ‘kader’ je het onderzoek in. Dit doe je door alle belangrijke onderwerpen uit de probleemstelling en onderzoeksvragen te analyseren en te definiëren.

Beschrijf dus termen, begrippen, theorieën en wetenschappelijke visies binnen jouw centrale onderzoeksthema die essentieel zijn voor jouw onderzoek.

Je begint het theoretisch kader door:

 • Relevante termen en begrippen in de probleemstelling en onderzoeksvragen in kaart te brengen en te definiëren.
 • De theorieën, visies en modellen van verschillende auteurs kritisch met elkaar te vergelijken door middel van literatuuronderzoek.
 • De theorieën, visies en modellen die het beste aansluiten bij het centrale thema van jouw onderzoek te selecteren. Omschrijf tevens hoe je denkt deze te gaan gebruiken.
 • De gemaakte keuzes te beargumenteren.

Vereisten & richtlijnen

Aan de opbouw van het theoretisch kader zijn geen vaste regels verbonden. Het moet echter wel voldoen aan een aantal eisen.

 • Het beslaat maximaal 5 pagina’s
  Doorgaans beslaat het theoretisch kader 3 á 5 pagina’s. Plaats bij ruimtegebrek afbeeldingen in de bijlage. Verwijs hier dan wel naar in de tekst.
 • De bronnen moeten van goede kwaliteit zijn
  De kwaliteit is afhankelijk van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, actualiteit en geloofwaardigheid. Kwalitatief goede bronnen kun je bijvoorbeeld vinden in schoolboeken, wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en statistische databases.
 • De bronnen moeten niet letterlijk overgenomen worden
  Probeer zoveel mogelijk te parafraseren in plaats van te citeren. Hierdoor zorg je voor een prettig leesbare tekst en is jouw onderzoek minder gevoelig voor plagiaat. Door te citeren ontstaat bovendien een andere schrijfstijl dan die van jou.
 • Bronverwijzing volgens de APA-richtlijnen
  Alle bronnen moeten volgens de APA-richtlijnen worden weergegeven in de tekst en literatuurlijst.

Tips voor het theoretisch kader

Tip 1: Bouw het theoretisch kader op aan de hand van de deelvragen. Omdat de eerste deelvragen vaak beschrijvende vragen zijn, begint het theoretisch kader vaak ook met de definiëring van relevante termen en begrippen.

Tip 2: Maak onderscheid tussen citeren en parafraseren. Bij citaten wordt een stuk tekst letterlijk overgenomen uit de bron. Met parafrasen beschrijf je een theorie of een gedeelte ervan in je eigen woorden.

Tip 3: Maak het theoretisch kader aan de hand van het beoordelingsformulier dat is uitgereikt door jouw opleiding. Immers, jouw onderzoek wordt aan de hand hiervan beoordeeld.

Tip 4: Gebruik alleen hetgeen essentieel is voor jouw onderzoek. Overbodige informatie laat je weg.

Terug naar overzicht