• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Parafraseren volgens de APA-regels

Gepubliceerd op 25 januari 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Tijdens het schrijven van een scriptie of verslag verwerk je vaak informatie die je aan andere bronnen hebt ontleend. Die informatie kun je op twee manieren in de tekst verwerken: door te citeren of parafraseren.

Parafraseren

Parafraseren is het in eigen woorden uitdrukken van de kerngedachte van een citaat of passage. Zorg wel dat je alleen de essentiële informatie meeneemt in je parafrase, zodat de kerngedachte goed wordt overgebracht.

Een parafrase wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer de oorspronkelijke tekst te moeilijk te begrijpen is voor de lezer of wanneer je een passage compacter wilt weergeven. Door te parafraseren behoud je jouw eigen schrijfstijl en gebruik je minder leestekens dan bij citeren. Dit bevordert de leesbaarheid van jouw tekst.

Je kunt parafraseren uit onder andere een, boek, interview, wetenschappelijke publicatie, tijdsschriftartikel en zelfs een afstudeerscriptie.

Parafraseren en de APA-regels

Inleiden van een parafrase

Wanneer je parafraseert, dan moet je deze altijd inleiden. Het inleiden van een parafrase kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Meulensteen (2010) constateert in zijn onderzoek dat …
  • Volgens het onderzoek van Meulensteen (2010) …

Bronverwijzing in de tekst

Wanneer je parafraseert, moet je vermelden aan welke bron je deze informatie hebt ontleend. Doe je dit niet, dan pleeg je plagiaat. De bronvermelding van een parafrase kun je op drie manier weergeven:

Optie 1:   De auteur en het publicatiejaar worden samen tussen haakjes weergegeven.

Optie 2:   De auteur wordt genoemd in de lopende tekst en het publicatiejaar staat tussen haakjes.

Optie 3:   De auteur het publicatiejaar worden beide in de lopende tekst genoemd.
Voorbeeld optie 1:

De politieke voorkeur van mensen kan makkelijker beïnvloed worden wanneer zij meer dan vier uur per dag televisie kijken (Witham, 2015).
Voorbeeld optie 2:

Witham (2015) constateert in zijn onderzoek dat de politieke voorkeur van mensen makkelijker beïnvloed kan worden wanneer zij meer dan vier uur per dag televisie kijken.
Voorbeeld optie 3:

Witham constateert in zijn onderzoek uit 2015 dat de politieke voorkeur van mensen makkelijker beïnvloed kan worden wanneer zij meer dan vier uur per dag televisie kijken.

Omdat niet altijd duidelijk is waar een parafrase begint, gaat de voorkeur vaak uit naar weergave 2, waarin de bron aan het begin vermeld wordt.

Paginanummers

Het vermelden van het paginanummer in de bronvermelding is niet nodig bij een parafrase. Enkel bij een citaat dien je het paginanummer te vermelden waarop je het citaat gevonden hebt. Het paginanummer komt altijd ná het jaar van publicatie te staan.

Citeer je uit een passage dat over één pagina loopt, dan gebruik je hiervoor ‘p. x’. Loopt het citaat over meerdere pagina’s, dan gebruik je ‘pp. xx-xx’. Het citaat zet je tot slot tussen dubbele aanhalingstekens.

Voorbeeld:

"De combinatie van een dalende beroepsbevolking en een stagnerende productiviteit heeft een negatief effect op de groei van de economie" (Ravenstein, 2016, pp. 36-37).

In de literatuurlijst geef je de volledige titelbeschrijving weer en rangschik je deze middels alfabetische volgorde.

Stappenplan parafraseren

  1. Lees het citaat nauwkeurig door om de betekenis van de tekst goed tot je door te laten dringen.
  2. Zorg dat je de kerngedachte goed overbrengt.
  3. Geef de passage altijd in eigen woord weer, zodat je niet kan worden beschuldigd van plagiaat.
  4. Geef altijd een volledige en correcte bronvermelding.
Wat vind jij van dit artikel?
15 4
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken