• Scriptie nakijkdienst
 • Ervaren taalkundigen
 • Binnen 24 uur

Modellen: 7S model van McKinsey

Gepubliceerd op 8 december 2016 door R. van Ravenstein

Citeer dit artikel

Het 7S model is een managementmodel dat in de jaren zeventig is ontwikkeld door het management consultancy bureau McKinsey. McKinsey heeft een model ontworpen waarmee aan de hand van zeven factoren de prestaties van een onderneming kunnen worden geanalyseerd. Voor een optimale bedrijfsvoering moeten deze zeven factoren met elkaar in evenwicht zijn.

Waarvoor wordt het 7S model gebruikt?

Het model wordt gebruikt om de interne organisatie te analyseren aan de hand van zeven factoren. Door middel van de interne analyse worden de sterke en zwakke punten van een onderneming in kaart gebracht. De zeven factoren zijn: strategie, systemen, structuur, gedeelde waarden, managementstijl, personeel en sleutelvaardigheden.

Het model kan worden toegepast voor de gehele onderneming, voor een specifieke afdeling of zelfs voor een project. De output van de analyse kan gebruikt worden om nieuwe strategieën te ontwikkelen, om de zwaktes van de onderneming te verbeteren.

Samengevat kan het model gebruikt worden:

 • voor de interne analyse van een onderneming;
 • om de sterktes en zwaktes van een onderneming in kaart te brengen.

Hoe ziet het 7S model eruit?

Het 7S model bestaat in totaal uit 7 factoren, waarvan 3 ‘harde’ factoren (structuur, strategie en systemen) en 4 ‘zachte’ factoren (gedeelde waarden, sleutelvaardigheden, managementstijl en personeel).

Harde factoren kunnen door de onderneming zelf bepaald en uitgevoerd worden, en zijn daarnaast makkelijk te identificeren en te beïnvloeden.

Zachte factoren zijn moeilijker te omvatten dan harde factoren. Het zijn factoren die moeilijker beïnvloed kunnen worden en niet kunnen worden opgelegd.

HARDE FACTORENZACHTE FACTOREN
• Structure / Structuur• Shared values / Gedeelde waarden
• Strategy / Strategie• Skills / Sleutelvaardigheden
• System / Systemen• Style / Managementstijl
• Staff / Personeel

7smodel

• Structure / Structuur

De structuur van de onderneming staat voor de wijze waarop de onderneming is georganiseerd. Beschrijf onder andere hoe het organogram eruitziet en hoe de onderneming bestuurd wordt.

Om de structuur van de onderneming te analyseren, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Hoe worden de taken verdeeld?
 • Hoe ziet het organogram van de onderneming eruit?
 • Worden beslissingen centraal of decentraal genomen?

• Strategy / Strategie

In de strategie wordt het toekomstbeeld van de onderneming beschreven. De doelen en strategieën worden uiteengezet, alsmede de acties die ondernomen (moeten) worden om deze doelstellingen te halen.

Om de strategie van de onderneming te analyseren, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Wat is de strategie van de onderneming?
 • Wat zijn de doelstellingen?
 • Welke middelen worden ingezet om deze doelstellingen te halen?

• System / Systemen

Deze factor omvat alle formele- en informele werkwijzen, processen, procedures, protocollen en communicatiestromen die de onderneming gebruikt. Denk aan systemen zoals CRM, documentmanagement en financiële programma’s.

Om het systeem van de onderneming te analyseren, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Wat zijn essentiële systemen binnen de onderneming?
 • Welke werkwijzen en procedures worden er gevolgd?
 • Hoe worden de systemen, werkwijzen en procedures getoetst?

• Shared values / Gedeelde waarden

Hierbij gaat het om de kernwaarden waaraan de onderneming zijn bestaansrecht ontleent. Hier wordt beschreven waar de onderneming voor staat en in gelooft. Deze visie straalt door naar alle delen van de onderneming en is daarom centraal gepositioneerd in het model.

Om de gedeelde waarden van de onderneming te analyseren, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Wat voor een bedrijfscultuur heerst er in de onderneming?
 • Wordt de bedrijfsvisie gedeeld door het management?
 • Deelt het personeel dezelfde visie en waarden als het management?

• Skills / Sleutelvaardigheden

De sleutelvaardigheden hebben betrekking op de vaardigheden waarin de onderneming excelleert: de unique selling point (USP). Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke vaardigheden van het personeel zijn. Belangrijk is dat er wordt ingegaan op het onderscheidend vermogen van de onderneming.

Om de vaardigheden die binnen een organisatie beschikbaar zijn te identificeren, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Hoe ervaren is het personeel?
 • Welke unieke vaardigheden bezit het personeel?
 • Welke verschillende opleidingen heeft het personeel gevolgd?

• Style / Managementstijl

Deze factor heeft betrekking op de leiderschapsstijl van het management en de sfeer die heerst in de onderneming. Een goede manier van leiding geven is belangrijk, omdat deze directe invloed heeft op de motivatie en prestaties van het personeel.

Om de managementstijl van een organisatie in te kaart te brengen, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Welke leiderschapsstijl hanteert het management?
 • Heerst er een formele- of informele sfeer in de onderneming?
 • Hoe wordt het personeel behandeld door het management?
 • Hoe verloopt de communicatie tussen het management en het personeel?

• Staff / Personeel

De laatste factor in het model heeft betrekking op het personeelsbeleid in de onderneming. Hier vallen zaken onder zoals het gewenste profiel, de beloning, de training en de motivatie van het personeel. Het is belangrijk om het juiste personeel te rekruteren en te behouden, omdat dit de motor van de onderneming is.

Om het personeelsbeleid van de onderneming te analyseren, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Van welk beloningssysteem maak de onderneming gebruik?
 • Hoe motiveert de HRM afdeling het personeel?
 • Wat is het personeelsverloop binnen de onderneming?
 • Welke methodes worden gebruikt om het personeel te rekruteren en te evalueren?
Wat vind jij van dit artikel?
0 0
Terug naar overzicht
Scriptie & Verslagen nakijken op taal
Scriptie nakijken op taal & structuur
Scriptie APA-check
CV & sollicitatiebrieven nakijken