• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

De probleemanalyse van je scriptie

Gepubliceerd op 2 mei 2017 door F. Fahad

Citeer dit artikel

Jouw opdrachtgever wil een antwoord op een probleem of vraag. Het bedrijf schakelt jou in om dat probleem te onderzoeken. Voordat je kunt beginnen aan het onderzoek, dien je het probleem eerst voor jezelf inzichtelijk te maken. Dit doe je middels een probleemanalyse. In dit artikel laten we 3 methoden zien om een probleemanalyse te maken.

Methode 1: 6 W-vragen

De volgende vragen kunnen je helpen het probleem te analyseren:

  1. Wat is het probleem?
  2. Wat is de aanleiding van het probleem? (onderzoek hoe het probleem is ontstaan.
  3. Wie heeft het probleem? (onderzoek wie de betrokkenen zijn)
  4. Wanneer doet het probleem zich voor? (onderzoek mogelijke situaties)
  5. Waar doet het probleem zich voor? (onderzoek of je bepaalde probleemgebieden kunt aanwijzen)
  6. Waarom is het een probleem? (onderzoek wat de gevolgen kunnen zijn).

Methode 2: Obstakels

Door elke obstakel apart te benoemen, ontleed je het probleem. Bedenk eerst welke factoren ervoor zorgen dat het doel niet wordt behaald. Pak vervolgens 3 vellen papier. Schrijf de huidige en gewenste situatie op. Schrijf op het laatste vel de obstakels op die de gewenste situatie belemmeren.

Methode 3: Swot-analyse

Met een SWOT-analyse breng je de kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart. Dit overzicht kan je helpen bij het maken van de probleemanalyse. In dit artikel lees je hoe je een swot-analyse maakt.

Uitwerking probleemcasus

Beantwoord de vragen niet in een opsomming, maar in een samenhangend verhaal. De uitwerking vormt daarmee de probleemcasus. Van daaruit kun je vervolgens de probleemstelling en onderzoeksvragen formuleren. De probleemanalyse verwerk je in de inleiding van je scriptie.

Inhoudelijke verdieping

Je kunt je op verschillende manieren inhoudelijk oriënteren op het onderwerp of het probleem. Als eerste kun je natuurlijk informatie inwinnen bij de opdrachtgever of bij andere betrokkenen. Daarnaast kun je je verder verdiepen in het onderwerp door boeken en (wetenschappelijke) artikelen te raadplegen. Handige databanken zijn Google Scholar, Narcis.nl en HBO-kennisbank.nl.

Wat vind jij van dit artikel?
4 3
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken