• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Primaire data en secundaire data | Met voorbeelden

Gepubliceerd op 26 oktober 2020 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Voordat je onderzoek doet is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen primaire data en secundaire data. Beide soorten data helpen je bij de beantwoording van je onderzoeksvraag, maar worden op geheel andere wijze verzameld.

Wat zijn primaire data?

Primaire data, oftewel primaire gegevens, zijn ruwe data die jij als onderzoeker zelf vergaart voor je onderzoek middels bijvoorbeeld een interview, enquête of observatie. Deze onbewerkte brongegevens zijn dus niet eerder door een andere onderzoeker verzameld, vastgelegd en eventueel gepubliceerd.

Voorbeelden van primaire data

Om deze gegevens te verzamelen moet je ‘het veld in’ (fieldresearch). Deze gegevens zijn immers nog niet eerder verzameld. Voorbeelden van primaire data zijn de geluidsopname van je interview, de ingevulde enquêteformulieren of de notities van je observatie.

Wat zijn secundaire data?

Secundaire data, oftewel secundaire gegevens, zijn daarentegen wel eerder verzameld (en eventueel geanalyseerd) door (een) andere onderzoeker(s). Secundaire data kun je bijvoorbeeld vinden in publicaties zoals een boek, tijdschrift of onderzoeksrapport, of in de interne database van een organisatie. Door middel van een secundaire analyse kun je deze data analyseren en gebruiken voor je onderzoeksvraag.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe secundaire gegeven. Interne secundaire gegevens zijn binnen een organisatie aanwezig en te raadplegen. Externe secundaire gegevens zijn buiten de organisatie vastgelegd.

Voorbeelden van secundaire data

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt veelal van achter je bureau (deskresearch). Deze gegevens zijn immers regelmatig gepubliceerd op het internet. Voorbeelden van secundaire data zijn een passage uit een boek, de conclusie in een wetenschappelijk artikel of een dataset in een onderzoeksrapport van bijvoorbeeld een instantie of onderneming.

Het verschil tussen ‘gegevens’ en ‘informatie’

Niet alleen zijn er verschillen tussen primaire data en secundaire data, maar ook tussen ‘gegevens’ en ‘informatie’. Wanneer je data hebt verzameld en deze data op zich vertellen je niet nog zo veel, spreken we van gegevens. Nadat deze data zijn gegroepeerd en geanalyseerd, en ze zijn waardevol gebleken voor de beantwoording van (een deel van) je onderzoeksvraag, spreken we van informatie.

Voorbeeld

De ingevulde enquêteformulieren vormen aanvankelijk nog ‘gegevens’. De ingevulde waarden van één enquête vertellen je op zich dus nog niet zo veel. Pas na het analyseren van meerdere enquêtes kun je uitspraken doen over de onderzochte doelgroep. Deze gegevens zijn nu informatie geworden en zijn bruikbaar voor je onderzoek.

Wat vind jij van dit artikel?
8 3
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken