• Scriptie nakijkdienst
  • Ervaren taalkundigen
  • Binnen 24 uur

Aanbevelingen in je scriptie

Gepubliceerd op 12 april 2019 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

In de aanbevelingen in je scriptie geef je, op basis van de analyse van de resultaten en de conclusie, advies over welke acties de opdrachtgever kan ondernemen om de doelstelling(en) te behalen. 

Wat is een aanbeveling?

Een aanbeveling is een onderbouwd voorstel van een concrete actie of maatregel die door de onderzoeker gedaan wordt ten aanzien van het vraagstuk in het onderzoek. 

Aanbevelingen in je scriptie kunnen betrekking hebben op de implementatie, bijvoorbeeld een concreet verbetervoorstel voor een proces of beleid. Daarnaast kan een aanbeveling ook gaan om juist iets niet te doen, bijvoorbeeld een investering in een bepaald product of dienst. Suggesties voor vervolgonderzoek doe je in het hoofdstuk ‘discussie’.

Waar moeten aanbevelingen aan voldoen?

Zomaar een verbeterpunt opschrijven is niet voldoende. Over elke aanbeveling dien je goed na te denken, aangezien het advies enorm waardevol is voor de opdrachtgever. 

Een goede aanbeveling wordt bovendien gekenmerkt door meerdere punten. Probeer aan al deze punten te voldoen, om een zo sterk mogelijk aanbeveling te schrijven. Een goede aanbeveling:

  • is voorgekomen op basis van de analyse van de resultaten en de conclusie;
  • draagt bij aan de oplossing van het probleem waar onderzoek naar gedaan wordt;
  • is helder en concreet geformuleerd;
  • maakt duidelijk wat de actie moet opleveren;
  • dient uitvoerbaar te zijn (denk aan budget en tijd);
  • maakt duidelijk wie wat moet doen;
  • is uitgebreid onderbouwd.

Tot slot wordt een duidelijke taakverdeling gemaakt, zodat alle actoren precies weten wat de werkzaamheden inhouden en wanneer deze uitgevoerd moeten worden.

Hoe onderbouw je een aanbeveling?

Het is belangrijk dat je de aanbevelingen in je scriptie goed onderbouwd. Op deze manier toon je aan dat je niet lukraak iets formuleert, maar dat het advies steunt op gedegen onderzoek.

Bij elke aanbeveling stel je jezelf bovendien de vraag in hoeverre de voorgestelde actie of maatregel bijdraagt aan de oplossing van het vraagstuk of het behalen van de doelstelling. De argumenten om je aanbevelingen te onderbouwen haal je uit het onderzoek, met behulp van je eigen inzicht en kennis.

Hoeveel aanbevelingen moet een scriptie bevatten?

Voor elke conclusie uit het onderzoek kunnen één of meerdere aanbevelingen hebben. Desondanks bestaan geen vaste regels voor het aantal aanbevelingen in je scriptie. Een onderzoek bevat doorgaans tussen de drie en zeven aanbevelingen. 

Waar worden de aanbevelingen weergegeven?

Het hoofdstuk waarin je de aanbevelingen doet, komt in je scriptie tussen de conclusie en discussie te staan. De aanbevelingen komen vervolgens in een apart hoofdstuk te staan en niet in een paragraaf in de conclusie. Vergeet tot slot niet dit hoofdstuk op te nemen in de inhoudsopgave.

Wat vind jij van dit artikel?
5 3
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken