• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

De meso-omgeving van een organisatie onderzoeken

Gepubliceerd op 18 november 2020 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

De term meso-omgeving heb je tijdens je studie vast weleens voorbij zien komen. Maar wat betekent de meso-omgeving, en wanneer en waarvoor moet je deze onderzoeken? Waarin verschilt de meso-omgeving van de macro-omgeving?

Waaruit bestaat de meso-omgeving?

De meso-omgeving is een marketingomgeving waarbij je de omgevingsinvloeden van een organisatie in kaart brengt. Anders dan bij de micro-omgeving, waarbij je de interne organisatie onder de loep neemt, onderzoek je bij de meso-omgeving de directe omgeving van de organisatie.

Deze directe omgeving bestaat uit stakeholders waarmee de organisatie in contact staat en waarop het beperkte invloed kan uitoefenen, maar deze niet kan beheersen:

 • Klanten
 • Leveranciers
 • Concurrenten
 • Tussenpersonen
 • Publieksgroepen

Vergeet niet dat elke stakeholder op zijn beurt ook invloed kan uitoefenen op de organisatie. Zo kunnen klanten een organisatie bijvoorbeeld boycotten of een leverancier een organisatie buitensluiten.

Omgevingsfactoren Meso-omgeving

Klanten

De klanten, oftewel afnemers, worden in marketingtermen ook wel ‘de markt’ of ‘afzetmarkt’ genoemd. Een markt bestaat uit vraag en aanbod. Binnen deze vraag kan echter nog onderscheid gemaakt worden in de soort vraag, waar je als ondernemer vervolgens op kan inspelen.

Er worden in de marketing vier soorten afnemers (markten) onderscheiden:

 • Consumentenmarkt (personen of huishoudens)
 • Industriële markt (organisaties die goederen of diensten kopen als input voor eigen productie)
 • Intermediaire markt (wederverkopers)
 • Institutionele markt (grootverbruikers zoals ziekenhuizen en scholen)

Daarnaast kun je een markt op verschillende manier opdelen. Bijvoorbeeld de markt:

 • voor een bepaalde behoefte (generieke vraag)
  vervoer, amusement, beveiliging
 • voor een bepaald productsoort (primaire vraag)
  vaatwasser, laptop, koffie
 • voor een bepaald type product of merk (secundaire vraag)
  Bosch vaatwasser, Macbook, Nescafe koffie
 • naar een bepaald geografisch gebied
  Nederland, de Alpen, Middellandse Zeegebied

Op de afnemers kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen. Je kunt niet alleen de prijs van een product verhogen of verlagen, maar ook gerichte service bieden. Denk bijvoorbeeld aan reclame-uitingen of het verstrekken van bepaalde informatie.

Leveranciers

Bij een toeleverancier koopt een organisatie de producten of diensten in die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het eindproduct. Dit hoeft niet alleen betrekking te hebben op de grondstoffen, maar bijvoorbeeld ook op de halffabricaten voor het eindproduct of de elektriciteit van energieleverancier voor het bedrijfspand.

Op de leveranciers kun je invloed uitoefenen door bijvoorbeeld te onderhandelen over de prijs of levertijd, of door een bepaalde kwaliteit te eisen. Kan een leverancier niet aan jouw wensen voldoen, dan kun je ervoor kiezen om te gaan samenwerken met een andere organisatie.

Concurrenten

In elke markt acteren ook andere organisaties die dezelfde doelgroep willen bevredigen. Dat doen zij door bijvoorbeeld dezelfde productvorm, hetzelfde producttype of merk aan te bieden (directie concurrentie).

De concurrentie omvat echter niet alleen de organisaties die dezelfde producten of diensten aanbieden, maar ook de organisaties die willen voorzien in een bepaalde behoefte van de consument (indirecte concurrentie). Wil iemand zich ontspannen en hier geld aan uitgeven, dan kan hij bijvoorbeeld ervoor kiezen om een sauna te bezoeken, een massage te nemen of naar de bioscoop te gaan.

Door beter in te spelen op de behoefte van de consument, kun je de concurrentie dwingen om bepaalde keuzes te maken. Denk bijvoorbeeld aan hogere kwaliteitseisen stellen aan een product of dienst of het uitbreiden van het assortiment (aanbod).

Tussenhandelaren en tussenpersonen

Tussenhandelaren en tussenpersonen hebben betrekking op de partijen die bemiddelen bij belangrijke zaken zoals de promotie, verkoop of distributie van de producten van de organisatie.

 • Wederverkopers (groothandel en detailhandel): partijen die de producten inkopen en weer met winst verkopen.
 • Handelstussenpersonen (makelaars en agenten): personen die helpen klanten te zoeken en bemiddelen bij de transactie.
 • Logistieke dienstverleners (transporteurs en opslagbedrijven): partijen die de organisatie helpen bij het vervoer en de opslag van producten.
 • Financiële dienstverleners (banken en verzekeringsmaatschappijen): partijen die financiële transacties mogelijk maken en risico’s verzekeren.
 • Marketingservicebureaus (reclamebureaus en SEO-partijen): partijen die de verkoop aan de juiste markten bevorderen of die helpen bij promotie.

Invloed uitoefenen op de tussenhandelaren is per tussenpersoon verschillend. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een korting bij een bepaalde afname (wederverkopers), bonus voor een X aantal verkopen (handelstussenpersonen), eisen stellen aan de levertijd (logistieke dienstverleners) of afzetgroei (marketingservicebureaus).

Publieksgroepen

De publieksgroepen hebben betrekking op een groep personen of instellingen met gemeenschappelijke kenmerken. Zij hebben daarnaast baat bij wat de organisatie onderneemt en hoe zij dat doet. Enkele voorbeelden van een publieksgroep zijn:

 • Omwonenden
 • Overheden (lokaal en nationaal)
 • Belangengroepen (bijv. vakbonden)
 • Actiegroepen (bijv. milieuorganisaties)
 • Het algemeen publiek (publieke opinie)
 • Medewerkers en management (interne belangengroepen)
 • Banken, beleggers en aandeelhouders (financiële belangengroepen)

Het is in het belang van de organisatie om een goede relatie te onderhouden met de publieksgroepen, aangezien zij een organisatie kunnen helpen of dwarsbomen bij het realiseren van de bedrijfsdoelen.

Meso-omgeving

Hoe onderzoek je de meso-omgeving?

Om de meso-omgeving van een organisatie te onderzoeken, kun je een marketingonderzoek doen waarbij je een externe analyse uitvoert.

Deze externe analyse voer je uit door verschillende modellen te gebruiken, waarbij je de directe omgeving van een organisatie in kaart brengt en analyseert. Je focust je hierbij voornamelijk op de kansen en bedreigingen van de organisatie.

Welke modellen kun je gebruiken om de meso-omgeving te analyseren?

Om de meso-omgeving in kaart te brengen en te analyseren, kun je onder andere de volgende modellen gebruiken:

 • Vijfkrachtenmodel van Porter
 • Krachtenveldanalyse
 • ABCD-analyse
 • Concurrentieanalyse
 • Distributieanalyse
 • Afnemersanalyse
Wat vind jij van dit artikel?
0 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken