• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Hoofdvraag formuleren voor je scriptie?

Gepubliceerd op 26 september 2016 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

De hoofdvraag formuleren is een belangrijk onderdeel. Immers, de hoofdvraag is de belangrijkste vraag die je wilt beantwoorden en is daarom sturend voor jouw onderzoek. Voordat je deze formuleert, is het belangrijk dat je het echte probleem eerst goed doorgrondt in de probleemanalyse.

Een goede hoofdvraag formuleren

De hoofdvraag formuleren is niet altijd even gemakkelijk. Bij de formulering moet je rekening houden met een aantal criteria. De hoofdvraag moet namelijk:

 • voortvloeien uit de doel- en probleemstelling
 • geen oplossing bieden
 • geen beleids- of adviesvraag zijn
 • uit één vraag bestaan
 • relevant en complex van aard zijn
 • niet te breed geformuleerd zijn
 • geen ‘hoe komt het’- of ‘waarom’ vraag zijn
 • niet te beantwoorden zijn met ‘ja’ of ‘nee’
 • geen normatieve vraag zijn (meningsvraag)
 • Middels de deelvragen beantwoord te worden

Zorg dat je de vraag goed afbakent. Met afbakenen wordt bedoeld dat het onderwerp, onderzoeksgebied en de periode duidelijk en op de juiste wijze zijn aangegeven.

Een goede hoofdvraag vloeit voort uit de doelstelling en probleemstelling, maar biedt geen oplossing op het vraagstuk (de oplossingsgerichte vraag is de adviesvraag). Jouw onderzoek verschaft immers informatie die bijdraagt aan de oplossing van het probleem.

De hoofdvraag bestaat uit één vraag die relevant en complex van aard is. Dat wil zeggen dat het centrale thema in de vraag verwerkt is en dat het niet in één keer te beantwoorden is, maar juist onderzoek vereist. Maar waak voor een te breed geformuleerde hoofdvraag. Een (te) brede onderzoeksvraag is namelijk vaak niet uitvoerbaar in de tijd die je hebt.

Een goede hoofdvraag begint ook niet met ‘hoe komt het’ of ‘waarom’ en is niet te beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Formuleer ook geen normatieve vraag (meningsvraag), deze wordt vaak niet goedgekeurd door je begeleider omdat je als onderzoeker objectief dient te zijn.

Voorbeeld goede hoofdvraag:

Wat zijn vanaf 2015 de belangrijkste factoren die het personeelsverloop beïnvloeden op de afdeling sales van bedrijf X?

Komen in de onderzoeksvraag begrippen voor die voor de lezer onbekend kunnen zijn? Licht deze dan kort toe. Termen en begrippen waarbij het nodig is om uitgebreid op in te gaan, bijvoorbeeld omdat die essentieel zijn voor jouw onderzoek, licht je toe in het theoretisch kader.

Wat vind jij van dit artikel?
4 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken