• Proofreading service
 • Best quality
 • Best linguists

Structure Check explained

Scriptie nakijken in 3 simpele stappen

Scriptie uploaden voor document laten nakijken
1

Upload je scriptie of verslag

Selecteer de dienst 'nakijken' en upload je scriptie. Kies de Structuurcheck als extra dienst en selecteer een nakijktermijn. Vervolgens verschijnen de totaalprijs en aanleverdatum. Vul tot slot je contactgegevens in en voltooi de betaling.

2

Wij gaan aan de slag

Middels inhoudelijke opmerkingen in de kantlijn helpen wij je jouw onderzoek verder te verbeteren. Met de Structuurcheck controleren wij de opbouw van je scriptie en kijken wij naar de argumentatie en of elk scriptie-onderdeel volledig is.

3

Check je mail!

Je ontvangt 2 versies van jouw nagekeken document. In de 1e versie zijn alle wijzigingen zichtbaar. In de 2e versie zijn alle wijzigingen geaccepteerd. Neem de opmerkingen in de kantlijn door en verwerk de feedback.

Meer informatie & voorbeelden

Taalcheck

Laat de spelling controleren door een professional. Met de Taalcheck corrigeren wij niet alleen alle typ- en spelfouten, maar ook alle grammaticafouten, stijlfouten, inconsistenties, onjuiste zinsopbouw en interpunctie tegen voordelige tarieven die passen bij het budget van studenten.

Een scriptie nakijken doen wij uiterst zorgvuldig en is erop gericht om jouw tekst naar een hoger niveau te tillen. Naast academisch taalgebruik besteden wij bovendien aandacht aan subjectieve of vage formuleringen, werkwoordstijden, getallen en afkortingen. Bekijk ons nakijkmodel voor meer informatie.

Aan de hand van ‘wijzigingen bijhouden‘ in Word doen wij aanpassingen in de tekst, zodat je precies kunt zien wat is aangepast. Bovendien kun je zo zelf beslissen welke wijzigingen je door wilt voeren.

Welke documenten kijken wij na?

Een scriptie nakijken behoort tot onze corebusiness, maar uiteraard redigeren wij ook allerlei andere soorten onderwijsgerelateerde documenten, zoals een essay, plan van aanpak of onderzoeksvoorstel, paper, reflectieverslag, onderzoeksrapport, verslag van je afstudeerstage, en andere deelopdrachten.

Hoeveel kost het om je scriptie na te laten kijken?

Bij 24editor hanteren wij studentvriendelijke tarieven voor de Taalcheck. Gecombineerd met onze kennis en expertise tillen wij jouw scriptie naar een hoger niveau en betaal je gegarandeerd niet te veel voor een scriptie check. Ontdek daarom zelf onze voordelige tarieven en bereken vervolgens de prijs!

Nakijktermijnen

Wij snappen als geen ander dat studenten korte deadlines hebben, daarom bieden wij naast de nakijktermijnen van 3 dagen en 7 dagen, ook een 24-uursdienst aan. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat jouw bachelorscriptie of masterscriptie met spoed nagekeken kan worden.

Spellingcheck Nederlands & Engels

De spelling controleren wij van zowel Nederlandse als Engelse teksten. Al onze editors zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben bovendien jarenlange ervaring in het redigeren van teksten van allerlei opleidingen. Ten slotte kiezen wij enkel de beste en gedreven editors.

Voorbeelddocument Taal-check

24editor-taal

Structuurcheck

Met de Structuurcheck duiken wij dieper in de tekst en controleren wij of jouw scriptie voldoet aan de eisen waaraan het onderzoek moet voldoen. Dat doen wij bijvoorbeeld aan de hand van ons eigen ontwikkelde nakijkmodel. Bovendien kun je het beoordelings- en feedbackformulier meesturen, zodat wij de Structuurcheck nog secuurder kunnen uitvoeren.
.

Waarop controleren wij

De Structuurcheck ontvang je in de vorm van feedback in de kantlijn van het document, waarin waardevolle verbetersuggesties worden gedaan over de volgende punten:

 • Opbouw
 • Hoofdstukken en paragrafen
 • Titels en kopjes
 • Redeneringen
 • Figuren en tabellen
 • Onnodige herhalingen
 • Tegenstrijdigheden
 • Paginanummering
  .

Opbouw

Wij beginnen de Structuurcheck door de algehele opbouw van je scriptie te controleren en kijken wij of alle verplichte scriptie-onderdelen zijn opgenomen in het onderzoek.
.

Hoofdstukken en paragrafen

Vervolgens controleren wij of alle paragrafen goed aansluiten op de hoofdstukken. Bovendien kijken wij of de hoofdstuk- en paragraafnummering in de inhoudsopgave elkaar goed opvolgen.
.

Titels en kopjes

Ook nemen wij de titels en kopjes in je scriptie onder de loep en kijken wij niet alleen of de consistent zijn weergegeven, maar ook of deze een goede afspiegeling zijn van de inhoud van de tekst.
.

Argumentatie

Bij dit criterium kijken wij niet alleen of de tekst inhoudelijke onduidelijkheden of tegenstrijdigheden bevat, maar ook of de argumenten en beweringen in je scriptie duidelijk verwoord en logisch zijn.
.

Figuren en tabellen

Bij alle afbeeldingen, tabellen en figuren in je scriptie controleren wij enerzijds of deze een (volg)nummer en titel bevatten, anderzijds of deze op de correcte wijze zijn weergegeven.
.

Onnodige herhalingen

Daarnaast controleren wij ook of je scriptie onnodige herhalingen bevat. Komen wij onnodige herhalingen tegen, dan wordt de tekst nagekeken en word je middels opmerkingen in de kantlijn op geattendeerd.
.

Paginanummering

Tot slot controleren wij middels de structuurcheck of de paginanummering op de consistent is toegepast en of deze op de juiste pagina’s worden weergegeven.
.

Voorbeelddocument Structuurcheck

Om te illustreren hoeveel fouten onze editors gemiddeld in een tekst verbeteren, vind je in de onderstaande afbeelding een voorbeeld van een nagekeken pagina uit een scriptie.

24editor-taal-structuur

APA-check

Met de APA-check controleren wij niet alleen de bronverwijzingen in de tekst, maar ook de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst aan de hand van de APA regels. Bovendien worden de wijzigingen direct doorgevoerd in de tekst.

Daarnaast controleren wij de bronnen ook inhoudelijk, zetten wij de literatuurlijst in alfabetische volgorde en bovendien wijzen we je op bronnen die wel in de tekst voorkomen, maar niet in de literatuurlijst, en vice versa.

Ten slotte controleren wij zowel op de Nederlandse als de Engelse APA regels. Bekijk onze tarievenpagina voor een overzicht van de prijzen of bereken de prijs met onze calculator.

Voorbeelddocument APA-check

24editor-apa

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen we uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

Voorbeelddocument feedbackformulier

24editor-feedbackdocument

Structure Check FAQ’s