• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Citeren volgens de APA-regels

Gepubliceerd op 20 januari 2017 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Tijdens het schrijven van een scriptie of verslag verwerk je informatie die je aan andere bronnen hebt ontleend. Die informatie kun je op twee manieren in jouw stuk verwerken, namelijk door te citeren of parafraseren.

Citeren

Wanneer je een tekst uit een bron letterlijk overneemt, dan spreek je van een citaat. Het is essentieel dat je de bron op de correcte manier vermeldt, zodat de auteurs de waardering voor hun werk krijgen die zij verdienen en je geen plagiaat pleegt.

Citeren doe je voornamelijk wanneer iets wilt benadrukken, bijvoorbeeld een gedachte, inzicht of opmerkelijke uitspraak.

Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag overnemen uit andermans werk. Houd er echter wel rekening mee dat een tekst vol citaten minder goed leesbaar is. Daarnaast toon je met citeren niet aan dat je de stof goed beheerst en het in eigen woorden kan opschrijven.

De opmaak van een citaat

De wijze waarop je een bron in de tekst vermeldt, hangt af van de opbouw van de inleidende zin. De bronvermelding van een citaat kun je in de lopende zin weergeven of tussen haakjes achter het citaat plaatsen.

In de bronvermelding vermeld je naast de naam van de auteur(s) en het jaar van publicatie, ook het paginanummer waarop je het citaat in de bron hebt gevonden.

Een citaat wordt nooit in het cursief weergegeven. Wel wordt een citaat altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst, tenzij dit uit 40 of meer woorden bestaat.

Citaat met verwijzing in lopende tekst

Vermeld je de auteursnaam in de aanloop naar het citaat, dan plaats je direct na de naam van de auteur(s) het jaar van publicatie tussen haakjes. Wanneer het citaat eindigt, vermeld je het paginanummer tussen haakjes achter de sluitende aanhalingstekens.

Voorbeeld van bronvermelding in de lopende zin:
Mason (2011) beweert dat “onderzoeken naar de producten van farmaceutische bedrijven niet objectief zijn” (p. 101).

Citaat met verwijzing tussen haakjes

Ook kun je de naam van de auteur(s), het jaar van publicatie en het paginanummer waarop je het citaat in de bron gevonden hebt, vermelden achter de sluitende aanhalingstekens van het citaat.

Voorbeeld van bronvermelding tussen haakjes:
“Onderzoeken naar de producten van farmaceutische bedrijven zijn doorgaans niet objectief” (Mason, 2011, p. 101).

Citaat met meerdere auteurs

Het is niet onwaarschijnlijk dat het citaat dat je wilt gebruiken afkomstig is uit een bron met meerdere auteurs. Tot drie auteurs dien je deze te vermelden in de bronverwijzing. Bekijk hier de voorbeelden van citaten met één of meerdere auteurs.

Voorbeeld citaat van één auteur:
Johnson (2020) stelt dat “het hebben van een structurele handsoverschot van belang is voor de economische groei van een natie” (p. 336).

“Het hebben van een structurele handsoverschot is van belang voor de economische groei van een natie” (Johnson, 2020, p. 336).

Voorbeeld citaat van twee auteurs:
Atkinson en Blyde (2021) zeggen: “China zal in 2025 de technologische wereldleider zijn” (p. 57). 

“China zal in 2025 de technologische wereldleider zijn” (Atkinson & Blyde, 2021, p. 57).

Voorbeeld citaat van drie of meer auteurs:
Heinrich et al. (2021) stellen dat “de geopolitieke spanningen tussen economische grootheden toenemen, bijvoorbeeld tussen de Verenigde Staten en China” (p. 34).

Er wordt beweerd dat “de geopolitieke spanningen tussen economische grootheden toenemen, bijvoorbeeld tussen de Verenigde Staten en China” (Heinrich et al., 2020, p. 34).

Speciale regels citeren

Een citaat van meer dan veertig woorden

Wil je iets citeren dat uit veertig of meer woorden bestaat, houd er dan rekening mee dat het citaat:

 • gescheiden is van de tekst d.m.v. een witregel;
 • geplaatst wordt in een ingesprongen blok;
 • niet tussen aanhalingstekens geplaatst wordt;
 • afgesloten wordt met een punt, gevolgd door de bronverwijzing.

Voorbeeld bronvermelding van 40 of meer woorden tussen haakjes:
Over de onderhoudskosten van een Airbus A300 zegt men het volgende:

De onderhoudskosten stijgen exponentieel na twintig jaar. Dit heeft te maken met het aantal vlieguren of de cycli van het vliegtuig. Uitsluitend tijdens een c-check wordt het vliegtuig grondig gecheckt op mechanische defecten. Er worden echter pas onderdelen vervangen wanneer deze minder dan honderd vlieguren meegaan. (Bernadino, 2020, p. 567)

Voorbeeld bronvermelding van 40 of meer woorden in de lopende tekst:
Over de onderhoudskosten van een Airbus A300 wordt door Bernadino (2020) het volgende gezegd:

De onderhoudskosten stijgen exponentieel na twintig jaar. Dit heeft te maken met het aantal vlieguren of de cycli van het vliegtuig. Uitsluitend tijdens een c-check wordt het vliegtuig grondig gecheckt op mechanische defecten. Er worden echter pas onderdelen vervangen wanneer deze minder dan honderd vlieguren meegaan. (p. 567)

Inkorten van een citaat

Wil je een gedeelte van het citaat weglaten, dan moet je rekening houden met de volgende regels:

 • bij het inkorten van enkele woorden plaats je het beletselteken: . . . (3 puntjes ieder gescheiden door een spatie).
 • bij het inkorten met een hele zin plaats je 4 puntjes, ieder gescheiden door een spatie: . . . .

Voorbeeld inkorten citaat:
Volgens Conklin (2005) is de noodzaak van de vervangingsinvestering makkelijk te bepalen: “De beoordeling van de noodzaak van de vervangingsinvestering hangt af van een tweetal variabelen, deze variabelen . . . namelijk, de beschikbaarheid van het vliegtuig en de kosten per vlucht . . . . Dit zal de operationele kosten terugdringen.”

Een citaat dat over twee pagina’s loopt

Loopt het citaat over twee pagina’s, dan vermeld je in de bronverwijzing beide pagina’s met ‘pp. xx-xx’.

Voorbeeld citaat over meerdere pagina’s:
“Als kinderen op jonge leeftijd worden blootgesteld aan elektromagnetische straling, dan heeft dat een negatief effect op de ontwikkeling van het brein” (Coutinho, 2002, pp. 23-24).

Nadruk leggen op woorden in een citaat

Wil je in het citaat de nadruk leggen op een (aantal) woord(en), dan zet je dit in het cursief direct gevolgd door [nadruk toegevoegd].

Voorbeeld nadruk leggen op citaat:
“De analisten van Shell zeggen dat het aanleggen van pijpleidingen in Nigeria niet schadelijk is voor het milieu, maar de lokale bevolking beweert van wel [nadruk toegevoegd] en daarom wordt er gedemonstreerd” (Connely, 2013, p. 67).

Een citaat uit een internetbron

Bij een citaat in een internetbron kan je doorgaans geen paginanummer vermelden, tenzij de bron een document met paginanummers bevat. Dit is echter niet vaak het geval.

Wil je een internetbron zonder paginanummers citeren, bijvoorbeeld van een website of webpagina, dan vermeld je in de bronverwijzing het paragraafnummer. Zijn paragrafen niet genummerd, dan dien je deze handmatig te tellen.

Voorbeeld van een citaat uit een internetbron:
“Economen voorspellen dat de deregulatie in het voordeel werkt van de consument” (Rabobank, z.d., para. 4).

Bevat de bron te veel paragrafen en is dit niet handig om te tellen, dan kun je ook de sectie vermelden.

“Om te stoppen met roken moet je vooral mentaal sterk zijn en er echt klaar voor zijn” (Hulsing, 2021, sectie Stoppen met roken).

Een citaat uit een video- of audiofragment

Bij een citaat uit een audiovisuele bron is uiteraard geen paginanummer aanwezig. Gebruik je een citaat uit een video- of audiofragment, bijvoorbeeld uit een YouTube-filmpje, tv-serie of songtekst, dan doe je dat door de tijdstempel te vermelden:

“De aarde zelf is een groot organisme” (Vermeulen, 2020, 3:16).

Spelfouten in citaten

Staat er een spelfout in het citaat, dan voeg je direct na de spelfout het woord [sic] toe (cursief en tussen blokhaken). Hiermee geef je aan dat je de spelfout hebt opgemerkt, maar niet hebt gecorrigeerd.

Voorbeeld spelfouten in een citaat:
“Direct na de oorlog werden Duiste proffessoren [sic] overgevlogen naar de Verenigde Staten om daar verder te werken aan hun projecten” (Bird, 1993, p. 49).

Groep auteurs met afkorting

De auteur van bron kan bijvoorbeeld ook een organisatie of instituut zijn. De naam van de organisatie of het instituut kan je in sommige gevallen afgekorten, denk bijvoorbeeld aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij de eerste verwijzing vermeld je de volledige naam van de organisatie of het instituut, gevolgd door de afkorting en het jaar van publicatie. Bij de opeenvolgende verwijzing volstaat uitsluitend de afkorting.

Voorbeeld citaat organisatie als auteur:
Eerste verwijzing: “Het aantal IC-opnamen vlakte twee weken na de strenge lockdown af” (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], 2021, p. 3)

Tweede verwijzing: “Als het R-getal net onder de nul ligt, dan sterft het virus langzaam uit” (RIVM, 2021, p. 9).

Eerste verwijzing: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, 2021) zegt: “Het aantal IC-opnamen vlakte twee weken na de strenge lockdown af” (p. 3).

Tweede verwijzing: Het RIVM zegt: “Als het R-getal net onder de nul ligt, dan sterft het virus langzaam uit” (p. 9).

Wat vind jij van dit artikel?
9 3
Terug naar overzicht

One thought on “Citeren volgens de APA-regels”

 1. Hallo Henk,

  Goede vraag! Als je ChatGPT hebt geciteerd, dan komt de bronvermelding (bij Engelstalige teksten) er als volgt uit te zien:

  OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

  In de tekst verwijs je als volgt:

  1. “. . .” (OpenAI, 2023).

  of

  2. OpenAI (2023) suggereert dat “. . .”.

  Ik hoop dat je hiermee geholpen bent. Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  Robin
  Klantenservice 24editor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken