• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Het peer review proces voor wetenschappelijke artikelen

Gepubliceerd op 22 februari 2023 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Peer review is het proces waarbij een manuscript dat is ingediend bij een tijdschrift voor publicatie wordt beoordeeld door een panel van experts. Je kunt het peer review proces zien als een kwaliteitsbeoordelingsprocedure is die ervoor zorgt dat wetenschappelijke artikelen aan bepaalde (hoge) standaarden voldoet.

Een panel van onafhankelijke experts, ook wel beoordelaars of peers genoemd, van het desbetreffende vakgebied, controleert het onderzoek om er zeker van te zijn dat het reproduceerbaar is en de conclusies geldig en origineel zijn.

Processtappen peer review

Voordat een manuscript wordt gepubliceerd, moet het eerst een streng peer review proces doorlopen. Het peer review proces bestaat uit meerdere stappen. De stappen 4-7 kunnen zich meerdere malen herhalen, totdat het manuscript inhoudelijk is goedgekeurd.

Stappen Peer Review Proces

 1. Auteurs dienen hun manuscript in voor publicatie bij een relevant wetenschappelijk tijdschrift.
 2. De hoofdredacteur van het tijdschrift beoordeelt samen met senior editors of het onderzoek past binnen de scope van het tijdschrift.
 3. Indien aan stap 2 is voldaan, stuurt de hoofdredacteur het manuscript naar 2-3 experts (beoordelaars) in het desbetreffende vakgebied voor een beoordeling. Zij beoordelen of:
  a. het onderzoek interessant en belangrijk is;
  b. het onderzoek methodologisch solide is;
  c. de conclusies logisch en origineel zijn.
 4. De beoordelaars voorzien het artikel van feedback. Hierin geven zij aan of van voldoende kwaliteit is om het te publiceren of dat het herzien moet worden.
 5. De hoofdredacteur beoordeelt op basis van deze feedback of het artikel: wordt afgewezen, gedeeltelijk wordt geaccepteerd (en moet worden herzien), of volledig wordt geaccepteerd. Bij volledige acceptatie wordt het artikel gepubliceerd.
 6. Bij gedeeltelijke acceptatie krijgen de auteurs de mogelijkheid om de feedback te verwerken en het artikel te herzien. Na de revisie kunnen zij het vervolgens opnieuw in te dienen ter beoordeling.
 7. De hoofdredacteur van het tijdschrift en de beoordelaars beoordelen de herziene versie opnieuw.
 8. Afhankelijk van de beoordeling kunnen de auteurs vervolgens het artikel wederom aanpassen. De stappen 4-7 kunnen zich meerdere malen herhalen, totdat het artikel is geaccepteerd of afgewezen.

Wanneer wordt het artikel geaccepteerd

Enkel de artikelen die binnen de scope van het tijdschrift vallen, voldoen aan de wetenschappelijke standaarden (bijv. erkennen van en voortbouwen op ander werk in het veld, vertrouwen op logische redeneringen en goed opgezette studies, beweringen onderbouwen met bewijs, enz.), en het peer review proces met succes hebben doorlopen, worden geaccepteerd en gepubliceerd.

De meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften hebben hun reputatie hoog te houden wat betreft peer reviewed artikelen. Daarom zijn zij zeer selectief in het toelaten van manuscripten. Dit resulteert in een hoog afwijzingspercentage, soms wel meer dan 90%.

Hoelang duurt het peer review proces

De periode tussen het indienen van het manuscript bij een wetenschappelijk tijdschrift en de publicatie duurt gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar. In sommige extreme gevallen kan het zelfs enkele jaren duren. Bijvoorbeeld wanneer het vaak herzien moet worden en de revisies veel tijd in beslag nemen.

Wat vind jij van dit artikel?
0 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken