• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Uitleg Structuurcheck

Scriptie nakijken in 3 simpele stappen

Scriptie uploaden voor document laten nakijken
1

Upload je scriptie of verslag

Selecteer de dienst 'Nakijkservice' en upload je scriptie. Kies de Structuurcheck als extra dienst en selecteer een nakijktermijn. Maak vervolgens een account aan en voltooi de betaling.

2

Wij gaan aan de slag

Middels inhoudelijke opmerkingen en verbetersuggesties in de kantlijn helpen wij je jouw onderzoek verder te verbeteren. Met de Structuurcheck controleren wij de opbouw van je scriptie en kijken wij naar de argumentatie en of elk scriptie-onderdeel volledig is.

3

Check je account!

Je ontvangt 2 versies en een feedbackdocument. In Versie 1 zijn alle wijzigingen rood gemarkeerd. In de Versie 2 zijn alle wijzigingen geaccepteerd. Neem de opmerkingen in de kantlijn door en verwerk de feedback.

Meer informatie & voorbeelden

Structuurcheck

Met de Structuurcheck duiken wij dieper in de tekst en controleren wij of jouw scriptie voldoet aan de eisen waaraan het onderzoek moet voldoen. Dat doen wij bijvoorbeeld aan de hand van ons eigen ontwikkelde nakijkmodel. Bovendien kun je een beoordelings- en feedbackformulier van je opleiding meesturen, zodat wij de Structuurcheck nog secuurder kunnen uitvoeren.


Waarop controleren wij?

De Structuurcheck ontvang je in de vorm van feedback in de kantlijn van het document. Hierin worden waardevolle verbetersuggesties gedaan en tips gegeven over de volgende punten:

 • Opbouw inleiding
 • Hoofdstuk- en paragraafnummering
 • Titels en kopjes
 • Figuren en tabellen
 • Paginanummering
  .

Hoofdstukken en paragrafen

Vervolgens controleren wij of alle paragrafen en subparagrafen goed aansluiten op de hoofdstukken, zodat je scriptie op een correcte wijze is opgebouwd. Bovendien kijken wij of de hoofdstuk- en paragraafnummering zowel in de inhoudsopgave als in het document elkaar goed opvolgen.


Titels en kopjes

Ook nemen wij de titels en kopjes in je scriptie onder de loep en controleren we of deze voldoen aan de eisen. Wij kijken bijvoorbeeld niet alleen of deze consistent zijn weergegeven, maar ook of deze een goede afspiegeling vormen van de inhoud van de tekst.

Figuren en tabellen

Bij alle afbeeldingen, tabellen en figuren in je scriptie controleren wij enerzijds of deze een (volg)nummer en titel bevatten, en anderzijds of deze op de correcte wijze zijn weergegeven. Wil je controleren of de bronverwijzing van je figuur of tabel correct is weergegeven? Kies dan voor de APA-check. Met deze dienst worden naast de figuren en tabellen ook alle bronnen in de tekst en literatuurlijst gecontroleerd.


Onnodige herhalingen

Daarnaast controleren wij of je scriptie onnodige herhalingen bevat. Komen wij onnodige herhalingen tegen, dan word je hier middels opmerkingen in de kantlijn op geattendeerd. Uiteraard kijken wij ook alle herhalingen na.


Paginanummering

Tot slot controleren wij middels de Structuurcheck of de paginanummering consistent is toegepast en of deze op de juiste pagina’s wordt weergegeven. Immers, een onjuiste paginanummering bevordert niet de professionaliteit van je scriptie.


Voorbeelddocument Structuurcheck

Om te illustreren hoeveel fouten wij gemiddeld in een tekst verbeteren, vind je in de onderstaande afbeelding een voorbeeld van een nagekeken pagina uit een scriptie.

24editor-taal-structuur

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen wij uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

Voorbeelddocument feedbackformulier

24editor-feedbackdocument

Structuurcheck FAQ’s

 • Wat is de Structuurcheck?

  De Structuurcheck is een aanvullende dienst op de Taalcheck. Met de Structuurcheck controleren wij of jouw scriptie of verslag voldoet aan onze beoordelingscriteria. Daarnaast kun je de beoordelingscriteria van je opleiding meesturen, zodat de Structuurcheck gerichter uitgevoerd kan worden.

 • Hoeveel kost de Structuurcheck?

  De kosten voor de Structuurcheck bedragen voor alle termijnen € 0,0045 per woord en worden vermeerderd met het woordtarief voor de Taalcheck.

 • Op welke onderdelen in mijn scriptie wordt gecontroleerd met de Structuurcheck?

  Met de Structuurcheck controleren wij op de volgende onderdelen: titelblad, informatiepagina, samenvatting, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, theoretisch kader, methodehoofdstuk, resultaten (alleen tabellen en figuren) conclusie en discussie. Bekijk ons nakijkmodel voor een compleet overzicht.

 • Wordt de Structuurcheck direct doorgevoerd in het document?

  Niet alle punten worden met de Structuurcheck doorgevoerd in het document. De Structuurcheck ontvang je namelijk in de vorm van feedback in de kantlijn van het document. Hierin worden concrete verbetersuggesties en tips per (scriptie-)onderdeel gegeven.
  De punten die wel direct worden doorgevoerd in het document zijn de titels van hoofdstukken, paragrafen, figuren en tabellen.

 • Kan ik ook alleen de Structuurcheck laten uitvoeren?

  Nee. De Structuurcheck kan alleen worden gekozen in combinatie met de Taalcheck.

 • Als ik pagina’s deselecteer, worden deze dan wel op structuur nagekeken?

  Nee. Als je pagina’s hebt gedelecteerd, dan worden deze niet meegenomen in de Structuurcheck.