• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Scriptie APA

Bronnen controleren

Ben je onzeker over de APA bronvermeldingen in je scriptie of plan van aanpak en wil je de bronnen laten controleren door een professional? Zorg ervoor dat je geen plagiaat pleegt. Upload nu het document op de website, selecteer de APA-check en wij maken jouw scriptie APA approved!

De APA-check

De APA-check is een aanvullende dienst die je kunt kiezen in combinatie met de standaard taal-check. Door middel van de APA-check bieden wij studenten de mogelijkheid om de bronnen te laten controleren op de APA normen, in het Nederlands én Engels.

Waarop wordt gecontroleerd met de APA-check?

Met de APA-check wordt ervoor gezorgd dat alles klopt, van de bronverwijzingen in de tekst tot de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst. Bovendien worden de wijzigen meteen doorgevoerd in het document.

✔  Bronverwijzingen in de tekst

Zijn de bronverwijzingen bij parafrasen en citaten correct weergegeven? Heb je op de juiste manier verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?

Titelbeschrijvingen in de literatuurlijst

Is de juiste format gebruikt voor de titelbeschrijving? Zijn de auteurs, het jaartal en de titel op de juiste wijze weergegeven

Bronverwijzingen vs titelbeschrijvingen

Zijn alle bronnen die in de literatuurlijst zijn weergegeven ook gebruikt in de tekst? Zijn alle bronnen die zijn gebruikt in de tekst ook weergegeven in de literatuurlijst?

Alfabetisering literatuurlijst

Is de literatuurlijst op alfabetische volgorde weergegeven? Zijn de bronnen met de dezelfde auteurs en jaartallen van elkaar onderscheiden?

Inhoudelijke check bronnen

Zijn de juiste auteursnamen, het jaar van publicatie en titel gebruikt? Werkt de url die je hebt gebruikt bij internetbronnen?

Welke type bronnen worden gecontroleerd?

Met de APA-check worden alle typen bronnen gecontroleerd: boeken, krantenartikelen, tijdschriftartikelen, internetbronnen, afstudeeronderzoeken, oraties, audio- en videofragmenten, websites en meer.

Welke garantie biedt de APA-check?

Laat je de bronnen in je onderzoeksvoorstel of thesis door ons controleren aan de hand van de APA stijl, dan is alles in orde. Onze editors zijn gespecialiseerd in de APA regels. Hiervoor worden altijd de nieuwste regels gebruikt door de American Psychological Association.

Hoeveel kost het om de bronnen te laten controleren?

De kosten voor APA-check worden gebaseerd op het aantal titelbeschrijvingen in de bronnenlijst en de nakijktermijn. De eerste 30 bronnen worden nagekeken voor een vast bedrag. Voor elke extra bron wordt een bedrag van € 2,- in rekening gebracht. Vanaf € 49,95 kunnen wij al de bronnen controleren in jouw scriptie of plan van aanpak. Bekijk de tarieven voor een compleet overzicht.

thesis APA               seoapa

APA-methode

Ben jij ervan op de hoogte hoe je de scriptie APA regels correct toepast? Veel onderwijsinstellingen hanteren tegenwoordig deze regels voor bronvermeldingen in scripties, (stage-)verslagen en (wetenschappelijke-)onderzoeken.

De APA methode omvatten standaarden die gehanteerd worden voor referenties.

Om in je scriptie de APA-stijl correct toe te passen, is het belangrijk dat je onderscheid maakt tussen verschillende typen bronnen en dat je weet hoe je de basisregels toepast. Om jouw scriptie APA ‘approved’ te maken, dien je je onder andere te houden aan een tweetal stappen:

De verwijzing in de tekst

Verwijs naar de bronnen in de tekst. Hier volstaat de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie. Bij citaten worden daarnaast ook het paginanummer toegevoegd.

De weergave in de literatuurlijst

In de literatuurlijst presenteer je alle geraadpleegde bronnen op alfabetische volgorde van achternamen. De bron waarnaar je in de tekst hebt verwezen, schrijf je hier volledig uit.

APA artikelen in de library

Onze ‘Library’ beschikt over tal van artikelen waarin wij jou alles leren over de scriptie APA regels. Ter illustratie hebben wij enkele opgesomd:

Citeren vs parafraseren

Bronverwijzing in de tekst

Literatuurlijst

Overig