• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Betrouwbaarheid van je onderzoek

Gepubliceerd op 6 november 2018 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

De betrouwbaarheid van je onderzoek zegt iets over de mate waarin de metingen vrij zijn van willekeurige fouten. Willekeurige fouten, ook random errors genoemd, zijn fouten die per toeval gemaakt zijn en bij herhaling van de meting waarschijnlijk niet gemaakt worden.

Levert het onderzoek dezelfde resultaten op als het door een andere onderzoeker, met andere proefpersonen, op een ander tijdstip en in andere omstandigheden wordt afgenomen?

Toevallige fouten zorgen ervoor dat een vertekend beeld kan ontstaan, waardoor de resultaten van de metingen niet overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast verlagen toevallige fouten de betrouwbaarheid van je onderzoek. Het is daarom van belang dat je in je scriptie duidelijk aangeeft welke acties je hebt ondernomen om de betrouwbaarheid van je onderzoek te waarborgen.

Situaties die de betrouwbaarheid verlagen

Toevallige fouten kunnen voortkomen uit verschillende bronnen, zoals de gebruikte instrumenten, de respondenten, de onderzoeker of de omstandigheden.

 • De respondent dwaalt bij het invullen van een enquête met zijn gedachten af.
 • De respondent geeft alleen sociaal wenselijke antwoorden.
 • Het interview of de enquête wordt afgenomen in een rumoerige ruimte.
 • Er is te weinig tijd uitgetrokken voor het interview.

Voorbeelden van toevallige fouten

Omdat veel verschillende aspecten de betrouwbaarheid van een onderzoek kunnen aantasten, hebben we hieronder een selectie gemaakt van de meest voorkomende.

 • De vragen uit een vragenlijst meten niet hetzelfde construct.
 • De onderzoeker leest een bepaald gegeven verkeerd af.
 • De onderzoeker vult een bepaald gegeven verkeerd in.
 • Een respondent kruist per ongeluk een verkeerd antwoord aan.
 • Een begrip wordt anders geïnterpreteerd door de onderzoeker of respondent.

De betrouwbaarheid van je onderzoek verhogen

Het waarborgen van de betrouwbaarheid is één van de kwaliteitscriteria voor een scriptie. Het is daarom van belang dat je als onderzoeker er alles aan doet om de betrouwbaarheid te verhogen. Een niet-beargumenteerd onbetrouwbaar onderzoek wordt bovendien vaak niet geaccepteerd door de examencommissie.

Door middel van de volgende methoden kun je de betrouwbaarheid van je onderzoek zelf verhogen:

 1. Alle stappen die je in het onderzoek hebt gezet zo goed mogelijk registreren en onderbouwen.
 2. Meerdere onderzoeksmethodes gebruiken (triangulatie).
 3. De steekproefomvang vergroten.
 4. Interviews opnemen.
 5. Dezelfde eenheden gebruiken (standaardisatie).
 6. Verschillende onderzoekers observeren bij dezelfde situatie (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).
 7. De metingen herhalen.
 8. De analyse van de verzamelde data herhalen.

 

Wat vind jij van dit artikel?
5 0
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken