• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Deskresearch

Gepubliceerd op 15 oktober 2019 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Deskresearch, oftewel bureauonderzoek, is een term die je vaak hoort wanneer je begint met je scriptie. Met deskresearch ga je bestaande informatie van achter je bureau verzamelen, analyseren en verwerken. Je hoeft dus niet het ‘veld’ in zoals bij fieldresearch.

Wat is deskresearch?

Met deskresearch ga je op zoek naar data die reeds zijn verzameld door een andere onderzoeker of organisatie. Deze data worden ook wel secundaire data genoemd en hoef je dus meer zelf niet te vergaren door middel van eigen onderzoek zoals een interview of experiment.

Secundaire data hebben betrekking op feitelijke of praktische informatie. Dit kunnen bijvoorbeeld interne bedrijfsgegevens zijn zoals verkoopdata en de klantendatabase, statistische gegevens van het CBS of financiële gegevens in een jaarverslag van de concurrent.

Deskresearch kan onder andere betrekking hebben op:

  • interne bedrijfsgegevens;
  • statistische gegevens (bijv. CBS);
  • financiële gegevens jaarverslag;
  • correspondentie (bijv. brieven en e-mails).

Verschil tussen deskresearch en literatuuronderzoek

Deskresearch is anders dan literatuuronderzoek. Bij literatuuronderzoek ga je op zoek naar wetenschappelijke of theoretische informatie, terwijl je bij deskresearch juist feitelijke of praktische informatie verzamelt.

Met literatuuronderzoek ga je, voordat je het onderzoek ontwerpt, op zoek naar theoretische kennis over een bepaald begrip of onderwerp om inzicht voor jezelf te creëren in het centrale thema van je scriptie.

Bij een literatuuronderzoek bestudeer en vergelijk je wat andere onderzoekers in wetenschappelijke bronnen zeggen over bijvoorbeeld het begrip ‘motivatie’ of over het onderwerp ‘klimaatverandering’. Deze informatie geldt vervolgens als input voor het theoretisch kader en helpt je bij het vormgeven van je onderzoeksvragen.

Waarvoor gebruik je deskresearch?

De gegevens die je middels deskresearch hebt verzameld, helpen je om bepaalde onderzoeksvragen, oftewel deelvragen, te beantwoorden in je onderzoek. Deze onderzoeksvragen moet je dus (deels) kunnen beantwoorden door de secundaire informatie te analyseren van achter je bureau.

Een voordeel van deskresearch ten opzichte fieldresearch is dat het geld en tijd bespaart. Waarbij je met fieldresearch voor kosten kan komen te staan als vervoerskosten en kosten voor de huur van audiovisueel apparatuur, kun je deskresearch uitvoeren vanuit je huis of werkplek.

Hoe doe je deskresearch?

Stap 1. Je denkt na over de informatie die je nodig hebt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dat kun je doen door de vraag te ontleden en goed te analyseren.

Stap 2. Vervolgens ga je van achter je bureau op zoek naar deze relevante informatie. Je doet dat bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar statistische gegevens op het internet, bepaalde bedrijfsdocumentatie op het intranet, of te spitten door uitgeprinte orderspecificaties.

Stap 3. Zodra je gegevens hebt gevonden die je verwacht te kunnen gebruiken, beoordeel je de bron waarvan de gegevens afkomstig zijn. Dit is enorm belangrijk, aangezien je relevante en betrouwbare bronnen dient te gebruiken.

Stap 4. Nadat de bron is beoordeeld, ga je de gegevens analyseren en categoriseren en beoordeel je welke gegevens een bijdrage kunnen leveren aan de beantwoording van (een deel van) de onderzoeksvraag.

Stap 5. In de laatste stap ga je de informatie daadwerkelijk verwerken om de
deelvraag (deels) te beantwoorden of wellicht je (deel)conclusie kracht bij te zetten.

Voorbeeld van deskresearch

Casus

De opdrachtgever van je afstudeeronderzoek wil graag meer koptelefoons verkopen aan vrouwelijke klanten op de binnenlandse markt, waarbij de afzet in 2020 met minimaal 20% moet zijn gestegen.

Jij hebt als onderzoeker een hoofdvraag en onderzoeksvragen opgesteld, waarvan een van de onderzoeksvragen als volgt luidt:

Hoeveel bedroeg de procentuele stijging van het aantal vrouwelijke klanten in 2019 ten opzichte van 2018?

Eerst ga je bedenken welke informatie je nodig hebt: het aantal vrouwelijke klanten van bedrijf X in 2018 en 2019 in Nederland. Vervolgens ga je kijken uit welke interne documenten je deze informatie zou kunnen vergaren.

Als afstudeerstudent krijg je vaak toegang tot het intranet van het afstudeerbedrijf. Hier kun je verschillende interne documenten downloaden zoals o.a. facturen, notulen, financiële data et cetera.

Je realiseert dat als je de facturen bekijkt, je de gegevens van de klanten kunt inzien. Voordat je aan de hand hiervan het aantal vrouwelijke klanten gaat tellen, controleer je eerst of de bron betrouwbaar is. Het betreft interne bedrijfsgegevens, dus je kan ervan uitgaan dat dit het geval is.

Vervolgens print je alle facturen van de jaren 2018 en 2019 uit en van achter je bureau tel je het aantal vrouwelijke klanten op ten opzichte van het totaal van ieder jaar. Naast deskresearch doe je nu ook een documentanalyse of inhoudsanalyse. Tot slot bereken je de procentuele verandering en beantwoord je de onderzoeksvraag.

Wat vind jij van dit artikel?
5 6
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken