• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Overzicht bronnen volgens de APA-methode

Gepubliceerd op 6 april 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

In de literatuurlijst presenteer je alle bronnen gepresenteerd die in je onderzoek zijn gebruikt volgens de APA-methode. Hoe je de bron in de literatuurlijst weergeeft, hangt af van het type bron. Lees in dit artikel ‘overzicht bronnen volgens de APA-methode’ hier meer over.

Overzicht bronnen

Elk type bron heeft zo zijn eigen ‘format’, wat het lastig maakt en voor verwarring kan zorgen. Om het makkelijker te maken, hebben wij een overzicht van veelvoorkomende bronnen in scripties gemaakt.

Boek

Verwijs je naar een (studie)boek, dan vermeld je naast de auteurs en het jaar van publicatie, ook de titel van het boek. De titel komt in het cursief te staan. Tot slot vermeld je de uitgever.

 • Redacteuren neem je niet op in de titelbeschrijving.
 • Bij meerdere plaatsen van publicatie vermeld je alleen de eerste.
 • Bij boeken uit de VS vermeld je de afkorting van de staat i.p.v. het land.
 • Woorden als Publishers, Inc., Ltd. van de uitgever kunnen worden weggelaten.
BOEK 
FormatAchternaamAuteur, initialen. (Publicatiejaar). Titel (editie/druk). Uitgeverij.
Gedrukt boekVernooijen, P. H. (2013). Witteboordencriminaliteit (2e druk). Noordhoff.
Via internetVernooijen, P. H. (2013). Witteboordencriminaliteit (2e druk).
   Geraadpleegd van https://VolledigeURL
In de tekst• Uit onderzoek van Vernooijen (2013) blijkt dat . . .

• De sociale status heeft invloed op de veroordeling (Vernooijen, 2013).

Hoofdstuk uit boek

Gebruik je een hoofdstuk uit een boek, dat is geschreven door andere auteurs, dan vermeld je in de titelbeschrijving ook de auteurs en de titel van dit hoofdstuk, alsmede de paginanummers waarover dit hoofdstuk loopt.

 • In de tekst vermeld je alleen de auteur(s) van het hoofdstuk.
 • Bij één redacteur vermeld je in de titelbeschrijving ‘(Red.)’, bij twee ‘(Reds.)’.
 • De voorletters van alle redacteurs komen altijd vóór de achternaam te staan.
 • De druk van het boek en de paginanummers worden tussen dezelfde haakjes weergegeven en gescheiden door een komma.
HOOFDSTUK UIT BOEK
FormatAchternaamAuteur, Initialen. (Jaar van Publicatie). TitelHoofdstuk. In
   Initialen. AchternaamRedacteur1 & Initialen. AchternaamRedacteur2
   (Reds.), TitelBoek (editie) (pp. pagina-pagina). Stad, Land: Uitgever.
VoorbeeldMüller, R. G. H. (2009). Het fiat geldsysteem. In G. P. Heersma & J. Verplaats
   (Reds.), Het monetair bank- en geldsysteem vanaf de 17de eeuw
   (pp. 134-158). Amsterdam, Nederland: Meulenhoff.
In de tekst• Müller (2009) concludeert dat . . . .
• Het huidige geldsysteem zal deze eeuw instorten (Müller, 2009).

Tijdschriftartikel

Bij een tijdschriftartikel vermeld je naast de auteurs en de titel van het artikel, ook de naam van het tijdschrift, de volume-, issue- en paginanummer(s). Uitsluitend de naam van het tijdschrift en volumenummer komen in het cursief te staan.

 • Enkel bij een issuenummer van twee of hoger wordt deze vermeld.
 • Uitsluitend de eerste letter van de titel wordt met hoofdletter geschreven.
 • De belangrijkste woorden uit de naam worden met hoofdletters geschreven.
 • Vermeld de DOI (Digital Object Identifier) indien je de bron via het internet hebt geraadpleegd.
TIJDSCHRIFTARTIKEL
FormatAchternaamAuteur1, Initialen., & AchternaamAuteur2, Initialen.
   (Jaar van Publicatie). Titel van artikel. Naam van het Tijdschrift,
   Volume
(Issue), pagina-pagina.
GedruktPearson, H., & Malik, M. A. (2003). Cost reduction in aviation. The
   Journal of Aviation, 5
(2), 121-130.
InternetPearson, H., & Malik, M. A. (2003). Cost reduction in aviation. The
   Journal of Aviation, 5
(2), 121-130. https://doi.org/10.1037/AVI0000014
In de tekst• Pearson en Malik (2003) concluderen dat . . . .
• . . . de kosten evenredig stijgen (Pearson & Malik, 2003).

Krantenartikel

In de titelbeschrijving van een krantenartikel worden naast de auteurs en het jaar, de dag en maand van publicatie, ook de titel van het artikel, naam van krant en paginanummers opgenomen. De naam van de krant komt in het cursief te staan.

 • De naam van de krant komt in het cursief te staan.
 • Vermeld achter het jaartal, ook de dag en maand van de publicatie.
 • Voor nieuwswebsites zoals Nu.nl gebruikt je de format van een interbron.
 • Kranten geraadpleegd via het internet kunnen ook als een internetbron weergegeven worden.
KRANTENARTIKEL
FormatAchternaamAuteur, Initialen. (Jaar, Dag maand). TitelArtikel. NaamKrant,
   p. paginanummer.
GedruktVan Heeswijk, P. (2017, 12 mei). De rol van Bitcoin in het financieel
   schaakspel. NRC Handelsblad, p. 31.
InternetVan Heeswijk, P. (2017, 12 mei). De rol van Bitcoin in het financieel
   schaakspel. NRC Handelsblad, Geraadpleegd van
   https://nrc-handelsblad.nl/rol-bitcoin-financieel-schaakspel34619801/
In de tekst• In het artikel van Van Heeswijk (2017) wordt erop geattendeerd dat . . . .
• De voorspelling is dat het een tumultueus jaar wordt (Van Heeswijk, 2017).

Internetbron

Bij internetbronnen vermeld je naast de auteur(s), datum van publicatie en de titel, ook de gehele url (dus niet enkel de startpagina). Heb je een internetbron gebruikt, ga dan goed na of deze wel van een betrouwbare website afkomstig is.

 • Ontbreekt de auteur, dan wordt de organisatie vermeld.
 • Ontbreken beide, dan begint de titelbeschrijving met de titel.
 • Is de datum van publicatie niet vindbaar, plaats dan ‘z.d.’ (= zonder datum).
 • Uitsluitend wanneer de bron onderhevig is aan verandering wordt de datum van raadplegen vermeld.
 • Vermeld altijd de volledige url van de webpagina. De titelbeschrijving wordt vervolgens nooit afgesloten met een punt.
INTERETBRON
FormatAchternaamAuteur1, Initialen., & AchternaamAuteur2, Initialen.
   (jaar, dag maand). Titel van de webpagina. Geraadpleegd van
   https://url
VoorbeeldHeerings, M., & Kappelhof, A. (2018, 23 mei). De gevaren van
   robotisering waar niemand over praat. Geraadpleegd op 2 juni 2018,
   van https://www.Humanthreads.com/de-gevaren-robotisering/
In de tekst• Zo suggereren Heering en Kappelhof (2003) dat . . . .
• AI resulteert in IQ afname bij mensen (Heerings & Kappelhof, 2003).

Scriptie, master thesis of dissertatie

Heb je een afstudeeronderzoek van een andere student als bron gebruikt, houd er dan rekening mee dat dit, mits deze is gepubliceerd in een journal of dergelijke, niet wordt beschouwd als een betrouwbare bron.

 • De titel van het onderzoek wordt in het cursief gezet.
 • Op de plek van ‘omschrijving’ plaats je het type document.
 • Vermeld in de titelbeschrijving de url van de website waarop deze is gepubliceerd.
 • Is het onderzoek niet niet gepubliceerd op het internet, gebruikt dan de format van een boek.
SCRIPTIE, MASTER THESIS of DISSERTATIE
FormatAchternaamAuteur, Initialen. (Jaar). Titel van het onderzoek (omschrijving).
   Geraadpleegd van https://VolledigeURL
VoorbeeldVan Ravenstein, R. (2015). Exploring new skies (master thesis).
   Geraadpleegd van http://www.scriptiesonline.uva.nl/Exploring-new-skies/
In de tekst • Volgens de bevindingen van Van Ravenstein (2015) stijgen . . . .
• . . . dat resulteert in een negatief effect (Van Ravenstein, 2015).

Audiovisueel materiaal

Je gebruikt de format van audiovisueel materiaal wanneer je bijvoorbeeld een tv-uitzending, dvd of YouTube filmpje als bron hebt gebruikt. Deze specificatie geef je weer in de blokhaken in de titelbeschrijving.

 • De functie van de ‘auteur’ wordt in de titelbeschrijving vermeld.
 • In de blokhaken wordt het type bron gespecificeerd.
 • Bij online videobestanden, zoals streaming video, wordt de datum van raadplegen en de weblink vermeld.
AUDIOVISUEEL MATERIAAL
FormatAchternaam auteur, Initialen. (functie). (jaar van uitgave of datum
   uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij.
VoorbeeldGerbrandt, T. (Regisseur). (2014, 28 juni). De jeugd van toen [tv-uitzending].
   Hilversum, Nederland: VARA/NPS.
In de tekst• In de tv-uitzending van Gerbrandt (2014) wordt dit thema behandeld.
• . . . de vrouwen waren beter geconcentreerd (Gebrandt, 2014).

Twijfel je of de bronnen in jouw scriptie correct zijn weergegeven? Laat dan de APA-check uitvoeren door één van onze taalkundigen. Alle bronnen in de tekst en de titelbeschrijving in de literatuurlijst worden gecontroleerd volgens de APA regels. 

Wat vind jij van dit artikel?
1 0
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken