• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

De afbakening van je onderzoek

Gepubliceerd op 24 april 2019 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Voor het (afstudeer)onderzoek voor je scriptie, heb je vaak beperkte tijd. Toch moet je met je onderzoek de diepte in. De afbakening van je onderzoek, ook wel ‘scope’ genoemd, helpt je hierbij.

Wat betekent het afbakenen van je onderzoek?

Bij het afbakenen van je onderzoek stel je in feite grenzen aan de omvang van het onderzoek. Je gaat het onderwerp zo specifiek mogelijk maken. Je informeert de lezer waar je precies onderzoek naar doet en wat je buiten beschouwing laat.

Wat je wel en niet meeneemt in je onderzoek, hangt af van de probleemstelling en doelstelling van je onderzoek.

Wij adviseren je om kort toe te lichten waarom je bepaalde onderwerpen niet meeneemt in het onderzoek. Hiermee onderbouw je de scope van het onderzoek en kan je toekomstige onderzoekers helpen met vervolgonderzoek.

Waarom is het afbakenen van je onderzoek belangrijk?

Het afbakenen van je onderzoek is belangrijk, omdat je met de afbakening richting geeft aan het onderzoek en op deze manier de diepte in kan gaan.

Heb je het onderzoek niet (goed) afgebakend, dan loop je het risico dat je halverwege grote aanpassing moet maken. Bovendien is het laatste wat je wilt tijd kwijt zijn aan het verzamelen van gegevens die achteraf niet relevant bleken te zijn voor jouw onderzoek.

Tot slot is het afbakenen van je onderzoek belangrijk, omdat het je helpt om een goede centrale onderzoeksvraag, ook wel hoofdvraag, te formuleren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Hoe baken je een onderzoek af?

Voordat je kunt afbakenen, heb je eerst een heldere probleemstelling en doelstelling nodig. Hiervoor zal je je eerst goed moeten verdiepen in de literatuur en dien je op de hoogte te zijn van de verwachtingen van de opdrachtgever.

De beschikbare tijd voor je onderzoek, de wensen van de opdrachtgever en beschikbare data kunnen alle invloed hebben op de afbakening van je onderzoek.

Wij raden je aan om met je opdrachtgever te overleggen over het onderzoek. Samen kunnen jullie de grenzen van het onderzoek beter bepalen.

Het onderzoek kun je op de volgende manieren afbakenen

 1. Afbakenen op deelonderwerp
  Je bakent het onderzoek af door je niet te focussen op het hele onderwerp, bijvoorbeeld slechte investeringen door banken, maar op een aspect ervan: de geschiedenis van slechte investeringen door banken.
  .
 2. Afbakenen op (geografisch) gebied
  Je bakent het onderzoek af door de focus van je onderzoek te leggen op een geografisch gebied (stad, land, regio et cetera). Je doet bijvoorbeeld niet onderzoek naar de vruchtbaarheid van de grond in heel Zuid-Amerika, maar langs een bepaalde rivier in het oosten van het Amazonegebied.
  .
 3. Afbakenen op categorie
  Je bakent het onderzoek af door in het onderzoek te focussen op een bepaalde categorie binnen het onderwerp, bijvoorbeeld op bepaalde verschijnselen, personen, zaken of plaatsen. Je doet bijvoorbeeld niet onderzoek naar de veiligheid van auto’s in het algemeen, maar alleen van sportauto’s.
  .
 4. Afbakenen op tijd
  Je bakent het onderzoek af door de focus te leggen op een bepaald tijdsbestek. Je doet dan bijvoorbeeld onderzoek naar slechte kredietverstrekking door banken in de periode van 2005 tot en met 2010.
  .
 5. Afbakenen op perspectief
  Hierbij ga je het onderwerp benaderen vanuit een bepaalde invalshoek. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en kiest uitsluitend om het onderzoek te doen vanuit het perspectief van Rusland.

Hoe ver je moet afbakenen, hangt af van de tijd die je hebt, de wensen van de opdrachtgever, de beschikbare data en hoever je de diepte in wilt gaan. Dit moet je goed afstemmen met je stagebegeleider en/of opdrachtgever.

Waar behandel je de afbakening van je onderzoek?

De afbakening van je onderzoek is onderdeel van de probleemanalyse en wordt verwerkt in de inleiding van het plan van aanpak, ook wel onderzoeksvoorstel genoemd. Dit komt later in de inleiding van je scriptie te staan.

Wat vind jij van dit artikel?
5 2
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken