• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Resultaten verwerken in je scriptie

Gepubliceerd op 10 augustus 2017 door Farah

Citeer dit artikel

Nadat het onderzoek is uitgevoerd kun je de resultaten bespreken in een apart hoofdstuk: het resultatenhoofdstuk. Hier presenteer je de belangrijkste en meest relevante resultaten van jouw onderzoek. Aan de hand van die resultaten beantwoord / test je deelvragen of hypothesen.

Het resultatenhoofdstuk kan qua inhoud enorm verschillen, dit is namelijk afhankelijk van het type onderzoek dat jij hebt uitgevoerd. Zo zullen de resultaten van een kwantitatief onderzoek veelal uit statistieken en cijfers bestaan, terwijl je bij kwalitatief onderzoek veel citaten gebruikt. Wel heeft het resultatenhoofdstuk van beide typen onderzoek vaak eenzelfde structuur. Deze leggen wij hieronder uit.

Structuur Resultatenhoofdstuk (voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek)

1. Introductie

Geef in een alinea aan dat in dit hoofdstuk de onderzoeksresultaten aan bod komen en hoe je deze gaat presenteren. Vermeld ook waarop de resultaten gebaseerd zijn (bijvoorbeeld het aantal ingevulde enquêtes) en op welke volgorde ze behandeld worden (bijvoorbeeld op volgorde van deelvragen/hypothesen of op volgorde van onderzoeksmethode). Tot slot kun je nog een korte omschrijving geven van de respondenten.

2. Resultaten verwerken

Bij het verwerken van de resultaten geef je als het ware een objectief beeld van het verzamelde materiaal: de feitelijke uitkomsten van het onderzoek. Deze resultaten maak je inzichtelijk door middel van tekst, cijfers en/of statistieken. Plaats alleen een tabel of grafiek als deze iets toevoegt. Verwerk de resultaten per topic (deelvraag / hypothese / methode) en geef tot slot steeds een korte conclusie.

* Relevantie: maak continu de afweging of bepaalde data relevant zijn voor jouw onderzoek. Helpen de data jou de onderzoeksvragen te beantwoorden, dan horen ze zeker thuis in het resultatenhoofdstuk. Data die geen toegevoegde waarde hebben, kun je beter weglaten of in de bijlagen plaatsen.

3. Koppeling met theorie

Verder is het in het resultatenhoofdstuk van belang dat je een koppeling maakt met de theorie (theoretisch kader). Ga hierbij na of je verbanden en patronen hebt ontdekt. Op die manier analyseer de ‘betekenis’ van jouw resultaten, maar let erop dat je ze nog niet interpreteert of grote conclusies trekt. In het resultatenhoofdstuk is het namelijk nog niet de bedoeling dat je antwoord geeft op de hoofdvraag, dat doe je in het hiernavolgende hoofdstuk: ‘Conclusie’.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Stel ze hieronder.

[was_this_article_helpful]
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken