• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Bronnen laten controleren

Wil je de bronnen laten controleren door een professional omdat je niet zeker weet of de APA bronvermeldingen in je scriptie correct zijn weergegeven? Zorg dat je plagiaat pleegt en laat je bronnen controleren door 24editor. Upload je scriptie op de website en wij maken jouw scriptie APA approved!

De APA-check van 24editor

Veel studenten ervaren problemen bij het correct toepassen van de APA regels, terwijl beoordelaars hierop streng controleren. Fouten in de bronvermelding kan leiden tot een herkansing of zelfs tot een melding bij de examencommissie vanwege plagiaat. Je bronnen laten controleren door een professional is daarom aan te raden.

De APA-check van 24editor biedt de meest uitgebreide controle voor de bronnen aan de hand van de APA normen in je scriptie of plan van aanpak. Onze APA editors zijn échte professionals. Niet alleen kennen zij alle Nederlandse APA regels tot in de puntjes, maar ook de Engelse APA regels.

Waarop controleren wij?

APA-check

Met de APA-check worden alle bronnen in je scriptie correct weergegeven, van de bronverwijzingen in de tekst tot de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst.

Daarnaast wordt er gekeken of er bronnen zijn die wel zijn opgenomen in de literatuurlijst, maar niet zijn gebruikt in de tekst en vice versa.

Tot slot worden de titelbeschrijvingen ook inhoudelijk gecontroleerd en bovendien worden de wijzigen meteen doorgevoerd in het document.


Bronverwijzingen in de tekst

Ten eerste kijken wij bij de controle op de bronverwijzingen in de tekst of de verwijzingen bij parafrasen en citaten op de juiste wijze zijn weergegeven, of op de juiste manier is verwezen naar bronnen met meerdere auteurs en of de auteursnamen correct zijn gespeld.


Titelbeschrijvingen in de literatuurlijst

Ten tweede controleren wij of de juiste format is gebruikt voor de titelbeschrijving. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld of de auteursnamen, het jaartal, de titel en de uitgever of naam van het tijdschrift op de correcte wijze en op de juiste plek zijn weergegeven.


Inhoudelijke check bronnen

Bij de inhoudelijke controle van de bronnen kijken wij niet alleen of de juiste auteursnamen zijn gebruikt, maar ook of het jaar van publicatie en titel kloppen. Missen bijvoorbeeld auteurs, zijn de auteursnamen correct gespeld en werkt de url die je hebt gebruikt bij internetbronnen?


Bronverwijzingen vs titelbeschrijvingen

Hier gaat de APA-check van 24editor een stap verder dan alle andere bronnen checks. Hier controleren wij of alle bronnen die zijn opgenomen in de literatuurlijst ook voorkomen in de tekst én of alle bronnen die zijn gebruikt in de tekst ook zijn weergegeven in de literatuurlijst.


Alfabetisering literatuurlijst

Tot slot wordt met de APA-check gecontroleerd of de literatuurlijst op alfabetische volgorde is weergegeven. Bronnen die niet op de juiste plek staan, worden vervolgens op de correct plek gezet. Hierbij wordt bovendien rekening gehouden met bronnen die de dezelfde auteurs en jaartallen hebben, deze worden van elkaar onderscheiden met een letter.

 

Welke garantie biedt de APA-check?

Bronnen laten controleren

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de APA-check zul je gegarandeerd geen aanmerkingen krijgen van je beoordelaar over de toepassing van APA regels. Alle bronnen in je scriptie zijn correct weergegeven en jouw scriptie is APA approved!

Onze editors zijn gespecialiseerd in de APA regels en kijken jaarlijks honderden scripties na. Bovendien beoordelen onze klanten ons met een 9! Tot slot wordt voor de bronnen check altijd de nieuwste APA regels gebruikt van de American Psychological Association.

Hoeveel kost het om de bronnen te laten controleren?

Al vanaf € 49,95 controleert onze APA specialist of alle bronnen in jouw scriptie of plan van aanpak correct zijn weergegeven. De prijs voor de APA-check is gebaseerd op het aantal titelbeschrijvingen in de bronnenlijst en de nakijktermijn.

De eerste dertig bronnen in je scriptie kijken wij na voor een vast tarief, waarna voor elke extra bron een bedrag van twee euro in rekening wordt gebracht. Je kunt kiezen uit drie termijnen:

Je kunt natuurlijk ook de prijs voor de APA-check handig en snel berekenen in onze calculator of onze tarievenpagina bekijken voor een compleet overzicht de van prijzen.

Welk type bronnen controleren wij?

Alle soorten bronnen

Wij controleren wij alle typen bronnen in je scriptie, zoals boeken, hoofdstukken uit boeken, krantenartikelen, oraties, websites, tijdschriftartikelen, internetbronnen, afstudeeronderzoeken en audio- en videofragmenten.

Elke bron zoeken wij vervolgens op om te controleren of de auteursnamen missen en of deze goed zijn gespeld, of de titel volledig is, of de volume- en issuenummers bij journals correct zijn en of de url bij internetbronnen werkt.

Uitleg APA-methode

De APA methode omvat standaarden die gehanteerd worden voor referenties. Om in je scriptie de APA-stijl correct toe te passen, is het belangrijk dat je onderscheid maakt tussen verschillende typen bronnen en dat je weet hoe je de basisregels toepast. Om jouw scriptie APA ‘approved’ te maken, dien je je onder andere te houden aan een tweetal stappen:

De verwijzing in de tekst

Verwijs naar de bronnen in de tekst. Hier volstaat de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie. Bij citaten worden daarnaast ook het paginanummer toegevoegd.

De weergave in de literatuurlijst

In de literatuurlijst presenteer je alle geraadpleegde bronnen op alfabetische volgorde van achternamen. De bron waarnaar je in de tekst hebt verwezen, schrijf je hier volledig uit.

APA artikelen in de library

In de Library van 24editor helpen wij door middel van artikelen studenten bij het schrijven van hun scriptie. Het beschikt onder andere over tal van artikelen waarin wij jou alles leren over de APA regels. Ter illustratie hebben wij enkele artikelen opgesomd.

Citeren vs. parafraseren

Bronverwijzing in de tekst

Literatuurlijst

Overige