• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Scriptie inkorten? Bekijk hoe wij je helpen

Je scriptie inkorten is een lastige opgave. Je hebt het maximumaantal woorden in je scriptie overschreden en moet nu gaan inkorten. Dat betekent schrappen en herschrijven.

Het is begrijpelijk als je niet goed weet hoe je dat doet en waar je moet beginnen. Gelukkig kunnen wij je scriptie laten nakijken door een ervaren taalkundige en kun je hulp krijgen bij het inkorten van je scriptie.

Hoeveel woorden mag je scriptie bevatten?

Afhankelijk van je onderwijsinstelling en opleiding mag een scriptie doorgaans tussen de 6.000 en 17.000 woorden bevatten, exclusief het voorwoord, de samenvatting, inhoudsopgave, literatuurlijst en bijlagen. Het exacte aantal woorden staat doorgaans vermeld in je scriptiehandleiding of rubric.

Hoe korten wij je scriptie in?

Jouw persoonlijke editor leest je scriptie grondig door, verbetert de taalfouten en kort je scriptie in aan de hand van de volgende punten:

  • Actieve schrijfwijze hanteren
  • Lange en omslachtige zinnen inkorten
  • Onnodige herhalingen schrappen
  • Overbodige en irrelevante informatie schrappen
  • Informatie verplaatsen naar de bijlagen
  • Informatie verplaatsen naar tabellen

Actieve schrijfwijze hanteren

Een scriptie inkorten begint bij het hanteren van een actieve schrijfwijze. Actief taalgebruik bevat zo min mogelijk de lijdende vorm (worden) en maakt de tekst tevens beter leesbaar. Ook hulpwerkwoorden als zullen en kunnen proberen we te vermijden.

Voorbeeld: In dit hoofdstuk zal worden beschreven welke onderzoeksmethoden en dataverzamelingsmethoden zijn toegepast.

Ingekort: Dit hoofdstuk beschrijft welke onderzoeks- en dataverzamelingsmethoden zijn toegepast.

Een actieve schrijfstijl levert in een scriptie van 15.000 woorden gemiddeld 100 woorden minder op.

Lange en omslachtige zinnen inkorten

Het kan voorkomen dat je te veel woorden gebruikt om iets te beschrijven of te beargumenteren. Een academische tekst kenmerkt zich juist door een bondige schrijfstijl. Door het gebruik van termen kun we bepaalde zinsdelen reduceren tot één woord.

Bekijk ons voorbeeld hoe wij lange zinnen inkorten in je scriptie.

Het inkorten van lange en omslachtige zinnen levert in een scriptie van 15.000 woorden gemiddeld 250 woorden minder op.

Overbodige en irrelevante informatie schrappen

Tijdens het nakijken analyseren we welke informatie van waarde is voor je onderzoek en maken daarbij onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Overbodige en irrelevante informatie in je scriptie zullen we dan ook schrappen.

Het schrappen van overbodige en irrelevante informatie levert in een scriptie van 15.000 woorden ongeveer 500-2.000 woorden minder op.

Onnodige herhalingen schrappen

Doordat we jouw tekst grondig en met een kritische blik lezen, kunnen we onnodige herhalingen signaleren en schrappen. Hierdoor reduceer je niet alleen het aantal woorden in je scriptie, maar verbeter je ook de leesbaarheid en kwaliteit van de tekst.

Het schrappen van onnodige informatie levert in een scriptie van 15.000 woorden ongeveer 200-450 woorden minder op.

Informatie verplaatsen naar de bijlagen

Minder belangrijke informatie/resultaten die niet direct je onderzoeksvragen ondersteunen, verplaatsen we naar de bijlagen, zoals interviewtranscripten, enquêtes, een mindmap of tabellen en figuren met secundaire gegevens.

Het verplaatsen van informatie naar de bijlagen levert in een scriptie van 15.000 woorden ongeveer 200-1.100 woorden minder op.

Informatie verplaatsen naar tabellen

Door informatie te verwerken in tabellen in plaats van uit te schrijven, kun je veel woorden verwijderen. In tabellen hoef je vaak namelijk geen volledige zinnen te formuleren, maar kun je gebruikmaken van steekwoorden/termen.

Het verplaatsen van informatie naar de bijlagen levert in een scriptie van 15.000 woorden ongeveer 100 woorden minder op.

Hoeveel woorden kunnen wij verwijderen?

Het is op voorhand lastig te zeggen hoeveel woorden we in je scriptie kunnen schrappen. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal woorden in je scriptie, je schrijfstijl en de inhoud van de tekst. Doorgaans kunnen we tussen de 500 en 4.000 woorden verwijderen.

Wij doen altijd ons uiterste best om aan je vraag te voldoen. Houd er echter rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om honderden woorden in een te lange scriptie te schrappen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de tekst.

Hoe werkt het?

Upload eerst je scriptie en selecteer de nakijkservice. Voor het inkorten van je scriptie selecteer je vervolgens de aanvullende dienst Structuurcheck. In de opmerking voor de editor geef je ten slotte aan dat je jouw scriptie wilt laten inkorten en vermeld daarbij het gewenste aantal woorden.

De editor leest vervolgens je scriptie grondig en met een kritische blik door, kort je scriptie in en verbetert tegelijkertijd de taalfouten.

Door onder andere een actieve schrijfwijze te hanteren en informatie te verplaatsen naar de bijlagen of te schrappen, reduceren wij het aantal woorden je scriptie.

Hoeveel kost het inkorten van je scriptie?

De kosten voor het laten inkorten van je scriptie hangen af van zowel van het (totaal)aantal woorden als de nakijktermijn. Met de berekentool kun je zelf de prijs uitrekenen.