• Scriptie nakijkservice
  • Beste kwaliteit
  • Beste taalkundigen

Scriptie APA

Scriptie APA

 

APA-methode

Ben jij ervan op de hoogte hoe je de scriptie APA regels correct toepast? De APA-richtlijnen (American Psychological Association) zijn standaarden die gehanteerd worden voor referenties en verwijzingen. Veel onderwijsinstellingen hanteren tegenwoordig deze richtlijnen voor bronvermeldingen in scripties, (stage-)verslagen en (wetenschappelijke-)onderzoeken.

Om in jouw scriptie de APA-stijl correct toe te passen, is het belangrijk dat je onderscheid weet te maken tussen verschillende typen bronnen. In onze ‘Library’ vind je artikelen waarin wij jou alles leren over de scriptie APA regels:

 

Citeren vs parafraseren

Bronverwijzing in de tekst

Literatuurlijst

 

 

scriptie APA    seoapa

 

 

APA-methode in twee stappen

De APA-methode is toepasbaar voor elk type bron. In éénzelfde onderzoek kan naar verschillende bronnen verwezen worden: boek, krantenartikel, tijdschriftartikel, wetenschappelijk artikel, website etc. Om jouw scriptie APA ‘approved’ te maken, dien je je te houden aan een tweetal stappen:

1. De verwijzing in de tekst

In de tekst verwijs je naar de bron. Hier volstaat de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie.

2. De weergave in de literatuurlijst

In de literatuurlijst presenteer je alle geraadpleegde bronnen op alfabetische volgorde van de achternamen van de auteurs. De bron waarnaar je in de tekst hebt verwezen, schrijf je hier volledig uit.

 

Plagiaat

Universiteiten en hogescholen hanteren een streng fraudebeleid en controleren scripties op plagiaat. Zorg dat je teksten niet letterlijk overneemt en vermeld altijd de bron. Pas je in jouw scriptie de APA-methode toe? Zorg dan wel voor een correcte weergave van de bron in de tekst en literatuurlijst. Een incorrecte weergave kan namelijk leiden tot plagiaat, met als mogelijk gevolg dat de examencommissie je van de opleiding schorst.

 

24editor en APA

Wil je dat jouw scriptie een correcte APA bronvermelding bevat, zodat je geen plagiaat pleegt? Laat dan één van onze editors jouw scriptie APA ‘approved’ maken. De APA-check bedraagt € 49,95. Onze deskundige editors hebben jarenlange ervaring met het toepassen van de APA-stijl. De editor controleert en corrigeert alle verwijzingen in de tekst en alle referenties in de literatuurlijst.

Nu scriptie laten nakijken

Bewaren

Bewaren