• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Scriptie APA

Scriptie APA

APA-methode

Ben jij ervan op de hoogte hoe je de scriptie APA regels correct toepast? Veel onderwijsinstellingen hanteren tegenwoordig deze regels voor bronvermeldingen in scripties, (stage-)verslagen en (wetenschappelijke-)onderzoeken.

De APA methode omvatten standaarden die gehanteerd worden voor referenties. 

Om in je scriptie de APA-stijl correct toe te passen, is het belangrijk dat je onderscheid maakt tussen verschillende typen bronnen en dat je weet hoe je de basisregels toepast. Om jouw scriptie APA ‘approved’ te maken, dien je je onder andere te houden aan een tweetal stappen:

De verwijzing in de tekst

Verwijs naar de bronnen in de tekst. Hier volstaat de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie. Bij citaten worden daarnaast ook het paginanummer toegevoegd.

De weergave in de literatuurlijst

In de literatuurlijst presenteer je alle geraadpleegde bronnen op alfabetische volgorde van achternamen. De bron waarnaar je in de tekst hebt verwezen, schrijf je hier volledig uit.

APA artikelen in de library

Onze ‘Library’ beschikt over tal van artikelen waarin wij jou alles leren over de scriptie APA regels.  Ter illustratie hebben wij enkele opgesomd:

Citeren vs parafraseren

Bronverwijzing in de tekst

Literatuurlijst

Overig

APA-check laten uitvoeren

Heb je moeite met het toepassen van de APA-regels, ben je bang dat je plagiaat pleegt of heb je gewoon geen tijd of zin? Wij maken jouw scriptie APA approved door middel van de APA-check.

Met de APA-check worden zowel de bronnen in de tekst als de bronnen in de literatuurlijst gecontroleerd op de APA-regels. De titelbeschrijvingen worden tot slot inhoudelijk gecontroleerd en gealfabetiseerd.

De APA-check laten uitvoeren? Dat kan al vanaf €49,95! Bekijk onze tarieven voor een compleet overzicht.

Doe nu de APA-check

scriptie APA    seoapa

APA-methode voor alle type bronnen

De APA-methode is toepasbaar voor elk type bron. Je kunt in je onderzoek bijvoorbeeld verwijzen naar een boek, krantenartikel, tijdschriftartikel, wetenschappelijk artikel, afstudeeronderzoek of website.

Plagiaat

Universiteiten en hogescholen hanteren een streng fraudebeleid en controleren daarnaast scripties op plagiaat. Zorg daarom ervoor dat je teksten niet zomaar overneemt en dat je altijd de bron vermeld. Houd je je niet aan de regels, dan kan je plagiaat plegen. Dit kan immers ertoe leiden dat de examencommissie je van de opleiding schorst.

Nu scriptie laten nakijken

Bewaren

Bewaren