• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Scriptie schrijven voor je opleiding

Gepubliceerd op 13 februari 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Een scriptie schrijven omvat meer dan alleen onderzoek doen. Voordat je daadwerkelijk kunt beginnen met het afstudeeronderzoek, moet je eerst een aantal stappen hebben doorlopen, formaliteiten hebben afgehandeld en moet het stagebedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Behaald aantal studiepunten

De toelatingseisen tot het afstudeertraject kunnen per onderwijsinstelling verschillen, maar vaak kun je pas aan je scriptie beginnen wanneer al jouw studiepunten behaald zijn.

Opdrachtgever zoeken

De juiste opdrachtgever zoeken voor jouw afstudeeronderzoek kan nog een hele klus zijn. Naast jijzelf zijn nog honderden studenten op zoek naar een afstudeerbedrijf. Neem daarom een proactieve houding aan en wacht niet lang met zoeken.

Vacaturesites

Bekende vacaturesites bieden vaak ook afstudeerstages aan. Wees er snel bij, want de mooiste stagebedrijven zijn zo voor je neus weggekaapt.

Aangesloten bedrijven bij jouw onderwijsinstelling

Jouw onderwijsinstelling heeft vaak nauw contact met een scala aan bedrijven ten behoeve van afstudeerstages. Bekijk daarom de pagina van jouw onderwijsinstelling.

Boor je eigen netwerk aan

Bekijk de mogelijkheden binnen jouw eigen netwerk. Zo kun je op de Facebookpagina van jouw hogeschool of universiteit de mededeling plaatsen dat je op zoek bent naar een leuk afstudeerstage. Lezers zullen zo mensen uit hun eigen netwerk in jouw bericht taggen.

Verkoop jezelf

Zoek de ontwikkelingen in de branche goed uit en kaart de voordelen van een scriptie schrijven aan bij de opdrachtgever: jij neemt een uitdaging of probleem van een organisatie uit handen en komt met een concreet verbeterplan. Daarnaast bespaar jij de organisatie veel tijd en geld.

Onderwerp kiezen

Een scriptie schrijven zonder een onderwerp is natuurlijk onmogelijk. Jouw opdrachtgever zit met een bepaald probleem of vraagstuk, dus word je al een bepaalde richting opgestuurd wat betreft de keuze van het onderwerp. Zorg dat je samen met jouw bedrijfsbegeleider goed het probleem van de organisatie doorgrondt en afbakent. Dit bevordert het vertrekpunt van jouw onderzoek en bespaart je veel tijd.

Goedkeuringsformulieren

Je bent bijna klaar om te beginnen met afstuderen, alleen de goedkeuringsformulieren moeten nog worden ingevuld en ondertekend. Soms moet de informatie in jouw scriptie geheim blijven. In dit geval moeten de student, bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider en de afstudeercoördinator samen een embargoverklaring ondertekenen.

scriptie schrijven

Onderzoeksvoorstel

Alle formaliteiten zijn doorlopen, nu kan je beginnen met het onderzoek. Een scriptie schrijven begint bij het maken van een onderzoeksvoorstel, ook wel onderzoeksplan of plan van aanpak genoemd. Het onderzoeksvoorstel bestaat in grote lijnen uit:

Inleiding

De inleiding van het onderzoeksvoorstel bestaat uit: een korte bedrijfsomschrijving, aanleiding en probleemanalyse, doel van het onderzoek, stakeholdersanalyse (optioneel) en onderzoeksvragen.

Theoretisch kader

Hier definieer je het onderwerp en verzamel je relevante termen, begrippen, theorieën en wetenschappelijke visies binnen jouw onderzoeksthema die essentieel zijn voor het onderzoek.

Methode van onderzoek

Hier vermeld je het soort onderzoek dat je gaat doen, of het onderzoek kwalitatief dan wel kwantitatief van aard is en welke dataverzamelingsmethoden en dataverwerkings- en analysemethoden je gaat gebruiken.

Bekijk dit artikel voor een volledig overzicht van de opbouw van de inleiding van het onderzoeksvoorstel.

Onderzoeksresultaten

Wanneer je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd, kan je beginnen met het daadwerkelijke onderzoek. Hier presenteer je de belangrijkste onderzoeksresultaten.
Bekijk dit artikel voor een volledig overzicht van de opbouw van een scriptie.

Presentatie

Je scriptie is goedgekeurd door de eerste- en tweede lezer en je mag je gaan voorbereiden op de presentatie. Tijdens de presentatie presenteer je de belangrijkste zaken uit je scriptie en verdediging je jouw standpunten in de vragenronde.

Afgestudeerd?

Heb je je afstudeeronderzoek afgerond en een mooi cijfer behaald? Vergeet dan niet jouw diploma aan te vragen en je uit te schrijven voor de opleiding via Studielink.

Tip

Vind je een scriptie schrijven lastig? Laat een van onze ervaren taalkundigen jouw scriptie controleren op taal, structuur en APA bronvermelding.

Wat vind jij van dit artikel?
1 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken