• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

De piramide van Maslow

Gepubliceerd op 16 oktober 2019 door F. Fahad

Citeer dit artikel

Psycholoog Abraham Maslow ontwikkelde in 1934 een theorie die kan verklaren hoe menselijke, universeel geldende behoeften zorgen voor motivatie. Een behoefte is bijvoorbeeld dat wat jou beweegt om je werk goed te doen of om nóg beter te presteren dan de maanden ervoor. Om inzicht te verkrijgen in dit proces, heeft Maslow een piramidevormig model ontwikkeld dat 5 niveaus van behoeftebevrediging bij de mens onderscheidt: de piramide van Maslow.

* De piramide van Maslow is ook wel bekend onder de benamingen behoeftepiramide en theory of human behaviour.

De theorie beschrijft dat een niveau alleen bereikt kan worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is. Het is daarbij niet mogelijk om een niveau over te slaan, aldus Malow. De onderste en eerste behoeftecategorie vormt de primaire basisbehoeften die voor iedereen gelden. Hoe hoger men in de piramide komt, hoe lastiger het wordt om de behoefte te bevredigen.

piramide van Maslow

De piramide van Maslow: 5 niveaus

1. Fysiologische behoefte

Dit zijn de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken en slapen. Deze behoeften moeten we bevredigen om te kunnen overleven.

Toepassing in de praktijk: Wanneer men werkt en een inkomen heeft, kunnen deze behoeften (eten/drinken) bekostigd worden.

2. Veiligheidsbehoefte

Wanneer de fysieke of economische veiligheid ontbreekt, zullen mensen niet gemotiveerd zijn om te focussen op de volgende niveaus. Bij een gebrek aan fysieke veiligheid kun je denken aan: oorlog, natuurramp, huiselijk geweld, kindermishandeling. Bij een gebrek aan economische veiligheid kun je denken aan: economische crisis, veel werkloosheid.

Toepassing in de praktijk: een vast contract biedt stabiliteit en veiligheid. Men kan voor het gezin zorgen.

3. Sociale behoefte

Mensen willen bij een groep horen en hebben behoefte aan sociale contacten. Liefde, vriendschap, zorgen voor anderen en acceptatie zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Toepassing in de praktijk: wanneer een werknemer zeker is van een vast contract, zal hij gaan investeren in het sociale contact met collega’s. Nu pas durft de werknemer zich onderdeel te voelen van de groep.

4. Behoefte aan erkenning

De behoefte aan erkenning heeft betrekking op het menselijke verlangen om geaccepteerd en gewaardeerd te worden door anderen. Ook de behoefte aan eigenwaarde en zelfrespect staan hierbij centraal.

Toepassing in de praktijk: complimenten geven over het werk, vertrouwen in het eigen kunnen en zelfstandig oplossingen voordragen zijn belangrijke stimulansen voor een medewerker.

5. Behoefte tot zelfrealisatie

Het hoogste niveau in de piramide is de investering in de ontwikkeling van je eigen kwaliteiten. Hierbij kun je denken aan het volgen van een opleiding, avondcursus of het uitoefenen van een hobby

Toepassing in de praktijk: wanneer medewerkers bepaalde cursussen mogen volgen, raken ze hierdoor extra gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Deze drang wordt ook wel zelfverwezenlijking genoemd.

 

 

 

Wat vind jij van dit artikel?
6 2
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken