• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

De 7 meest voorkomende fouten in scripties

Gepubliceerd op 9 september 2021 door Farah

Citeer dit artikel

Voordat je een scriptie schrijft is het handig om alvast wat vooronderzoek te doen. Waar moet een scriptie bijvoorbeeld uit bestaan? Welke werkwoordstijden dienen te worden gebruikt? Wat zijn de valkuilen? Om je te helpen hebben wij de meest voorkomende fouten in scripties voor je op een rijtje gezet.

1. De ik-vorm als vertelperspectief (+ je-/we-/u-vorm)

Het afstudeeronderzoek mag geen persoonlijk verslag worden. Subjectiviteit dient zoveel mogelijk te worden vermeden om de’ wetenschappelijke toon’ van het onderzoek te behouden. Immers, jouw taak als onderzoeker is om objectief en onbevooroordeeld te zijn. Daarnaast is het niet toegestaan om de lezer rechtstreeks aan te spreken met je.

a. ‘Aan de hand van de enquête probeer ik te achterhalen wat het verschil is in smartphone-gebruik tussen jongeren en ouderen.’

Door deze zin in de passieve vorm te schrijven, haal je de ik-vorm eruit:

b. ‘Aan de hand van de enquête zal worden achterhaald wat het verschil is in smartphone-gebruik tussen jongeren en ouderen.’

Hetzelfde geldt voor de je-vorm:

a. ‘Als we de resultaten van de enquête vergelijken met die van de interviews, blijkt dat je een aantal overeenkomsten ziet.’

b. ‘Als de resultaten van de enquête worden vergeleken met die van de interviews, blijkt een aantal overeenkomsten te zijn.’

Andere subjectieve uitingen die je beter kunt vermijden, zijn:

“in mijn optiek..”,
“mijn mening is dat..”,
“ik sluit mij aan bij deze visie..”

Uitzonderingen:

 • In het voor- en nawoord is de ik-vorm toegestaan.
 • In het reflectiegedeelte is de ik-vorm toegestaan.
 • Bepaalde opleidingen, zoals geschiedenis en filosofie, staan de ik-vorm toe. Bespreek dit altijd met je studiebegeleider.

2. Werkwoordstijden door elkaar gebruiken

Een van de meest voorkomende fouten in scripties is het gebruik van verschillende werkwoordstijden. In één of meerdere zinnen worden de tegenwoordige en verleden tijd door elkaar gebruikt.

Dus niet: ‘Eerst wordt de theorie van gepland gedrag beschreven, daarna kwamen de factoren aan bod.’

Maar wel: Eerst wordt de theorie van gepland gedrag beschreven, daarna komen de factoren aan bod.’

In dit artikel lees hoe je alle werkwoordstijden vervoegt.

3. Samengestelde woorden los schrijven en andersom

Een regel die je kunt onthouden, is dat in de Nederlandse taal zoveel mogelijk woorden aan elkaar worden geschreven:

 • daaropvolgend
 • van tevoren
 • kennismaken
 • maximumsnelheid
 • gebruikmaken
 • tekortkomen

Samenstelling met afkortingen krijgen een verbindingsstreepje:

 • tv-programma
 • 7s-model
 • hiv-patiënt

Samenstelling met Engelse termen:

 • Facebookpagina
 • freelancecontract
 • softwareprogramma

4. ‘Echter’ aan het begin van de zin

Het woord ‘echter’ aan het begin van de zin blijkt erg populair bij studenten. Deze constructie komen wij vaak tegen in verslagen, die niet altijd even correct wordt toegepast. ‘Echter’ kan zowel aan het begin als in het midden van een zin voorkomen. Houd hierbij wel rekening met de volgorde: onderwerp > persoonsvorm:

‘Echter, de reizigers geven aan niet meer te willen vliegen met EasyJet.’

‘De reizigers geven echter aan niet meer te willen vliegen met EasyJet.’

5. Incongruentie (getal onderwerp en persoonsvorm komt niet overeen)

Ook deze fout komen wij vaak tegen en is makkelijk te vermijden. Het enige dat je namelijk hoeft te onthouden, is dat het onderwerp én de persoonsvorm beide ofwel enkelvoud ofwel meervoud moeten zijn:

‘Een groepje demonstranten hielden borden omhoog.’ (fout)

‘Een groepje demonstranten hield borden omhoog.’ (goed)

De media heeft veel invloed op de publieke opinie.’ (fout)

De media hebben veel invloed op de publieke opinie.’ (goed)

In dit artikel wordt de congruentiefout verder uitgelegd.

6. Lange zinnen

Lange zinnen maken de tekst vaak onoverzichtelijk, dus minder prettig leesbaar. Tevens zorgen ze ervoor dat de inhoud minder goed begrepen wordt. Voorbeeld:

‘Nadat de studente via Google Scholar, de Sociaal Wetenschappelijke Literatuur Databank en het intranet van de hogeschool op zoek is gegaan naar artikelen die haar standpunt konden ondersteunen, kwam ze tot de ontdekking dat haar onderzoeksonderwerp te breed was, waarna ze in overleg met haar scriptiebegeleider besloten heeft een andere weg in te slaan.’

De zin in verschillende delen gesplitst en overzichtelijker:

‘De studente is via Google Scholar, de Sociaal Wetenschappelijke Literatuur Databank en het intranet van de hogeschool op zoek gegaan naar artikelen die haar standpunt konden ondersteunen. Zij kwam tot de ontdekking dat haar onderzoeksonderwerp te breed was. In overleg met haar scriptiebegeleider heeft ze vervolgens besloten een andere weg in te slaan.’

7. Getallen in letters of cijfers

Hier bestaat geen vaste regel voor, wel een handige richtlijn:

Getallen in letters uitschrijven:

 • getallen tot twintig: drie, elf, achttien

Ronde getallen zoals:

 • tientallen tot honderd: veertig, zeventig, negentigste
 • honderdtallen tot duizend: tweehonderd, vierhonderd
 • duizendtallen tot en met twaalfduizend: drieduizend, elfduizendste
 • miljoen, miljard, biljoen, triljoen etc.

Getallen in cijfers opschrijven:

 • getallen boven de twintig die niet rond zijn: 27, 43, 156
 • gewichten en exacte waarden: 30 kg, 2,31.
 • Als in een zin/alinea een reeks cijfers voorkomt, zoals in het resultatenhoofdstuk van een scriptie: ‘Van de 50 respondenten hebben er 12 aangegeven tevreden te zijn met het nieuwsaanbod. Oftewel, 24% van de respondenten is tevreden met het nieuwsaanbod.’
Wat vind jij van dit artikel?
11 3
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken