• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Betrouwbare bronnen gebruiken in je scriptie

Gepubliceerd op 30 oktober 2019 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Als je een bron voor je scriptie of verslag wilt gebruiken, is het van belang dat deze bron relevant en vooral betrouwbaar is. Maar hoe bepaal je nou of je te maken hebt met betrouwbare bronnen?

Wat is een betrouwbare bron?

Een betrouwbare bron is een bron die gegevens verstrekt die op waarheid berusten. Een blogartikel of Wikipedia kan bijvoorbeeld interessante informatie bevatten, desondanks wil dat niet zeggen dat de informatie die verstrekt wordt door deze bronnen ook daadwerkelijk juist is.

Niet elke bron is dus betrouwbaar. Wees daarom kritisch bij het beoordelen van de bron. Op Wikipedia staat bijvoorbeeld enorm veel informatie over uiteenlopende onderwerpen, maar omdat het een open-source software is en iedereen de content kan aanpassen, wordt deze bron niet als betrouwbaar beschouwd.

Hoe beoordeel je of een bron betrouwbaar is?

Je hebt een bron gevonden die je wilt gebruiken in je scriptie. Vervolgens ga je kijken of je te maken hebt met een betrouwbare bron. Om de kwaliteit van de bron te beoordelen, kun je de volgende criteria hanteren:

 • Auteur
  Heeft de auteur al meerdere onderzoeken over dit thema uitgevoerd, dan kun je ervan uitgaan dat deze bron betrouwbaar is.
 • Aantal citaten
  Controleer of de bron is geciteerd door andere onderzoekers. Het aantal keer dat het onderzoek is geciteerd is bijvoorbeeld een goede indicator voor de betrouwbaarheid van de bron.
 • Datum publicatie
  Is de bron recentelijk of enige tijd geleden gepubliceerd? Voor een thema dat constant in ontwikkeling is, is het gebruik van recente bronnen een vereiste, omdat steeds nieuwe kennis en inzichten vergaard wordt.
 • Opdrachtgever
  Soms wordt een onderzoek uitgevoerd in opdracht van een bedrijf met een winstoogmerk. In tegenstelling tot sociaal-maatschappelijke organisaties zoals Amnesty International, kunnen deze bedrijven uitsluitend de voor hen gunstige resultaten presenteren.

Voorbeelden van betrouwbare bronnen

  • Wetenschappelijke onderzoeken
  • Onderzoeksrapporten
  • Studieboeken
  • Krantenartikelen
  • Jurisprudentie
  • Wetenschappelijk tijdschrift
  • Bedrijfsdocumentatie
  • Jaarverslagen
  • Website van een gerenommeerd bedrijf

Hoe verwijs je naar een bron?

Gebruik je het werk van een andere auteur, dan dien je zowel in de tekst als in de literatuurlijst naar deze bron te verwijzen. Er zijn meerdere referentiestijlen die je kunt gebruiken. Zorg er echter wel voor dat je consistent één methode gebruikt in je gehele onderzoek.

 • De APA-methode (American Psychological Association)
 • De MLA-methode (Modern Language Association)
 • The Chicago Manual of Style
 • De Vancouver-stijl
 • De Leidraad voor juridische auteurs

Het belang van een betrouwbare bron

De betrouwbaarheid van een onderzoek hangt nauw samen met de kwaliteit van de bronnen die je gebruikt. Het is dus van belang dat je kwalitatief goede en betrouwbare bronnen gebruikt. Doe je dat niet, dan is het onderzoek onbetrouwbaar en niet bruikbaar.

Het is daarnaast belangrijk dat je de bronnen in je scriptie of plan van aanpak correct weergeeft, zowel in de tekst als in de bronnenlijst. Een incorrect of niet weergegeven bron vergroot namelijk de kans dat in je scriptie plagiaat wordt gedetecteerd.

Vind je het lastig om een referentiestijl consistent correct toe te passen in je scriptie? Dan kun je jouw bronnen laten nakijken op de APA-methode door een échte specialist!

Waar kan ik betrouwbare bronnen raadplegen?

Betrouwbare bronnen kun je bijvoorbeeld vinden in databanken en websites voor statistische gegevens. De onderstaande databanken bevatten een tal van wetenschappelijke artikelen vanuit verschillende disciplines.

Databanken

Google Scholar
Google Scholar is een zoekmachine dat het merendeel van de online peer review-tijdschriften van de grootste wetenschappelijke uitgevers van Europa en Noord-Amerika bevat, alsmede wetenschappelijke boeken en andere tijdschriften die niet met peer review werken.

LexisNexis
De database van LexisNexis omvat nieuwsberichten, juridische en bedrijfsinformatie van tienduizenden (inter)nationale bronnen, evenals van duizenden websites, blogs, social media en forums.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Het SCP doet sociaalwetenschappelijk onderzoek en brengt daarover verslag uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De rapporten van het SCP zijn voor iedereen gratis toegankelijk via de website.

JSTOR
JSTOR is een onderzoeks- en onderwijsplatform dat een breed scala aan wetenschappelijke content aanbiedt, zoals top peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften evenals gerespecteerde literaire tijdschriften, academische monografieën, onderzoeksrapporten van vertrouwde instituten en primaire bronnen.

Openbare bibliotheek Amsterdam (Oba)
In de databank van de stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam kun je allerlei betrouwbare informatiebestanden, catalogi, oefenprogramma’s en websites vinden met onderwerpen als taal- en letterkunde, kranten en tijdschriften, kunst, muziek, geschiedenis, natuurwetenschappen en gezondheid.

Archieven.nl
De database van archieven.nl bevat meer dan 49.700 archieven en collecties met 212 miljoen beschrijvingen van archiefstukken, meer dan 1,5 miljoen afbeeldingen, ruim 95 miljoen personen en 2,8 miljoen krantenpagina’s.

ProQuest
ProQuest zet zich in voor het ondersteunen van het belangrijke werk in de onderzoeks- en leergemeenschappen ter wereld. Het verzamelt, bewaart, en distribueert dissertaties van afgestudeerden van instellingen over de hele wereld.

Business Source Premier
Business Source Premier biedt een uitgebreide databank voor bedrijfskundig onderzoek in de branche. De databank bevat bijvoorbeeld onder meer full-text informatie en zoekbare geciteerde referenties voor toptijdschriften over verschillende bedrijfskundige onderwerpen.

EBSCO: Communication Source
Communication Source is de meest complete full-text onderzoeksdatabase voor communicatiestudies. Het biedt honderden top communicatietijdschriften en andere tijdschriften en bronnen voor onder meer mediastudies, taalkunde, spraakpathologie, retoriek en discours.

ScienceDirect
ScienceDirect is ‘s werelds toonaangevende bron voor wetenschappelijk, technisch en medisch onderzoek in de vorm van peer-reviewed tijdschriften, artikelen en boekhoofdstukken.

Knovel
De databank van Knovel bevat betrouwbare naslagwerken van toonaangevende technische uitgevers en professionele organisaties, die zich toespitsen op de bouwkunde.

NARCIS
NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

WARC
De database van WARC bevat meer dan 12.000 casestudies over advertentie-effectiviteit. Daarnaast biedt het diepgaande informatie over de uitdagingen waar merken voor staan ​​en de inzichten die hun campagnes hebben gestimuleerd.

Bronnen voor statistische informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data worden vervolgens verwerkt tot betrouwbare en samenhangende statistische informatie over uiteenlopende maatschappelijke en economische thema’s.

Eurostat
Eurostat publiceert een breed scala aan publicaties en biedt daarnaast statistische gegevens over verschillende sectoren in Europa, zoals transport, internationale handel, economie & financiën, agricultuur & visserij, wetenschap & technologie en meer.

Euromonitor International
Euromonitor International is een onafhankelijke leverancier van strategisch marktonderzoek. Zij produceert bijvoorbeeld gegevens en analyses over duizenden producten en diensten over de hele wereld.

 

Wat vind jij van dit artikel?
10 3
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken