• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Het Plan van Aanpak (PvA)

Gepubliceerd op 7 februari 2019 door Farah

Citeer dit artikel

Tijdens de afstudeerperiode krijg je te maken met verschillende mensen en factoren. Het kiezen van een afstudeeronderwerp voor je scriptie kan lastig zijn. Vooral wanneer dit onderwerp moet voldoen aan allerlei eisen van je opleiding en begeleiders. Om het afstudeerproject overzichtelijk te houden en om gestructureerd te werk te gaan, schrijf je een plan van aanpak, dat ook wel een onderzoeksvoorstel wordt genoemd.

Het plan van aanpak schrijf je dus voordat je aan je scriptie-onderzoek begint. In het plan van aanpak beschrijf je wat je wilt onderzoeken, waarom je dit wilt onderzoeken, hoe je dit wilt aanpakken en wat je ermee wilt bereiken.

Opbouw plan van aanpak

Hieronder worden de verschillende onderdelen van het plan van aanpak beschreven. Let wel op dat deze onderdelen lichtelijk kunnen verschillen per opleiding en/of afstudeeronderwerp. Over het algemeen kun je de volgende opbouw aanhouden.

Titelblad

Op de voorkant van je plan van aanpak is het titelblad. Op het titelblad vermeld je de volgende onderdelen: titel (+ ondertitel), naam van het vak, naam van de docent, opleiding, onderwijsinstelling, datum van voltooiing, naam van de auteur(s), studentnummer(s) en e-mailadres student(en). Ook kun je hier een relevante afbeelding
plaatsen, het logo van je opleiding en/of het logo van je afstudeerbedrijf.

​Inhoudsopgave

In de inhoudsopgave neem je de hoofdstukken, paragrafen en eventuele bijlagen op en verwijs je naar de bijbehorende paginanummers. Zorg voor een logische opbouw van de hoofdstukken.

​1. Probleemanalyse

Vaak kampt een bedrijf met een probleem dat moet worden aangepakt. Dit is de aanleiding van jouw afstudeeronderzoek. Vervolgens ga je dit ‘probleem’ analyseren en maak je een situatieschets, waarin je de aanleiding en eventuele oorzaken ervan omschrijft. Tot slot neem je een leeswijzer op waarin je de structuur van het plan van aanpak beschrijft, zodat de lezer weet wat hij/zij kan verwachten.

Onderdelen probleemanalyseBeschrijving
Situatieschets
  • Korte bedrijfsomschrijving
  • In welke omgeving (sector, markt, afdeling etc.) speelt het probleem zich af?
Aanleiding
  • Waar komt de vraag vandaan, wat is de reden van het onderzoek?
Probleemanalyse
  • Wat is het probleem? Waarom is het een probleem? Wanneer is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Wie heeft het probleem? Hoelang bestaat het probleem al? Wat zijn mogelijke oorzaken? Wat is de urgentie? Hoe groot is het probleem?

2. Doelstelling

In dit onderdeel geef je aan wat het doel van je afstudeeronderzoek is. Er kan sprake zijn van meerdere doelen, benoem deze dan allemaal. Geef ook aan waarom het voor de opdrachtgever van belang is dat dit doel bereikt wordt.

3. Opdrachtomschrijving

Voor je scriptie voer je een onderzoek uit in opdracht van een bedrijf. In dit gedeelte ga je deze opdracht uitgebreid beschrijven. Wat wil je precies onderzoeken en welke resultaten verwacht of hoop je te behalen? Geef ook aan wanneer je het eindproduct verwacht op te leveren en of je eventueel tussenproducten zult aanleveren. Bespreek tot slot beperkingen die mogelijk van toepassing zijn op je onderzoek.

4. Werkwijze

Hier leg je uit hoe je van plan bent het onderzoek aan te pakken. Beschrijf welke mensen/middelen je hiervoor wilt inzetten (betrokkenen), welke onderzoeksmethoden je gaat inzetten en hoe je de kwaliteit van de data wilt waarborgen. Daarnaast beschrijf je het gebied waarbinnen je te werk gaat: afdelingen, locaties, bedrijfsprocessen. Geef ook een tijdsaanduiding hoelang je met een bepaalde activiteit denkt bezig te zijn en hoeveel budget hiervoor beschikbaar is.

5. Planning

Tot slot maak je een activiteitenplanning waarin je overzichtelijk aangeeft wie wanneer een taak uitvoert. Hierin neem je bijvoorbeeld ook evaluatiemomenten met je scriptiebegeleider(s) op.

 

Wat vind jij van dit artikel?
2 0
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken