• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Kwaliteitscriteria voor je onderzoek

Gepubliceerd op 22 mei 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Rekening houden met de kwaliteitscriteria voor je onderzoek is enorm belangrijk. Naast het feit dat een kwalitatief goed onderzoek een hoger cijfer oplevert, zou het zelfs gepubliceerd kunnen worden in een (wetenschappelijk) tijdschrift. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw onderzoek kwalitatief goed is? Dat doe je door rekening te houden met de volgende kwaliteitscriteria:

  • onafhankelijkheid
  • toetsbaarheid
  • betrouwbaarheid
  • validiteit
  • informativiteit
  • generaliseerbaarheid

Onafhankelijkheid / objectiviteit

De onafhankelijkheid/objectiviteit van een onderzoek houdt in dat de totstandkoming ervan vrij is van de invloed van voorkeuren of opvattingen van de onderzoeker (ook de interpretaties van de data/resultaten).

Toetsbaarheid van uitspraken

Als onderzoeker is het jouw doel om resultaten te verkrijgen over zaken die waarneembaar zijn in de ‘werkelijkheid’. Een thema, vraag, uitspraak of bevinding moet dan ook toetsbaar zijn. Dat wil zeggen dat deze gecontroleerd moeten kunnen worden op juistheid.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is een belangrijke kwaliteitscriteria voor je onderzoek. Onder betrouwbaarheid van een onderzoek wordt verstaan: de mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten (bijv. afwijkingen in waarnemingen). Hoe groot is de precisie van de onderzoeksmethoden? De betrouwbaarheid van de resultaten en conclusie van jouw onderzoek is een belangrijke kwaliteitseis, omdat aan de hand van de resultaten belangrijke beslissingen genomen kunnen worden door het management.

Validiteit

Het onderzoek dat je verricht moet ook valide zijn, dat wil zeggen: meet je met het onderzoek daadwerkelijk wat je wilt meten? Een lengte kun je immers niet opmeten met een weegschaal; dit is dan ook geen valide meetinstrument. Om de validiteit aan te tonen is het belangrijk dat de juiste meetinstrumenten zijn gebruikt en dat er geen systematische fouten (bias) zijn gemaakt, zodat er geen vertekend beeld kan ontstaan.

Informativiteit

Het informatiegehalte van de uitspraken dient maximaal zijn. Dit doe je door het onderwerp nauwkeurig te beschrijven. Hoe omvangrijker het domein (het gebied waarop het onderzoek betrekking heeft), des te informatiever de uitspraken zullen zijn. Hoe informatiever de uitspraak is, hoe beter de uitspraak aan een kritische blik kan worden blootgesteld.

Generaliseerbaarheid

Met de generaliseerbaarheid wordt bedoeld in hoeverre de onderzoeksresultaten en conclusies ook gelden voor andere personen, situaties of systemen die niet in het onderzoek onderzocht zijn. Met andere woorden gaat het om de geldigheid buiten het onderzoek: de externe validiteit. De generaliseerbaarheid is geen algemene eis voor de kwaliteit van een onderzoek, maar het verhoogt de kwaliteit wel degelijk.

[was_this_article_helpful]
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken