• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

De bijlagen in een scriptie

Gepubliceerd op 16 april 2019 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

In de bijlagen in een scriptie neem je informatie op die de lezer in meer detail laat zien wat je hebt gedaan of gevonden, maar wat in de hoofdtekst te veel zou afleiden van de kern van je verhaal.

Wat neem je op in de bijlagen?

Tijdens het onderzoek is het mogelijk dat je gegevens vergaart die je niet direct gebruikt voor je primaire onderzoek of die niet direct de onderzoeksresultaten ondersteunen, maar wel relevant zijn. Deze informatie neem je op in de bijlagen.

Voorbeelden van informatie die je naar de bijlagen kunt verplaatsen:

 • vragenlijsten van de enquête(s)
 • getranscribeerde interviews
 • secundaire onderzoeksresultaten
 • uitgeschreven brainstormsessies
 • kopieën van belangrijke mails, formulieren en interne documenten
 • tabellen en figuren met secundaire gegevens
 • interviewguide
 • mindmaps
 • ontwerpschetsen

Hoe worden de bijlagen weergegeven?

Op de eerste pagina van de bijlagen in een scriptie geef je alle bijlagen weer in een overzicht. De bijlagen krijgen een nummer en een titel. Doorgaans wordt voor de nummering romeinse cijfers gebruikt, maar gewone cijfers of letters kunnen ook. Tot slot komt elke bijlage op een nieuwe pagina te staan.

Waar worden de bijlagen geplaatst?

De bijlagen zijn het laatste onderdeel van je scriptie en plaats je na de literatuurlijst. Bovendien neem je alle bijlagen, inclusief titel en paginanummer, op in de inhoudsopgave. Daarnaast bestaan geen regels omtrent de volgorde waarin je de bijlagen plaatst.

Verwijzen naar de bijlagen in de tekst

In de tekst kun je naar een bijlage verwijzen als je de informatie in de hoofdtekst wilt ondersteunen met (secundaire) gegevens uit de bijlagen.

Verwijs je in de tekst naar een specifieke bijlage, dan doe je dit altijd met een hoofdletter. Verwijs je niet naar een specifieke bijlage, maar spreek je over de bijlagen in algemene zin, dan schrijf je bijlagen met een kleine letter.

In de onderstaande tabel geven wij voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken om te verwijzen naar de bijlagen.

VOORBEELD
    •    In Bijlage II zijn de getranscribeerde interviews te vinden.
    •    In Bijlage 2 is de mindmap weergegeven.
    •    In Bijlage B is de interviewguide opgenomen.

    •    De ontwerpschetsen zijn weergegeven in de bijlagen (zie Bijlage IX).
    •    De interviews zijn afgewerkt middels een interviewguide (zie Bijlage 4).
    •    Ter ondersteuning is een mindmap gebruikt (zie Bijlage D).
Wat vind jij van dit artikel?
7 2
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken