• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Uitleg Nakijken

In 3 stappen wordt het nakijkproces uitgelegd.

1

Uploaden

Upload jouw document en kies de nakijktermijn. Aan de hand hiervan verschijnen de totaalprijs en aanleverdatum. Vul je contactgegevens in en voltooi de betaling. Het document wordt direct doorgestuurd naar één van onze editors.

2

De editor gaat aan de slag met jouw document

Aan de hand van ‘wijzigingen bijhouden’ wordt jouw document nagekeken op spelling, grammatica, stijl, structuur, opbouw en interpunctie. Tot slot geeft de editor persoonlijke feedback voor het verbeteren van jouw schrijfvaardigheid.

3

Je ontvangt jouw nagekeken document binnen de opgegeven termijn

Je ontvangt 2 versies van jouw nagekeken document. In de 1e versie zie je wat de editor gewijzigd heeft en kun je zelf kiezen welke wijzigingen je accepteert. In de 2e versie zijn alle wijzigingen al geaccepteerd.

Voorbeeld documenten

Nakijken op taal

Met de taal-check corrigeren wij typ- en spelfouten, grammatica, stijlfouten, inconsistenties, zinsopbouw en interpunctie. Daarnaast besteden wij aandacht aan academisch woordgebruik, subjectieve of vage formuleringen, werkwoordstijden, getallen, afkortingen en meer. Een volledig overzicht vind je in ons nakijkmodel.

Wij werken met ‘wijzigingen bijhouden’, zodat je kunt zien wat er is aangepast.

24editor-taal

Nakijken + structuur

Met de structuur-check ontvang je feedback over de volgende punten:

 • Volledigheid: voldoet elk scriptie-onderdeel aan de criteria? Wordt informatie herhaald?
 • Rode Draad: is de gebruikte theorie relevant? Is de conclusie getrokken op basis van de onderzoeksresultaten?
 • Opbouw: is het onderzoek correct opgebouwd? Is er een logische samenhang tussen de alinea’s?

Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht.

De tekst wordt geredigeerd aan de hand van ‘wijzigingen bijhouden’ in Word, zodat je op een overzichtelijke wijze precies kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht.

24editor-taal-structuur

APA-check

Met de APA-check worden de bronverwijzingen in de tekst én de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst gecorrigeerd aan de hand van de APA-regels.

Ook wordt de literatuurlijst gealfabetiseerd en word je gewezen op bronnen die wel in de tekst staan, maar niet in de literatuurlijst zijn opgenomen, en vice versa.

Wij controleren zowel op de Nederlandse als de Engelse APA-regels. Bekijk hier het voorbeeld van een literatuurlijst.

24editor-apa

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen we uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

24editor-feedbackdocument

Nakijken FAQ’s

 • Wat houdt nakijken op taal in?

  De editor corrigeert typ- en spelfouten, grammaticale fouten, stijlfouten, zinsopbouw, woordkeuze en interpunctie. Haperende zinnen en inconsistenties worden gecorrigeerd zodat de hele tekst beter leesbaar wordt.

  Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht. Ook kun je het beoordelingsformulier van jouw opleiding meesturen. De editor kan dan gerichter te werk gaan.

 • Wat houdt nakijken op structuur in?

  Met de structuurcheck ontvang je feedback over de opbouw en indeling van jouw scriptie of verslag. De editor controleert de volledigheid van de titelpagina, het voorwoord, de samenvatting, onderzoeksmethode, conclusie, aanbevelingen, titels en kopjes. Daarnaast word je geattendeerd op herhalingen en, indien nodig, wordt de tekst ingekort.

 • Hoe wordt mijn document nagekeken en aangeleverd?

  Het document wordt in Word nagekeken, middels ‘wijzigingen bijhouden’. Je ontvangt twee versies van het nagekeken document. In versie 1 zijn alle wijzigingen en opmerkingen zichtbaar en kun je zelf beslissen welke je accepteert.
  In versie 2 zijn alle wijzigingen al geaccepteerd. De opmerkingen kun je eerst doornemen en vervolgens zelf verwijderen. Tot slot ontvang je een feedbackdocument waarin de editor de belangrijkste wijzigingen verantwoordt en uitlegt.

 • Ik ben een student, welke documenten kan ik laten nakijken?

  Wij kijken alle onderwijsgerelateerde documenten na, waaronder scripties, stageverslagen, essays, betogen, deelopdrachten, evaluatieverslagen, interviews, presentaties, portfolio’s etc.

 • Ik ben een sollicitant, welke documenten kan ik laten nakijken?

  Voor sollicitanten kijken wij cv’s en sollicitatiebrieven na. Wil je zowel je cv als sollicitatiebrief laten nakijken, voeg ze dan samen in één Word-bestand om dubbele kosten te voorkomen.

 • Ik ben een bedrijf, welke documenten kan ik laten nakijken?

  Wij kijken alle bedrijfsgerelateerde documenten na, waaronder websites, nieuwsbrieven, persberichten, jaarverslagen, manuscripten etc.