• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Uitleg APA-check

Scriptie redigeren
1

Upload je bestand

Upload je scriptie, kies de nakijktermijn en geef aan uit hoeveel bronnen de literatuurlijst bestaat. Aan de hand hiervan verschijnen de totaalprijs en aanleverdatum. Vul je contactgegevens in en voltooi de betaling.

2

Wij gaan aan de slag

Wij corrigeren de APA bronvermelding in de tekst én de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst aan de hand van de APA normen. Daarnaast controleren wij de bronnen ook inhoudelijk en alfabetiseren wij de literatuurlijst.

APA-check
3

Check je mail!

Je ontvangt 2 versies van het nagekeken document via de e-mail. In versie 1 zie je wat de editor heeft gewijzigd en kun je zelf bepalen welke wijzigingen je accepteert. In versie 2 zijn alle wijzigingen al geaccepteerd.

Meer Informatie & Voorbeelden

Taal-check

Met de taal-check corrigeren wij niet allen alle typ- en spelfouten, maar ook alle grammaticale fouten, stijlfouten, inconsistenties, onjuiste zinsopbouw en interpunctie.

Daarnaast besteden wij aandacht aan academisch taalgebruik, subjectieve of vage formuleringen, werkwoordstijden, getallen, afkortingen en meer. Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht.

De aanpassingen in de tekst worden gedaan middels ‘wijzigingen bijhouden‘ in Word, zodat je precies kunt zien wat is aangepast. Bovendien kun je zo zelf beslissen welke wijzigingen je door wilt voeren.

Voorbeelddocument taal-check

24editor-taal

Structuur-check

Met de structuur-check duiken wij dieper in de tekst en kijken wij of jouw scriptie of verslag voldoet aan de beoordelingscriteria. Wij kijken onder andere na op de volgende punten:

 • Volledigheid: voldoet elk scriptie-onderdeel aan de criteria en is dit op de juiste wijze weergegeven?
 • Rode Draad: is de gebruikte theorie relevant? Is de conclusie getrokken op basis van de onderzoeksresultaten?
 • Onnodige herhalingen: val je in herhaling en kunnen aspecten beknopter worden opgeschreven?
 • Opbouw: is het onderzoek correct opgebouwd? Is er een logische samenhang tussen de alinea’s?

De structuur-check ontvang je in de vorm van feedback in de kantlijn van het document, waarbij handige tips en waardevolle suggesties worden gegeven voor inhoudelijk verbeteringen.

Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht waarop wordt gecontroleerd met de structuur-check.

Voorbeelddocument structuur-check

24editor-taal-structuur

APA-check

Met de APA-check controleren wij de bronverwijzingen in de tekst én de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst aan de hand van de APA regels. Bovendien worden de wijzigingen direct doorgevoerd in het document.

Controle APA bronvermelding in de tekst

De bronvermeldingen in de tekst controleren wij op de volgende punten:

 • zijn de auteursnamen correct weergegeven?
 • is het jaar van publicatie correct weergegeven?
 • zijn de citaten correct weergegeven?
 • is er op de juiste wijze gebruikgemaakt van komma’s?
 • is de bronverwijzing op de juiste plaats weergegeven?

Controle APA titelbeschrijvingen in de literatuurlijst

De titelbeschrijvingen in de literatuurlijst worden gecontroleerd op de volgende punten:

 • zijn de auteursnamen correct weergegeven?
 • is het jaartal correct weergegeven?
 • is de titel correct weergegeven?
 • klopt de format van de titelbeschrijving?
 • is de literatuurlijst op alfabetische volgorde weergegeven?

Inhoudelijke check titelbeschrijvingen

De titelbeschrijvingen controleren wij ook inhoudelijk op de APA richtlijnen. Daarnaast kijken wij of er bronnen zijn die wel in de tekst voorkomen, maar niet in de literatuurlijst, en vice versa.

 • missen er auteurs?
 • zijn de auteursnamen correct gespeld?
 • zitten er spelfouten in de titel?
 • mist er cruciale informatie?
 • werkt de link van internetbronnen?
 • kloppen de issue- en volumenummer bij tijdschriften?

Wij controleren zowel op de Nederlandse als de Engelse APA regels. Bekijk onze tarievenpagina voor een compleet overzicht van de prijzen of bereken de prijs met onze calculator.

Voorbeelddocument APA-check

Voorbeeld APA-check

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen we uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

Voorbeelddocument feedbackformulier
24editor-feedbackdocument

APA-check FAQ’s

 • Wat is de APA-check?

  De APA-check is een controle op de bronnen aan de hand van de APA methode.

 • Waarop wordt gecontroleerd met de APA-check?

  Met de APA-check wordt gecontroleerd of de bronverwijzingen in de tekst en de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst voldoen aan de APA-regels. Daarnaast worden de titelbeschrijvingen inhoudelijk gecontroleerd en de literatuurlijst gealfabetiseerd. Tot slot wordt gekeken of je de bronnen die je hebt opgenomen in de literatuurlijst ook hebt gebruikt in de tekst (en vice versa).

 • Kan ik uitsluitend een APA-check laten uitvoeren?

  Ja, je kunt ervoor kiezen om alleen een APA-check uit te laten voeren, maar het kan ook in combinatie met de taal-check.

 • Hoeveel kost een losse APA-check?

  Wil je uitsluitend de APA-check laten uitvoeren, dan betaal je per nakijktermijn een vast tarief voor de eerste 30 bronnen. Voor de nakijktermijn van 7 dagen is dat €49,95, 3 dagen €54,95 en 24 uur €59,95. Heb je meer dan 30 bronnen, dan wordt voor iedere extra bron een bedrag van €2,- in rekening gebracht.

 • Hoeveel kost de APA-check in combinatie met de taal-check?

  Maak je gebruik van de taal-check én APA-check, dan betaal je voor ieder nakijktermijn een bedrag van €49,95 voor de eerste 30 bronnen. Heb je meer dan 30 bronnen, dan wordt voor iedere extra bron een bedrag van €2,- in rekening gebracht.

 • Hoe weet ik hoeveel bronnen in moet invullen bij het uploaden?

  De prijs voor de APA-check wordt berekend op basis van het aantal titelbeschrijvingen in de literatuurlijst. Tel alle titelbeschrijvingen op en vul het aantal in in het daarvoor bestemde vakje in stap 1 tijdens het uploadproces.