• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

APA bronverwijzing in een tekst (twee auteurs)

Gepubliceerd op 9 september 2016 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Als je in een tekst in eigen woorden informatie hebt verwerkt, die je aan een andere bron hebt ontleend, moet je vermelden uit welke bron die informatie komt. Doe je dit niet, dan wordt er plagiaat gepleegd. In dit artikel lees je alles over de APA-bronverwijzing (twee auteurs) in een tekst.

Een bron in een tekst kan uit meerdere auteurs bestaan. Bevat jouw bron twee auteurs, dan ziet de verwijzing tussen haakjes er als volgt uit: (Achternaam auteur 1 & Achternaam auteur 2, jaar publicatie).

Voorbeeld:
Er bestaan geen absolute ethische normen die altijd en overal gelden. Ethiek is namelijk cultureel bepaald (Vermeer & Stuive, 2011).

In de literatuurlijst ziet de lezer de volledige titelbeschrijving van het betrokken boek.

Voorbeeld:
Vermeer, P., & Stuive, R. (2011). Bedrijfskunde Integraal. Noordhoff.

Is er sprake van een citaat, dan moet ook de pagina vermeld worden waarop het stuk tekst, dat letterlijk is overgenomen, terug te vinden is.

Voorbeeld:
“Innovatie of vernieuwing is een belangrijke pilaar waarop MVO rust” (Bossink & Masurel, 2013, p. 180).

Wanneer de auteurs in de tekst zelf worden genoemd, dan komt het jaar van publicatie tussen haakjes achter de tweede naam te staan. Verwijs je binnen dezelfde alinea nog eens naar dezelfde publicatie, dan hoef je niet nog een keer het jaar te noemen.

Voorbeeld:
Volgens Vermeer en Stuive (2011) is ethiek cultureel bepaald. Daarom kunnen er geen absolute ethische normen bestaan die altijd en overal gelden. Thuis en Stuive schrijven ook dat…

Let op: in de bronverwijzing tussen haakjes staat een &-teken tussen de namen; worden de auteurs in de lopende tekst genoemd, dan staat het woord ‘en’ tussen de namen.

Voorbeeld:
Ethiek is cultureel bepaald (Vermeer & Stuive, 2011).
Volgens Vermeer en Stuive (2011) is ethiek cultureel bepaald.

Ben je er nog niet helemaal zeker of de bronvermeldingen in jouw scriptie voldoen aan de APA-methode, laat dan de APA-check uitvoeren door één van onze taalkundigen en zorg dat de APA-bronverwijzing (twee auteurs) goed staat in je scriptie.

Wat vind jij van dit artikel?
3 0
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken