• Proofreading service
 • Best quality
 • Best linguists

Rewriting explained

Let's explain how reviewing works in three easy steps.

Scriptie uploaden voor document laten nakijken
1

Upload your document

Upload your cover letter, résumé and the job description in one Word document. Select the desired time period and complete the upload process. The document is immediately forwarded to one of our editors.

2

The editor gets to work on your document

After the editor has oriented on the job description and your résumé, they will rewrite the cover letter and highlight key points. Of course the editor will check the spelling, grammar, structure, style and syntax.

sollicitatiebrief herschrijven
3

You will receive the rewritten cover letter within the given time frame.

You will receive 2 versions of your cover letter. In the 1st version, you will see what the editor has changed and you can choose which changes to accept. In the 2nd version, all changes have already been accepted.

Example documents

Taal-check

Met de taal-check corrigeren wij niet allen alle typ- en spelfouten, maar ook alle grammaticale fouten, stijlfouten, inconsistenties, onjuiste zinsopbouw en interpunctie.

Daarnaast besteden wij aandacht aan academisch taalgebruik, subjectieve of vage formuleringen, werkwoordstijden, getallen, afkortingen en meer. Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht.

De aanpassingen in de tekst worden gedaan middels ‘wijzigingen bijhouden‘ in Word, zodat je precies kunt zien wat is aangepast. Bovendien kun je zo zelf beslissen welke wijzigingen je door wilt voeren.

Voorbeelddocument taal-check

24editor-taal

Structuur-check

Met de structuur-check duiken wij dieper in de tekst en kijken wij of jouw scriptie of verslag voldoet aan de beoordelingscriteria. Wij kijken onder andere na op de volgende punten:

 • Volledigheid: voldoet elk scriptie-onderdeel aan de criteria en is dit op de juiste wijze weergegeven?
 • Rode Draad: is de gebruikte theorie relevant? Is de conclusie getrokken op basis van de onderzoeksresultaten?
 • Onnodige herhalingen: val je in herhaling en kunnen onderdelen beknopter worden opgeschreven?
 • Opbouw: is het onderzoek correct opgebouwd? Is er een logische samenhang tussen de alinea’s?

De structuur-check ontvang je in de vorm van feedback in de kantlijn van het document, waarbij handige tips en waardevolle suggesties worden gegeven voor inhoudelijk verbeteringen.

Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht waarop wordt gecontroleerd met de structuur-check.

Voorbeelddocument structuur-check

24editor-taal-structuur

APA-check

Met de APA-check controleren wij de bronverwijzingen in de tekst én de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst aan de hand van de APA regels. De wijzigingen worden direct doorgevoerd.

Daarnaast controleren wij de bronnen inhoudelijk, zetten wij de literatuurlijst in alfabetische volgorde en wijzen we je op bronnen die wel in de tekst voorkomen, maar niet in de literatuurlijst, en vice versa.

Wij controleren zowel op de Nederlandse als de Engelse APA regels. Bekijk onze tarievenpagina voor een overzicht van de prijzen of bereken de prijs met onze calculator.

Voorbeelddocument APA-check

24editor-apa

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen we uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

Voorbeelddocument feedbackformulier
24editor-feedbackdocument

Rewriting FAQ’s

 • What documents can I have rewritten?

  The rewrite service is intended for applicants. We rewrite cover letters.

 • How does this work?

  Add your résumé, cover letter and job description in one Word file, complete the upload process. After the editor has oriented on your résumé and job description, the editor will rewrite and perfect the cover letter.

 • What can I expect?

  The editor will pay attention to the following: formatting, layout, salutation, introduction, general first impression, persuasiveness, language errors, active language use and they will adapt the language use for the industry.