• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Uitleg Structuurcheck

Scriptie nakijken in 3 simpele stappen

Scriptie uploaden voor document laten nakijken
1

Upload je scriptie of verslag

Selecteer de dienst 'nakijken' en upload je scriptie. Kies de Structuurcheck als extra dienst en selecteer een nakijktermijn. Vervolgens verschijnen de totaalprijs en aanleverdatum. Vul tot slot je contactgegevens in en voltooi de betaling.

2

Wij gaan aan de slag

Middels inhoudelijke opmerkingen in de kantlijn helpen wij je jouw onderzoek verder te verbeteren. Met de Structuurcheck controleren wij de opbouw van je scriptie en kijken wij naar de argumentatie en of elk scriptie-onderdeel volledig is.

3

Check je mail!

Je ontvangt 2 versies van jouw nagekeken document. In de 1e versie zijn alle wijzigingen zichtbaar. In de 2e versie zijn alle wijzigingen geaccepteerd. Neem de opmerkingen in de kantlijn door en verwerk de feedback.

Meer informatie & voorbeelden

Structuurcheck

Met de Structuurcheck duiken wij dieper in de tekst en controleren wij of jouw scriptie voldoet aan de eisen waaraan het onderzoek moet voldoen. Dat doen wij bijvoorbeeld aan de hand van ons eigen ontwikkelde nakijkmodel. Bovendien kun je ook het beoordelings- en feedbackformulier meesturen, zodat wij de Structuurcheck nog secuurder kunnen uitvoeren.


Waarop controleren wij?

De Structuurcheck ontvang je in de vorm van feedback in de kantlijn van het document. Hierin worden waardevolle verbetersuggesties gedaan en tips gegeven over de volgende punten:

 • Opbouw
 • Hoofdstukken en paragrafen
 • Titels en kopjes
 • Redeneringen
 • Figuren en tabellen
 • Onnodige herhalingen
 • Tegenstrijdigheden
 • Paginanummering
  .

Opbouw

Wij beginnen de Structuurcheck door de algehele opbouw van je scriptie te controleren. Hierbij kijken wij niet alleen of alle verplichte scriptie-onderdelen zijn opgenomen in het onderzoek, maar ook of het op de juiste plek is weergegeven en of het inhoudelijk voldoende is.


Hoofdstukken en paragrafen

Vervolgens controleren wij of alle paragrafen en subparagrafen goed aansluiten op de hoofdstukken, zodat het op een correcte wijze is opgebouwd. Bovendien kijken wij of de hoofdstuk- en paragraafnummering zowel in de inhoudsopgave als in het document elkaar goed opvolgen.


Titels en kopjes

Ook nemen wij de titels en kopjes in je scriptie onder de loep en controleren of deze voldoen aan de eisen. Wij kijken bijvoorbeeld niet alleen of deze consistent zijn weergegeven, maar ook of deze een goede afspiegeling zijn van de inhoud van de tekst.


Argumentatie

Bij dit criterium kijken wij of de tekst inhoudelijke onduidelijkheden of tegenstrijdigheden bevat en of de argumenten en beweringen in je scriptie duidelijk verwoord en logisch zijn. Is dit niet het geval, dan word je hierop geattendeerd en doen wij een verbetersuggestie in de kantlijn van het document.


Figuren en tabellen

Bij alle afbeeldingen, tabellen en figuren in je scriptie controleren wij enerzijds of deze een (volg)nummer en titel bevatten, anderzijds of deze op de correcte wijze zijn weergegeven. Wil je controleren of de bronverwijzing van je figuur of tabel correct is weergegeven? Kies dan voor de APA-check. Met deze dienst worden naast de figuren en tabellen ook alle bronnen in de tekst en literatuurlijst gecontroleerd.


Onnodige herhalingen

Daarnaast controleren wij of je scriptie onnodige herhalingen bevat. Komen wij zodoende onnodige herhalingen tegen, dan word je hier middels opmerkingen in de kantlijn op geattendeerd. Ondanks wij adviseren het tekstgedeelte te verwijderen, wordt deze tekst wel nagekeken.


Paginanummering

Tot slot controleren wij middels de Structuurcheck of de paginanummering consistent is toegepast en of deze op de juiste pagina’s worden weergegeven. Immers, een onjuiste paginanummering bevordert niet de professionaliteit van je scriptie.


Voorbeelddocument Structuurcheck

Om te illustreren hoeveel fouten onze editors gemiddeld in een tekst verbeteren, vind je in de onderstaande afbeelding een voorbeeld van een nagekeken pagina uit een scriptie.

24editor-taal-structuur

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen we uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

Voorbeelddocument feedbackformulier

24editor-feedbackdocument

Structuurcheck FAQ’s

 • Wat is de Structuurcheck?

  De Structuurcheck is een aanvullende dienst op de Taalcheck. Met de Structuurcheck controleren wij of jouw scriptie of verslag voldoet aan onze beoordelingscriteria. Daarnaast kun je de beoordelingscriteria van je opleiding meesturen, zodat de Structuurcheck gerichter uitgevoerd kan worden.

 • Hoeveel kost de Structuurcheck?

  De kosten voor de Structuurcheck bedragen voor alle termijnen € 0,0045 per woord en worden vermeerderd met het woordtarief voor de Taalcheck.

 • Op welke onderdelen in mijn scriptie wordt gecontroleerd met de Structuurcheck?

  Met de Structuurcheck controleren wij op de volgende onderdelen: titelblad, informatiepagina, samenvatting, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, theoretisch kader, methodehoofdstuk, resultaten (alleen tabellen en figuren) conclusie en discussie. Bekijk ons nakijkmodel voor een compleet overzicht.

 • Wordt de Structuurcheck direct doorgevoerd in het document?

  Niet alle punten worden met de Structuurcheck doorgevoerd in het document. De Structuurcheck ontvang je namelijk in de vorm van feedback in de kantlijn van het document. Hierin worden concrete verbetersuggesties en tips per (scriptie-)onderdeel gegeven.
  De punten die wel direct worden doorgevoerd in het document zijn de titels van hoofdstukken, paragrafen, figuren en tabellen.

 • Kan ik ook alleen de Structuurcheck laten uitvoeren?

  Nee. De Structuurcheck kan alleen worden gekozen in combinatie met de Taalcheck.

 • Als ik pagina’s deselecteer, worden deze dan wel op structuur nagekeken?

  Nee. Als je pagina’s hebt gedelecteerd, dan worden deze niet meegenomen in de Structuurcheck.