• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

APA bronverwijzing in een tekst (één auteur)

Gepubliceerd op 2 september 2016 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Als je in je tekst in eigen woorden informatie hebt verwerkt, die je aan een andere bron hebt ontleend, moet je vermelden uit welke bron die informatie komt. In dit artikel lees je alles over de APA bronverwijzing in de tekst naar een bron met één auteur.

Achternaam + jaar van publicatie (Achternaam auteur, jaar van publicatie).

Voorbeeld:
Toen de Boerenleenbank en de Raiffeisenbank in 1972 fuseerden, was er geen overeenstemming over de naam van de nieuwe onderneming. Voorlopig zou het bedrijf onder de naam Raiffeisen- Boerenleenbank verder gaan totdat er iets beters zou zijn gevonden (Smit, 2008).

Als de lezer die bron (het boek van Smit) zelf in handen wil hebben, dan weet hij dat de volledige titelbeschrijving daarvan in de literatuurlijst bij de naam Smit met het publicatiejaar 2008 te vinden is. De volledige titelbeschrijving in die lijst.

Voorbeeld:
Smit, J. (2008). De prooi: blinde trots breekt Raiffeisenbank. Prometheus.

Iets wat je letterlijk uit een bron overneemt, wordt een citaat genoemd. Is er sprake van een citaat, vermeld dan ook in de bronvermelding tussen haakjes op welke pagina in de bron dat citaat te vinden is. Dat doe je als volgt:
(Achternaam auteur, jaar van publicatie, p. x).

Voorbeeld:
“Omwille van het behoud van de lieve vrede is het onontkoombaar dat bepaalde inefficiënties worden gedoogd en soms nieuwe inefficiënties worden gecreëerd” (Smit, 2008, p. 44).

Loopt het citaat in de bron over twee pagina’s, dan zet je ‘pp.’ voor de pagina’s.

Voorbeeld:
“Het belang van goed personeel kan niet worden overschat, hoe goed sommigen hun best ook doen om het tegendeel te beweren” (Jansen, 2013, pp. 56-57).

Veel achternamen hebben een voor- of tussenvoegsel, bijvoorbeeld mevrouw De Groot. Voor- en tussenvoegsels komen in de bronverwijzing voor de achternaam te staan.

Voorbeeld:
(Van de Burg, 2013)
(De Groot, 2011)

Als je bij de APA bronverwijzing de naam van de auteur in een zin noemt, dan zet je alleen het jaar van publicatie tussen haakjes achter die naam.

Voorbeeld:
Volgens Smit (2008) was er geen overeenstemming over de naam van de nieuwe financiële dienstverlener die ontstond door de fusie van de Boerenleenbank en Raiffeisenbank.

Bij APA bronverwijzing hoef je het jaartal niet te herhalen als binnen een alinea meer dan één keer naar dezelfde bron verwezen wordt.

Voorbeeld:
Volgens Smit (2008) was er geen overeenstemming over de naam van de nieuwe financiële dienstverlener die ontstond door de fusie van de Boerenleenbank en Raiffeisenbank. Voorlopig zou het bedrijf onder de naam Rabobank verder gaan totdat er iets beters zou zijn gevonden. Smit beschrijft waarom de oud-werknemers dat niet erg vonden: de naam Raiffeisen-Boerenleenbank zou vanzelf wel wegvallen. Althans, dat dachten ze, maar ….

Twee of meer werken van een auteur uit hetzelfde jaar.

Verwijs je in de tekst naar verschillende werken van een auteur uit hetzelfde jaar, dan onderscheid je ze van elkaar door de letters a, b, c achter het jaar te zetten.

De Chinezen zouden al zeventig jaar voor Columbus Amerika bereikt hebben
(Strijbos, 2008a, 2008b).

In de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst komen de letters ook achter het jaartal te staan

Strijbos, J. P. (20018a). De handelsoorlog tussen Amerika en China. MacMillan.
Strijbos, J. P. (2018b). De opkomst van China op het wereldtoneel. MacMillan.

Twee of meer werken van een auteur uit verschillende jaren

Verwijs je op één plek in je tekst naar verschillende werken van een auteur uit verschillende jaren, dan neem je die jaren in chronologische volgorde op tussen de haakjes:

Al een eeuw voor Magalhaes voeren de Chinezen de aarde rond (Strijbos, 2011, 2013).

[was_this_article_helpful]
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken