• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Uitleg APA-check

1

Upload je bestand

Upload je scriptie, kies de nakijktermijn en geef aan uit hoeveel bronnen de literatuurlijst bestaat. Aan de hand hiervan verschijnen de totaalprijs en aanleverdatum. Vul je contactgegevens in en voltooi de betaling.

2

Wij gaan aan de slag

Zowel de bronverwijzingen in de tekst als de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst worden gecorrigeerd aan de hand van de APA regels. Daarnaast controleren wij de bronnen ook inhoudelijk en alfabetiseren wij de literatuurlijst.

APA-check
3

Check je mail

Je ontvangt 2 versies van het nagekeken document via de e-mail. In versie 1 zie je wat de editor heeft gewijzigd en kun je zelf bepalen welke wijzigingen je accepteert. In versie 2 zijn alle wijzigingen al geaccepteerd.

Voorbeeld documenten

Taal-check

Met de taal-check corrigeren wij niet allen alle typ- en spelfouten, maar ook alle grammaticale fouten, stijlfouten, inconsistenties, onjuiste zinsopbouw en interpunctie.

Daarnaast besteden wij aandacht aan academisch taalgebruik, subjectieve of vage formuleringen, werkwoordstijden, getallen, afkortingen en meer. Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht.

De aanpassingen in de tekst worden gedaan middels ‘wijzigingen bijhouden‘ in Word, zodat je precies kunt zien wat is aangepast. Bovendien kun je zo zelf beslissen welke wijzigingen je door wilt voeren.

Voorbeelddocument taal-check

24editor-taal

Structuur-check

Met de structuur-check duiken wij dieper in de tekst en kijken wij of jouw scriptie of verslag voldoet aan de beoordelingscriteria. Wij kijken onder andere na op de volgende punten:

 • Volledigheid: voldoet elk scriptie-onderdeel aan de criteria en is dit op de juiste wijze weergegeven?
 • Rode Draad: is de gebruikte theorie relevant? Is de conclusie getrokken op basis van de onderzoeksresultaten?
 • Onnodige herhalingen: val je in herhaling en kunnen aspecten beknopter worden opgeschreven?
 • Opbouw: is het onderzoek correct opgebouwd? Is er een logische samenhang tussen de alinea’s?

De structuur-check ontvang je in de vorm van feedback in de kantlijn van het document, waarbij handige tips en waardevolle suggesties worden gegeven voor inhoudelijk verbeteringen.

Bekijk ons nakijkmodel voor een volledig overzicht waarop wordt gecontroleerd met de structuur-check.

Voorbeelddocument structuur-check

24editor-taal-structuur

APA-check

Met de APA-check controleren wij de bronverwijzingen in de tekst én de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst aan de hand van de APA regels. De wijzigingen worden direct doorgevoerd.

Daarnaast controleren wij de bronnen inhoudelijk, zetten wij de literatuurlijst in alfabetische volgorde en wijzen we je op bronnen die wel in de tekst voorkomen, maar niet in de literatuurlijst, en vice versa.

Wij controleren zowel op de Nederlandse als de Engelse APA regels. Bekijk onze tarievenpagina voor een overzicht van de prijzen of bereken de prijs met onze calculator.

Voorbeelddocument APA-check

24editor-apa

Feedbackformulier

In het feedbackformulier leggen we uit welke fouten zijn gecorrigeerd en vooral waarom. Op deze manier helpen we je jouw schrijfvaardigheid te verbeteren. Ook lees je hier welke (inhoudelijke) onderdelen in je scriptie nog extra aandacht verdienen.

Voorbeelddocument feedbackformulier
24editor-feedbackdocument

APA-check FAQ’s

 • Wat is de APA-stijl?

  De APA-stijl is ontwikkeld door de American Psychological Association (APA), een organisatie voor academici. Dit is een stijl voor het schrijven van scripties en het vermelden van bronnen. Vanwege haar duidelijke richtlijnen, hanteren veel Nederlandse onderwijsinstellingen de APA-stijl.

 • Kan ik een APA-check laten uitvoeren?

  Ja, je kunt ervoor kiezen om alleen een APA-check uit te laten voeren of in combinatie met de nakijkdienst. De APA-check kun je al laten uitvoeren vanaf € 49,95.

 • Wat kan ik verwachten van een APA-check?

  Met de APA-check wordt gecontroleerd of de bronverwijzingen in de tekst en de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst voldoen aan de APA-regels.
   
  De editor corrigeert uitsluitend de weergegeven bronnen in jouw document. Indien je bronnen vergeten bent te vermelden in de literatuurlijst, word je hierop geattendeerd.